Diskrimineringsnemda`s avgjørelse i klagesak mot Unibuss fra blogger Jan Kåre Christensen

Postboks 208 Sentrum (+47) 90933125 post@diskrimineringsnemnda.no www.diskrimineringsnemnda.no 5804 Bergen Sak 20/42 Jan Kåre Christensen representert av advokat Josefine Wærstad/Yrkestransportforbundet mot Unibuss AS representert av advokat Johannes Straume/ NHO transport Uttalelse av 24.09.2020 fra Diskrimineringsnemnda, sammensatt av følgende medlemmer: Ivar Danielsen … Les videre

 29 total views,  4 views today

Unibuss vurderer å si opp Jan Kåre Christensen etter ny kundeklage fordi han angivelig spiller kristen-radio

Bibellærer, blogger og bussjåfør Jan Kåre Christensen har igjen fått en klage fra en anonym passasjer som hevder at Christensen spiller kristne program på for høyt volum. Christensen har fredag vært i møte med ledelsen i Unibuss og disse vurderer … Les videre

Ellvill nabokrig mellom blogger Jan Kåre Christensen og naboene i Stormyrveien 4 og 6 om parkering -Christensen måtte ringe politiet

Den betente konflikten mellom bibellærer, evangelist og blogger Jan Kåre Christensen og Plan og bygningsetaten (PBE) i Oslo har nå resultert i krigslignende tilstander i Stormyrveien. Bakgrunnen for den langvarige konflikten er at Christensen som selv bor i Krogstien oppførte … Les videre

Jan Kåre Christensen fikk tvangsmulkt på kroner 20 000 -trues med ytterligere tvangsmulkt på 30 000 dersom mur og bod ikke er revet innen 15 oktober

Plan og Bygningsetaten i Oslo (PBE) har nå ilagt blogger Jan Kåre Christensen en tvangsmulkt på kroner 20 000 da han ikke har etterkommet kravet om å rive ulovlig oppsatt støttemur. Kommunen hadde gitt  bloggeren en frist til 1/6-19 med … Les videre

De to største justismord på 2000 år -rammet blogger Jan Kåre Christensen og deretter Jesus fra Nasaret

Norge har vært rammet av flere såkalte justisskandaler som har medført at uskyldige mennesker har fått en dom og straff de ikke skulle ha hatt. De to mest kjente og alvorlige justismord-sakene vi har sett i Norge i nyere tid, … Les videre

Siste fra Jan Kåre Christensen: Sammenligner Jan Aage Torp med Judas Iskariot

“Judas, forræderen, og Jan Aage Torp er av samme Ånd, da de begge to utleverer rettferdige mennesker til ugudelige mennesker,” er hovedinnholdet i blogger Jan Kåre Christensens påskebudskap. Blogger Christensen som har lidt det ene nederlag etter det andre i … Les videre

Jan Kåre Christensen om dommen: Vil anke i løpet av uka, kaller den et “totalt nederlag” -les hele dommen

Tingrettens dom i saken vil ikke bli akseptert av blogger Jan Kåre Christensen. I en mail til Søkelys nå mandag ettermiddag skriver Christensen at han oppfatter dommen som et nederlag: ” Dette er et totalt nederlag, 1 kr. Å betale eller … Les videre

Knusende nederlag for bussjåfør og blogger: Diskrimineringsnemda slår fast at Unibuss ikke har utsatt Christensen for diskriminering på grunn av religiøs tro

Tapte i Diskrimineringsnemda Christensens klage på Unibuss til diskrimineringsnemda har ikke ført frem, og nemda har konkludert med at Unibuss ikke har utsatt Christensen for religiøs diskriminering. Og nemda ser det også slik at Unibuss ikke har utsatt Christensen for … Les videre

Christensen med nye klage på Unibuss til diskrimineringsnemda: Mener Unibuss bedriver hevnakt

Blogger Jan Kåre Christensen har nå formelt sendt en ny klage på Unibuss til diskrimineringsnemda. Som tidligere omtalt var Christensen klage oppe til behandling torsdag 17 september og begge parter var representert med advokat under den muntlige forhandlingen som pågikk … Les videre