Tegner et skremmebilde av en kommende økonomisk depresjon, kollaps og børs og finanskrise i USA

Christopher Greene i Alternativ Media TV advarer nå om at USAs økonomi vil kollapse fullstendig og at USA dollaren står foran et kollaps.

Oppgangen i aksjemarkedet som har vært under Donald Trump vil bli etterfulgt av en gigantisk børs, bank og finanskrise. I panikk vil amerikanere storme banker i håp om å få ut noen dollar til mat og klær. USA står foran sin største nedtur og krise noensinne mener Christopher Greene i Alternativ Media TV. I sin siste video publisert på You Tube tordner Greene som en god gammeldags svovelpredikant om økonomisk kollaps, massive børs og finanskriser og kollaps i den amerikanske dollaren. Banker vil bli stengt og i panikk vil folk storme bankene i desperasjon over at det moderne USA kollapser. Fienden som er Russland og Kina aner et svakt og splittet USA og vil benytte muligheten til å beseire oss,” sier Christopher Greene som omtaler den jevne amerikaner som slave, slave av høy gjeld og slave av et umenneskelig og kynisk system. Les videre

Stor russisk marineflåte på vei mot Norge -regjeringen bekymret for økt russisk aktivitet i nord

Den økende russiske militære aktiviteten i nordområdene gjør den norske regjering bekymret

Russland har varslet mulige missiltester hele fire forskjellige steder utenfor kysten av Norge i perioden 14. – 17. august. En større marinestyrke har satt kursen mot øvingsområdene, som er plassert i internasjonal farvann utenfor kysten av Nordland og Troms. Regjeringen sier den er bekymret. Dette er den direkte foranledningen til at tre amerikanske P-8 Poseidon overvåkingsfly har ankommet Andøya, opplyser Forsvarets operative hovedkvarter (FOH) til nettstedet Aldrimer.no. Vi ser at det er uvanlig høy militær aktivitet i våre nærområder akkurat nå. Det er et større antall russiske marinefartøy som seiler mot et spesifikt område, sier talsmann ved FOH, Sigurd Tonning-Olsen. Les videre

Video: Pastor Steve Cioccolanti: “The Unforgivable SIN & BLASPHEMY of the Holy Spirit | APOSTASY of Joshua Harris”

Pastor Joshua Harris var leder for en megakirke men valgte å forkaste og fornekte Jesus Kristus

Pastor Joshua Harris var leder for en megakirke med titusener av medlemmer. Harris gjorde god butikk på boken “Kissed Dating Goodbye” -men ble i ettertid en apostat, en mann som tok i bruk Facebook og Instagram for å fortelle at han bevist har sagt takk og farvel til Jesus og den kristne tro. Pastor Steve Cioccolanti snakker i sin siste video om den utilgivelige synd og pastor Harris frafall og fornektelse av den kristne tro. Hør pastor Steve Cioccolanti tale over et høyst aktuelt tema..

Les videre

Video: Scientology sekten og mystiske dødsfall

20 år gamle Kyle ble funnet død på et soverom i sektens bygning.

Scientology-sekten forbindes ikke bare med svindel og dyre kurs som ruinerer tilhengerne, men også med mystiske dødsfall blant medlemmer som har sverget troskap til den kontroversielle kulten. Mange av medlemmene i sekten tilhører the Sea organisasjonen hvor medlemmene forplikter seg til å jobbe for sekten døgnet rundt i en million år hvor lønnen er ynkelige 50 dollar uka. Tidligere medlemmer og kritikere av sekten tegner et bilde av en sekt som grovt utnytter sine medlemmer både økonomisk, mentalt og fysisk. Les videre

Politiet henlegger Anders Torps anmeldelse av Visjon Norge og Rick Vera

“Politiet har henlagt anmeldelser av TV Visjon Norge ved kanalens redaktør Jan Hanvold samt den amerikanske predikanten Rich Vera. Anmeldelsene ble innlevert til Politiet av Barneombudet og av aktivisten Anders Torp,” -skriver Jan-Aage Torp på nettsiden til kristenkoalisjonen. Både anmeldelsen til barneombudet som ble fremsatt da man trodde en 25 år gammel kvinne var et lite barn, og Anders Torps anmeldelse i etterkant -hvor han hevdet at “profet” Rick Vera oppfordret til å drive ut onde ånder på barn, ble henlagt av politiet,” skriver Jan-Aage Torp videre. Les videre

The Children of God: The Love Prophet and the Children of God – Documentary

Verden har sett mange vekkelsesbevegelser og vekkelser bryte frem. Gjennom historien har Gud brukt enkle menn og kvinner samt de troendes bønner og plutselig, og nærmest uten forvarsel, har vekkelser brutt ut. Nærmest undrende har predikanter og menighets-medlemmer, bare kunne bivåne at Guds hånd var i aksjon, og tente lys og håp, der syndes forderv hadde preget bygd og by. 1960 tallet var et tiår preget av utagerende seksualliv, drugs og rock and roll. Ny musikk inntok vesten, det samme gjorde protestbevegelsen mot Vietnamkrigen og over hele USA gjorde ungdommen opprør mot de etablerte verdier. “Peace and love” var slagordet, og i kjølvannet av rock og opprør kom fritt seksualliv, LSD, og hindu-guruer og Hare Krishna med sine budskap om de mange veier som førte til Gud. Midt opp i alt dette, hadde Gud også et svar, Jesus bevegelsen. Imidlertid skulle Jesus bevegelsen vise seg å inneholde blandede frukter, hvorav bevegelsen “The Children Of God” var av den mer tvilsomme sorten. Det som startet som en reell vekkelsesbevegelsen endte opp i prostitusjon, fri sex og falsk lære. Les videre

Etterdønninger etter Robert Mueller høringen

Robert Mueller: “Ingen sammensvergelse med Russland og null bevis for at Donald Trump eller noen i hans team forsøkte å stoppe Mueller-etterforskningen

Jerry Nadler og Adam Schiff er begge det som ofte omtales som “selvutslettende” jøder. De er særdeles liberale, er for fri abort og LGBT agendaen og har begge hatet Donald Trump fra første dag.

Under seansen i kongressen ble det fort tydelig at Robert Mueller selv knapt hadde noe som helst kunnskap om rapporten som bærer hans navn. Snarere kan det se ut som om demokratene bevist utnyttet Robert Muellers navn og rykte, mens det var ekstreme Donald Trump hatere og Hillary Clinton tilhengere som forfattet rapporten uten å finne håndfaste bevis på at Trump hadde begått lovbrudd i forbindelse med denne konspirasjonsteorien. Imidlertid fortalte Robert Mueller at han ikke helt kunne “frifinne” president Trump for ha begått lovbrudd. Les videre

Fortsetter de rød/grønnes politikk overfor Israel -Norge fordømmer igjen Israel

Den borgerlige fireparti-regjeringen bestående av Høyre, Frp, Venstre og KrF viderefører den rød/grønne politikken med å fortsette å fordømme Israel. Sammen med stater som Iran og Tyrkia. Norge stemte denne uka for to FN-resolusjoner med sterk kritikk av Israel. Dette var berettiget, fastholder statssekretær Audun Halvorsen (H). De to resolusjonene ble vedtatt med overveldende flertall i FNs økonomiske og sosiale råd (ECOSOC), som Norges FN-ambassadør Mona Juul nylig overtok som president for. USA og Canada stemte i mot Les videre

Torben Søndergaard søknad om asyl i USA et tegn på at dansk religionsfrihet er under press

Torben Søndergaard anni 2009 var levende aktiv med å spre evangeliet gjennom organisasjonen “Opplev Jesus” og den unge mannen som da hadde hår var aktiv med såkalt “streetpreaching og bønn for syke på gater i danske byer. Nå er Torben så hardt presset at han søker asyl i USA

Retten til ytringsfrihet og religionsfrihet blir krenket når massemedia setter i gang kampanjer for å sverte troende som proklamere Jesu navn. Det faktum at Torben Søndergaard har mottatt en rekke trusler etter at dansk tv har hisset opp stemningen uten at Torben har blitt gitt tilsvarende tid til å fortelle sin side til danske tv seere er dypt uverdig og en åpen krenkelse av Torbens åpenbare rett til å kunne praktisere sin kristendom i samsvar med hva han tror og er forpliktet på. Tidligere i denne uken fortalte Torben Søndergaard i en video på You Tube at han på grunn av den voksende forfølgelsen han opplever i sitt hjemland, nå har valgt å rømme til USA for søke asyl der. Dermed blir Søndergaard den første danske som i nyere tid som må søke asyl i USA på grunn av kristendomsforfølgelse i hjemlandet. Den omfattende sverte og hetse kampanjen i dansk tv har tydeligvis blitt en stor belastning for den unge lederen som nå har valgt søke asyl i USA fordi han rent subjektivt opplever å se sin religionsfrihet begrenset Les videre

Tucker Carlson: Russlands konspirasjonen død og begravd

Etter nærmere tre år med påstander om at Donald Trump hadde begått landsforræderi med å være spion for Russland og latt seg kjøpe av russisk etterretning i bytte mot hjelp til å vinne valget, har nå avdekket at mektige personer i det demokratiske partiet har løyet og løyet om presidenten. Hvor mange løgner den politiske venstresiden i det demokratiske partiet har avlevert om president Trump er ukjent, men påstandene har blitt gjentatt hver eneste dag, hver eneste time på mainstream media, men hoaxen er nå avslørt og det på tide at disse løgner og konspirasjonsteorien blir erklært død og begravet Les videre

Demokratene satset alt på Mueller rapporten -og nå overfor media kaster de han under bussen

Den store nedturen for demokratene fortsetter og i raseri slår de nå ut mot Robert Mueller som ikke var den Messias de håpet skulle gi dem grunner til å stille Trump for riksrett. Skandalen er nå en komplett og det demokratiske partiet har i mer enn tre år spredd løgner og konspirasjonsteorier om presidenten. For dem var Mueller bare et redskap som skulle brukes eller misbrukes, og når ikke han svarte til forventningene, retter de nå pekefingeren på Mueller og skyver han rett under bussen. Så kynisk og umenneskelig opptrer det sosialistisk demokratiske partiet.