Advokat Meling vil bistå Christensen i hans klage over at hans ytringsfrihet er blitt krenket av norsk rettsvesen

Advokat Brynjar Meling

Hevder norsk rettsvesen har krenket blogger Christensens ytringsfrihet med uriktig dom Blogger Jan Kåre Christensen har nå i samråd med sin advokat Brynjar Meling påbegynt oppgaven med å innklage den norske stat til menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg, da bloggeren opplever at dommen i straffesaken mot ham innebærer en krenkelse av hans ytringsfrihet. Det er advokat Brynjar Meling og tidligere advokat Geir Jøsendal som skal bistå Christensen i det de anser som en viktig prinsipiell sak som angår fundamentale rettigheter som tros og ytringsfrihet. I følge Christensens advokater er ikke dette punktet grundig nok besvart i dommen som nå foreligger mot Chrisensen. Les videre

Mest debattert: Vebjørn Selbekk i en underlig menings-allianse med straffedømt blogger

Redaktør Vebjørn Selbekk kjemper utrettelig for ytringsfriheten men befinner seg i en underlig allianse med blogger Jan Kåre Christensen

Søkelys mener: Kampen for ytringsfriheten har vært noe av det som har kjennetegnet Dagen redaktør Vebjørn Selbekks virke de siste årene. Som kjent var Selbekk en av de få norske redaktører som valge å publisere de såkalte “Muhammed karikaturene” i 2006. Disse karikaturene skapte som mange sikkert husker kraftige reaksjoner i store deler av den muslimske verden, og norske flagg ble tent på og rasende muslimer truet med å drepe den norske avisredaktøren som en tid måtte leve med politibeskyttelse. I årene etter bråket i 2006 har Selbekk markert seg som en talsmann for ytringsfrihet, noe som er vel og bra, men når vi nå finner han i en merkelig “menings-allianse” med blogger Jan Kåre Christensen -tror jeg mange får en bismak i munnen. Christensen på sin side fortsetter å bruke skjellsord mot pastor Torp som har svart med å kritisere Selbekks støtte til Christensen på Facebook Les videre