Fra Kristenkoalisjonen: Norsk politi hindret polsk konsul i å utføre sitt oppdrag

På forsommeren 2018 filmet Polens konsul Slawomir Kowalski og hans medarbeider deres møte med syv-åtte politibetjenter fra Hamar Politikammer mens Kowalski påberopte seg sine rettigheter i henhold til den internasjonale konvensjon om konsulære rettigheter for å assistere polske statsborgeres møte med norsk barnevern. Kowalski ble fysisk skjøvet ut av bygningen og hans medarbeider ble nektet å komme tilbake til Hamar sentrum før om 24 timer. Dette er Norge anno 2018-19!

Eller snakker vi om Norge anno 9 april 1940 -8 mai 1945?

Se klippet fra Kristenkoalisjonens nettsider her

HISTORISKE OPPGJØR OM BARNEVERNET VIL KOMME I RIKSRETT

Når KKN blir daglig involvert i alvorlige barnevernsaker som gjelder gode foreldre og barn der barnevernet griper inn uten annet grunnlag enn angiveri og gjetninger, og der solide norske fagfolk som korrigerer barnevernet blir ignorert og motarbeidet – da skjønner vi at vi står overfor historiske oppgjør i Norge.

Vi tar mange oppgjør allerede i fylkesnemnd, tingrett og lagmannsrett. Noen når endog opp til EMD i Strasbourg.

Domstolene viser til tider vilje til å felle riktige dommer. Jussen er konservativ i sitt vesen, og bygger på sedvaner og tørre fakta, noe som er en styrke.

Fylkesnemndene er derimot et sammensurium på barnevernets premisser som trenger en grunnleggende reform.

Men ANSVARET for UTØVELSEN ligger hos REGJERINGEN, som har ansvaret for kommunikasjonen med den lovgivende forsamlingen, Stortinget.

Når alvoret går opp for noen stortingsrepresentanter, vil forsømmelsene uunngåelig enda opp med riksrett. Det skal ikke mange representanter til for å fremme en sak overfor Kontroll- og konstitusjonskomiteen.

Erna Solberg har i 5 1/2 år hatt ansvaret overfor Stortinget for utøvelsen av barnevernets arbeid, og barneministrene i denne perioden har vært Solveig Horne, Linda Hofstad Helleland, og nå Kjell Ingolf Ropstad.

Forsømmelsene er så alvorlige hittil under statsminister Solbergs regjeringstid, at en rettsstat vil ikke kunne leve med dette uten å stille nasjonens øverste ledelse til ansvar.

Dette er ikke en trussel, men en alvorlig understrekning av at det følger et konstitusjonelt ansvar med å sitte i Norges regjering.

Skrevet av KKN

 

Facebook Comments

2 tanker om “Fra Kristenkoalisjonen: Norsk politi hindret polsk konsul i å utføre sitt oppdrag

  1. Barnevernet anno 2019 i Norge er et totalitært regime som har i oppgave og ødelegge familier og barn. Deres oppgave er å rasere kjernfamilien og inngår i et større politisk overordnet mål. Det er basert på falsk angiveri og løgner.

    1
    1
  2. For noen dager siden bli Polen bedt om å trekke tilbake mannen. Polske utenriksmyndigheter nekter å etterkomme ordren, som betyr at Norge med fysisk makt kan transportere vedkommende ut av landet.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *