Christensen reagerer sterkt på at politiet har henlagt hans anmeldelse av pastor Jan Aage Torp

Blogger Jan Kåre Christensen som lenge har drømt om å få en ny runde i retten med pastor Jan Aage Torp i Oslokirken, reagerer med skuffelse på at politiet og statsadvokaten har valgt å endelig henlegge Christensens anmeldelse av pastor Jan Aage Torp.

‘Christensen hadde tidligere i vår anmeldt den kjente pastoren for diverse påståtte straffbare forhold, inklusiv det  Christensen selv kaller en “fiktiv anmeldelse” og falske anklager mot seg høsten 2014. Som kjent resulterte Torps anmeldelse i at Christensen ble dømt i tingretten og lagmannsretten for brudd på straffelovens paragraf 390a “for ved plagsom opptreden eller annen hensynsløs atferd å ha krenket en annens fred.” Dommen resulterte i et forelegg på kroner 12 000 + 3000 i saksomkostninger. Christensen anket dommen til Borgarting lagmannsrett som opprettholdt tingrettens dom. I samråd med sin daværende advokat ble saken anket til høyesterett som forkastet anken.

For riktig å utprøve alle muligheter ble dommen klaget inn for menneskerettighets-domstolen i Strasbourg som avviste klagen og slo fast at dommen ikke krenket Christensens menneskerettigheter. Dette har falt bloggeren tungt for brystet og helt siden saken ble endelig avgjort, har Christensens høyeste ønske vært å få revansj. Denne muligheten så ut til å by seg, da Christensen i april i år ble anmeldt av Torodd Fuglesteg etter at Christensen på egen blogg hevdet at Torodd Fuglesteg ønsket han død. Fuglesteg som slett ikke ønsker å se Christensen dingle, ble lei av de stadige påstandene og valgte i april og anmelde Christensen for falske anklager. Fuglestegs anmeldelse ble henlagt, men Christensen følte da at han fikk en god nok grunn til å slå tilbake mot Torp, og anmeldte både ham, Torodd Fuglesteg, og en tredje person. Politiet henla alle anmeldelsene, noe Christensen påklagde til statsadvokaten, som nå har avvist bloggerens klage på henleggelse. I et skriv fra Oslopolitikammer under tittelen “Orientering om klage over henleggelse,” slår politiet fast følgende: “Det vises til deres klage over henleggelse  av 8 august 2019 vedrørende anmeldelse mot Torp. Oslo stats-advokatembede har behandlet deres klage og ikke funnet grunn til å omgjøre politiets henleggelse. Avgjørelsen kan ikke påklages,” heter det i brevet signert politiadvokat Line Borgen. “Politiet i Norge står dessverre på kjeltringene sin side, her er henleggelsen av saken og mitt siste skriv til politiet,” skriver Christensen som “synes det er meget trist at dere ikke vil eller ønsker å undersøke denne saken. Det viser bare at Norge er i enkelte tilfeller på lik linje med stater som en ikke ønsker å sammenligne seg med i redelighet. Her er det en sak det foreligger en uriktig dom, og dere vil ikke se på saken. Det er trist. Siden det er en uriktig og feilaktig dom som berører tros- og ytringsfriheten, så er det alarmerende å se den lunkenheten og mangel på forståelse på en slik uriktig og feilaktig dom medfører,” skriver Christensen.

“Fra tid til annen følger vi med på politianmeldelser. Ikke minst har vi opplevd en rekke sådanne fra en viss straffedømt hetsblogger som aldri får nok av Aina & meg! 🙂 Han husker ikke fra den ene dag til den neste hva han har skrevet og begått. Hatet er grenseløst. Men vi gjesper 🙂 Dog har det vært nyttig å sette seg inn i lovverket og rettsprosedyrene i Norge. Vi har merket oss at hver gang hans politianmeldelser av oss blir henlagt, nå sist av Statsadvokaten i Oslo, da forsøker han å kamuflere eller endog skjule hva Politiet faktisk skriver til ham, åpenbart fordi han ønsker at utfallet var blitt et annet. Vi følger også med på andre henleggelser, f eks når Politiet har henlagt minst to politianmeldelser av vår venn Jan Hanvold, TV Visjon Norge og Rich Vera for «demonutdrivelse» overfor «barn». Også her vil anmelderne ikke akseptere faktum, men kommer med svulstige bortforklaringer om hvorfor Politiet henla sakene. Det er en skvær sak å fortelle at Politiet ikke var enige, ikke fant beviser, ikke har kapasitet etc. Standardformuleringene fra Politiet er enkle å forstå, og bør kunne offentliggjøres.Men det kan såre ens sårede stolthet at man rett og slett tok feil da man gikk til det alvorlige steg å politianmelde en annen. Les hva Lovdata sier om lovbestemmelsene for «henleggelse». Enkelt og greit: Lovdata om henleggelse

Christensen egne reaksjoner på den endelige avgjørelsen i hans klagesak til statsadvokaten kan leses her: http://justismord.janchristensen.net/2019/10/nr-473-politiet-henlegger-min.html

Facebook Comments

3 tanker om “Christensen reagerer sterkt på at politiet har henlagt hans anmeldelse av pastor Jan Aage Torp

 1. http://justismord.janchristensen.net/2019/10/nr-475-pastor-jan-aage-torp-skal.html

  Pastor Jan Aage Torp skal visstnok spille hovedrollen i filmen DISCO ifølge hva han selv skriver på bloggen sin.

  Bilde av Pastor Jan Aage Torp og Anders, illustrert av designer og skribent Kristin B. Bruun, bilde gjengigitt med tillatelse.

  Jeg bare konstaterer at Pastor Torp ikke liker den nye filmen om ham selv. Bl.a. skrives og tegnes dette bilde av ham som jeg kan skrive under på stemmer.
  Henter fra Pastor og narreapostel Jan Aage Torp blogg der bl.a. det hevdes som jeg har sagt hele tiden at Torp står for straffbare forhold på mange plan og forhold.

  Deretter skriver Gilje: «I den andre delen av filmen vil de som har lest boken Jesussoldaten, som Tonje Egedius skrev sammen med Anders Torp, kunne kjenne igjen en del elementer. Torp spiller også en liten rolle i filmen. Karakteren hans heter pastor Aage, og passer godt med det bildet av faren Jan-Aage som har blitt beskrevet.»

  Giljes ubehag over min person får stå for hans og avisen Dagens regning. Her gjør redaktøren i den tidligere kristenbastionen Dagen ikke engang det minste forsøk på å se sakene fra andre synsvinkler.

  Elementene i filmen blander fiksjonen eksplisitt sammen med angivelig «dokumentasjon» der en pappa, pastor og menighet identifiseres.

  Her krysser DISCO grensen over til å være et injurierende samrøre som går sin seiersgang over hele landet og til mange nasjoner med sannsynlige store seertall. Her er det store penger og markedsmakt som er involvert.

  For øvrig skrev Salt Bergen-pastor Øystein Gjerme på fredag en kronikk i Bergens Tidende om en antagelse med basis i filmens skildringer som åpenbart bygger på boken om Anders. Hvor ellers har han fått disse tanker annet enn ved å se Anders´ inntreden i filmen? Les her::

  «Jeg forstår det slik at disse scenene er basert på reelle hendelser fra et marginalt og ekstremt miljø som eksisterte for 25 år siden.

  Dette er straffbare forhold, og vi oppfordrer dem som har vært utsatt for slikt, om å melde fra til myndighetene.»

  Dette sendt til Oslo politiet:

  Angående sak referanse nummer 14850575

  Skjønner at dere ikke liker å høre at dere er blitt rundlurt og vært som et mikrofonstativ og tjenere for Jan Aage Torp.

  Nå er det laget en film om Jan Aage Torp som viser det bilde av Torp som jeg har tegnet og er blitt dømt for!

  Da bør dere se på saken en gang til.

  Relevante linker:
  https://janaagetorp1.wordpress.com/2019/08/21/filmen-disco-i-antikreftenes-tjeneste/

  https://janaagetorp1.wordpress.com/2019/10/07/nar-fiksjon-og-dokumentar-mikses-eksplisitt-da-blir-det-et-injurierende-samrore/

  https://janaagetorp1.wordpress.com/2019/10/07/det-hule-slagordet-taler-der-andre-tier/

  https://www.bt.no/btmeninger/debatt/i/rA3r9a/at-det-som-skjer-i-disco-ikke-er-representativt-og-noe-som-skjedde-f

  https://www.dagen.no/Nyheter/2019-10-02/Ny-film-skildrer-ekstreme-kristne-menigheter-802994.html

  Mvh
  Jan Kåre Christensen
  Krokstien 2 c
  0672 Oslo
  Telf: 99598070

  1
  1
  • Disco er en film som omtaler negativt de sekter som du selv har støttet og støtter, Jan Kåre. Denne filmen er også et indirekte angrep på deg.

   Igjen beviser du at du ikke har selv den fjerneste anelse om hva du skriver.

 2. Selvfølgelig blir saken henlagt, da den er avsluttet og avgjort i alle rettsinstanser. Det er rett og slett tragisk som han holder på.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *