Donald Trump følger i Obamas fotspor ved rentekutt og kvantitative lettelser -USA mot resesjon

President Trump tok mandag til Twitter hvor han krevde rentekutt og kvantitative lettelser

Donald Trump tok mandag til Twitter for å oppmuntre den amerikanske sentralbanken til å ta grep for å stanse den negative utviklingen i amerikansk økonomi. Etter flere år med vekst peker pilene nå nedover igjen, og presidenten som er avhengig av at amerikansk økonomi går bra for å bli gjenvalgt, krever nå at sentralbanken (FED) kutter renten med et helt prosent poeng samtidig som han tar til orde for å ta i bruk kvantitative lettelser for å stimulere den dalende økonomien. Presidenten har gjentatte ganger understreket av USAs økonomi er sunn og sterk og at årsaken til at man må sette i gang seddelpressen og blåse opp gjeldsboblen ytterligere, primært skyldes dårlig økonomi i Europa og Asia og den pågående handelskrigen med Kina. Rentekutt og kvantitative lettelser er blant de få verktøy sentralbankene har til rådighet. Les videre

USAs økonomi på vei mot resesjon -aksjemarkedet i angst og nedtelling til økonomisk kollaps

Kraftig børsfall på Wall Street USAs økonomi er på vei inn i en nedgangstid og det er kun betydelig rentenedgang eller kvantitative lettelser som kan snu den negative trenden. En rekke indikatorer tegner et heller dystert bilde av den amerikanske økonomien. Det er grunnleggende nødvendig at den pågående handelskrigen med Kina blir avsluttet og stadig færre tror på Donald Trumps forsikringer om at den amerikanske økonomien er svært sterk.  Riktignok kan presidenten peker på et relativt sterkt aksjemarked, selv om aksjemarkedet ikke nødvendigvis gir et korrekt bilde av situasjonen. Den viktigste indikatoren på hvordan temperaturen egentlig er finner vi i obligasjonsmarkedet hvor den kortsiktige og langsiktige renten nesten er identisk. Stadig flere advarer nå om at boblen i verdens aksjemarkeder er i ferd med å briste, noe som kan resultere i nye kraftige fall i aksjemarkedet og muligens også et børskrakk Les videre

Monster orkanen Irma på vei mot Florida -ny katastrofe under oppseiling for amerikanerne

Alle gode ting er tre, heter det gjerne. Imidlertid er det ikke nødvendigvis en sannhet når det gjelder orkanene og stormene som nå er på vei mot USA som nylig ble rammet av orkanen Harvey. En ny og svært kraftig orkan som er gitt navnet Irma skaper nå frykt i Florida som kan bli rammet til helgen. Men ikke nok med det, en tredje orkan som er gitt navnet Jose er nå registrert, og ogå denne kan komme til å ramme et USA som allerede føler at de har fått mer enn nok med Harvey som skapte den historiske flommen i Houston. Irma som nå er i ferd med å treffe de britiske jomfruøyer, Puerto Rico og den Dominikanske republikk. Er disse veldige orkanene Guds måte å søke å vekke USA på, eller et uttrykk for Guds straffende vrede -som profetene har advart om Les videre

23 september 2017 profetien -spekulasjoner-dommedag og mulig bortrykkelse? Hva vil skje?

Det profetiske fenomenet som skal oppstå på himmelsen den 23 september 2017 opptar nå troende verden over

Vi lever i kritiske tider, og på mange måter “senser” mange av oss at tiden er nær. Guds verdensvide menighet befinner seg nå midt i de siste tider, og bare i løpet av de få siste tiår, har teknologien gjort det mulig å oppfylle et av de viktigste endetidstegn raskere nå enn før, nemlig misjon og evangelisering. I følge Jesu egne ord skulle et av tegnene på hans komme være at  “dette evangelium om riket skal forkynnes over hele jorderike til et vidnesbyrd for alle folkeslag, og da skal enden komme.” (Matt 24,14)  Les videre

Gregory Mannarino: Når gjelds og børsboblen brister vil det bli av “bibelske proporsjoner”

mannarinoAksje og obligasjonsmarkedet i New York er tirsdag begge i “sell of” mode da folk prøver å komme seg ut av et marked som er fullstendig kontrollert av at sentralbankene med sin pengetrykking og kunstig lave rente ikke tillater markedet og bestemme hva som er “fair value” eller fair verdi på en aktiva. Helt siden finanskrisen i 2008 har sentralbanker verden over manipulert markedet med kvantitative lettelser, tilnærmet null-rente og ukontrollert trykking av penger overstyrt de frie markedet i den grad at markedet selv ikke lenger bestemmer hva som er riktig verdi for en aksje eller obligasjon. Gjennom ulike stimuleringstiltak har verdens sentralbanker skapt historiens største gjelds, bolig og børsboble og når disse boblene før eller siden brister vil vi få et kollaps av bibelske proporsjoner, sier Gregory Mannarino  Les videre

Peter Schiff ser mørkt på amerikansk økonomi, amerikanerne er i realiteten konkurs

Amerikansk økonomi befinner seg i en dyp og endeløs krise. Alt politikere og
sentralbankene kan bidra med er å trykke milliarder av dollar som pumpes inn i økonomien for å holde skuta flytende. Tilsynelatende skapes det ennå jobber i USA, men disse er dårlig betalte deltidsstillinger, og gjeldstyngede amerikanere løper fra den ene dårlig betalte deltidsjobben til den andre for å få nok til sitt daglige brød. I de siste dagene har som kjent Hillary’s helse vært tema i de fleste medier, men Peter Schiff, bill-hillary-peter-schiffaksjemegler, forfatter og investor er mer skremt over den skade en frisk Hillary kan gjøre for amerikansk økonomi. Schiff var en av de røster som på forhånd advarte om børs og finanskrisen som rammet verden i 2008. I et intervju med The Next News Network hevder Peter Schiff at “Hillary er et korrupt individ som sammen med hennes mann, Bill Clinton kjører et kriminelt business foretak hvor de har beriket seg selv. De var blakke når de gikk inn i politikken, og har nå et nettverk verd over hundre millioner dollar, forklarer Schiff som ikke er nådig mot Clintons bedrifter Les videre

Gregory Mannarino advarer folk mot å sette seg i mer gjeld, -stadig flere får betalingsproblemer

Vi befinner oss nå på kanten av et større økonomisk krasj og det er nå skapt en gigantisk mannarinogjeldsboble som snart er rede til å briste, det er derfor trist å se at amerikanere (og nordmenn) begraver seg dypere og dypere i gjeld, og forbruker nå fremtidens inntekt. I sin siste oppdatering oppfordrer Mannarino folk som sitter fast i gjeld og laste gratis ned hans råd, for hvordan man skal komme seg ut av gjelden, og oppskriften er neppe det tradisjonelle “så inn i min tjeneste” og velstanden vil gro, men heller praktiske økonomiske råd, og hard arbeid. Mannarino tilhører den voksende gruppe av økonomer som advarer om at verden nå står foran en større økonomisk katastrofe. Vi er nå inne i historiens største gjeldsboble, og sannheten er at vi aldri tidligere i historien har hatt mer gjeld enn nå,” slår Mannarino fast. Les videre

Doug Casey om økonomisk krasj: vi er nå i stormens øye og det som kommer blir verre enn mange tror

Doug Casey, amerikansk økonom og styreformann  i Casey Research ser dystert på de økonomiske utsiktene fremover. Til Alternativ Media TV forteller Casey at vi nå er midt i doeg-caseyøyet til den økonomiske stormen som begynte i 2007.  Helt siden finanskrisen har verden har USA befunnet seg i økonomisk storm. Det eneste som holder økonomien oppe, er tilførsel av billig kreditt, kvantitative lettelser og det faktum at ulike sentralbanker kjøper opp store mengder billig kreditt. “Det jeg nå ser komme over verden, er at vi står på kanten av en større depresjon. Ting vil bli mye verre enn trettitallets depresjon og helt annerledes, sier Casey som blant annet skrev boken “Crisis Investing” (1979) ble den mestselgende finansboken noensinne. Les videre

Merkverdighet? Fredagens krasj i aksjemarkedet skjedde nøyaktig 7 år, 7 måneder, 7 uker og 7 dager etter krasjet den 29 september 2008

Shemitah fortsetter Det er fremdeles tegn på at verdens økonomien befinner seg i cahn-jonathanShemitah og det påfølgende jubelåret som vi nå befinner oss midt i. Mandag 29 september 2008 krasjet Dow Jones indeksen og børsen på Wall Street med det største endags fallet målt i poeng noensinne. Den dagen falt Dow Jones indeksen med 777 poeng, og nå fredag stupte Dow Jones indeksen på nytt etter at britene valgte å forlate EU. I løpet av fredagen falt Dow Jones indeksen 611 poeng, og det mest bemerkelsesverdige er at fredagens krasj fant sted nøyaktig 7 år og 7 måneder og 7 uker og 7 dager etter det forrige krasjet i 2008. Tilfeldig? Kanskje, men mange tror dette henger sammen med ideen om Shemitah og jubileumsåret som vi nå befinner oss midt i. The Dollar Vigilante publiserte lørdag en video hvor man hevder at Shemitah ble bekreftet i fredagens verdensomspennende børsfall. Det store spørsmålet mange nå stiller seg er om uroen i aksjemarkedet vil fortsette i dagene som kommer, eller om sentralbankene verden over inteverer i markedet for å proppe kursene opp for å utsette det uunnåelige Les videre

“Den amerikanske sentralbanken er handlingslammet og i ferd med å bli irrelevant”

Janet Yellen som er sentralbanksjef for verdens største men også mest gjeldstyngede nasjon, ser nå ut til å ha mistet grepet. Gårsdagens tale fra den janet-yellenamerikanske sentralbanksjefen har tydeligvis ikke gjort positivt inntrykk på et nervøst marked og under sin enetale brukte hun mange ord, uten egentlig å si noe annet enn at USA sentralbank ikke kan heve renten, at økonomien gir uklare signaler samt en masse babling om tall og mulige scenarier hun så for seg. “Federal Reserve er paralysert, fullstendig paralysert, slår aksjeinvestor og grunnlegger av “Traders Choice,” Gregory Mannarino fast i sin siste oppdatering. “Budskapet fra Yellen var at sentralbanken er bundet, irrelevant og ute av stand til å gjøre annet enn å fortsette sin uansvarlige nullrente policy som er fortsatt kvantitative lettelser. Les videre

Svake jobbtall viser at USAs økonomi ikke vokser -på vei mot kollaps

uten-jobbDet amerikanske arbeidsmarkedet er fremdeles i oppbremsing etter at det bare ble skapt  38.000 nye jobber i USA utenfor landbruket. Disse tallene var langt verre enn det de fleste “ekspertene” forventet og er de svakeste siden september 2010.  Økonomene hadde i forkant regnet med en jobbvekst på 158.000 i mai, ifølge konsensustall fra Bloomberg. Fremleggingen av de svake jobbtallene førte umiddelbart til at dollaren svekket seg i verdi, mens prisene på gull økte. De fleste analytikere tror nå at sentralbankens bebudede rentehevning i juni eller juli nå vil bli avlyst, Det amerikanske aksjemarkedet reagerte svakt nedover, og de ekstremt svake jobbtallene viser at veksten i den amerikanske økonomien ikke er så sterk som man trodde.  Les videre

Hevder sentralbankene manipulerer oljepriser og aksjemarkedet

Hevder verden om kort tid vil stå overfor en gigantisk finansiell kollaps.  Ideen om at kollaps-kommervi har et fritt aksje og råvaremarked er rett og slett en illusjon. Sentralbanker verden over er i disse dager tungt inne og manipulerer priser på viktige råvarer som olje for å drive prisene oppover. Det samme skjer i aksjemarkedet. Istedet for å la markedet bestemme hva som er “fair value” forsøker nå de store sentralbankene og manipulere markedet ved å spre rykter, pøse på med billig kreditt, trykke ferske penger som pøses inn i markedet for å pumpe opp en gjelds og aksjeboble som vil komme til å krasje samtidig. Dette sier Gregory Mannarino i en samtale med Greg Hunter på US Watchdog. Mannarino mener verden om kort tid vil bli rammet av et gigantisk finansielt kollaps. Les videre

Venezuela fordømte stadig Israel og høster nå Guds dom i form av økonomisk kollaps

Den økonomiske krisen i den Venezuelanske økonomien blir bare verre og verre og
venesuela.fattiglandet som under Hugo Chávez ledelse fremsto som stadig mer Israel-fiendtlig er nå under Guds dom, sier flere profetigranskere, Venezuela som i 1949 anerkjente opprettelsen av staten Israel, ble under Hugo Chávez ledelse, det mest Israel-fiendtlige landet i Sør-Amerika og i 2009 brøt landet alle diplomatiske forbindelser med Israel. Samtidig inngikk Venezuela fulle diplomatiske forbindelser med de såkalte palestinske selvstyre-myndighetene, og i FN har Venezuela gjentatte ganger stilt seg sammen med de mest Israel-fiendtlige muslimske statene i verden. Dette har mishaget Herren – “For se, Herren, Israels Gud, hærskarenes Gud, tar bort fra Jerusalem og Juda støtte og stav, hver støtte av brød og hver støtte av vann, (Jes 3,1) Venezuela har under Hugo Chávez brukt harde ord for å forbanne Israel -og høster nå Guds straffedom. Les videre

Hvor lenge vil folk ha tillit -stadig flere advarer om dollar kollaps

obama-pengerHvor lenge tror vi egentlig at dagens økonomiske fest vil vare? For vi som ser med litt mer skeptiske øyne på dagens situasjon der gjelden bare vokser og vokser, tror at det kan komme en skrekkelig nedtur, ikke bare for norsk økonomi men for hele den vestlige verdens økonomien som er bygd på tiltroen til såkalte “Fiat-valutaer”, en pengeseddel trykket opp uten noen som helst oppbakking. Både i USA og Europa har sentralbankene siden 2008 ført en monetær politikk som i korthet kan beskrives slik: Man tilbyr investorer og folk superbillig kreditt, samtidig som man spytter ut enorme mengder digitale eller trykte penger  i markedet. Resultatet er et kunstig oppblåst aksje og boligmarked, noe som “folk flest” tror er et sunnhetstegn på en økonomi. Men som snarere er en boble, en boble som etter mitt syn, -snart vil komme til å sprekke, og i teksten under vil jeg forsøke å vise til hvorfor og hvorfor stadig flere advarer mot det Les videre

Er oppgang på børsen tegn på at økonomien går bra?

wallstreetFolk flest lever i den boblen at bare aksjemarkedet går opp er det akkurat det samme
som om økonomien går bedre. Det er i hvert fall det Wall Street, den amerikanske sentralbanken og Obama administrasjonen vil at almuen skal tro. Tidligere i denne nådde Dow Jones indeksen 18000 tallet og lå bare 100 poeng under “all time high”, og mange tror dermed at USAs økonomi er i ferd med å hente seg inn igjen. Men virkeligheten er ikke nødvendigvis alltid slik mainstream media fremstiller det Les videre