Ingen av disse tjue “profetene” nevne Corona-situasjonen i sine profetiske ord for 2020

Please be careful of false prophets. Anyone can make general prophecies on weather changes. In January, on the Sid Roth show 20 famous modern-day prophets made prophecies for the year 2020 and none of these self-proclaimed, so-called prophets made a specific about the coronavirus. This is very telling.

Tjue av de mest populære velstandsprofetene har avlagt Sid Roth “its supernatural” et besøk i forbindelse med sine “profetiske” forutsigelser for 2020. Corona-viruset, de massive krakk i aksjemarkedet, nedstengningen av private og offentlige institusjoner og de alvorlige økonomiske følger det store 2020 krakket vil få, er noe disse tjue “åndsfylte” profetiske røstene ikke verken forutså eller omtalte med et eneste ord. Med andre ord, den største katastrofen som har rammet verden, inklusiv oss kristne,  ble ikke nevnt med en eneste setning av disse pengetørste parasittene i Kristi legeme. Les videre

Ny nedgang på Wall Street mandag

Gulvet på Wall Street er stengt både for meglere og publikum og all handel i disse dager foregår elektronisk.

Nedgangen i det amerikanske aksjemarkedet fortsatte mandag. Dow Jones indeksen endte ned med over 3 prosent mens S&P500 endte ned knappe 3 prosent. Nasdaq indeksen rørte ikke stort på seg og var ved stengetid ned 0,18 prosent. Nedgangen i markedet kom på tross av at sentralbanken pøser enorme summer inn i markedet. Også i obligasjonsmarkedet er stemningen negativ, og renten på 3 måneders Treasury er i skrivende stund minus 0.04 prosent. 10 års renten på US bonds ligger på 0,79 prosent. De tre år med oppgang som ble skapt under president Trump er borte på bare 34 dager og flere omtaler nå tilbakeslaget i økonomien som “The Great Donald Trump resesjonen 2020.”

Rumenske menighet fant en måte og samles på tross Corona: “To God be the Glory” på kirken

En menighet i Romania fant nylig en måte og samles på tross av begrensningene Corona pandemien har påført Romania og resten av verden. I en video som er blitt hyppig delt på Facebook ser vi forsamlingen i menigheten “Christian Church After the Gospel of Zion” i landsbyen Prelipca samler seg på parkeringsplassen utenfor kirken

hvor de i fellesskap synger hymnen “To God Be the Glory” og kanhende norske kristne har noe å lære av den rumenske kirke som før kommunismens fall gjennomgikk de kraftigste prøvelser med forfølgelse, fengsling og tortur slik det ble fortalt av den rumenske presten Richard Wurmbrandt som satt fengslet i 15 år for Jesus Kristus. Les videre

Nytt Corona dødsfall i Norge, dermed er 10 døde av Kina-viruset

I løpet av de siste 24 timer har ytterligere tre mennesker dødd etter å ha vært smittet av Coronaviruset. Det totale tallet på døde er nå 10 og norske myndigheter har ikke kontroll på utbredelsen av det dødelige viruset som angriper folks lunger. To av de døde var innlagt på Akersus universitetssykehus mens den tredje døde var innlagt på OUS.

Namsfogden slår til mot blogger -vil inndrive 25294,57 kroner ved lønnstrekk for tvangsmulkt på 20 000

Blogger Jan Kåre Christensens første tvangsmulkt som opprinnelig var på kroner 20 000 er nå gått til tvangsinndrivelse. Siden bloggeren frivillig ikke har innebetalt mulkten har det kommet på både renter, gebyrer og rettsgebyr. Dermed er beløpet namsfogden nå vil trekke av Christensens lønn kommet opp i 25294,57 heter det i dokumenter Christensen videresendte til Søkelys. Bakgrunnen for kravet er en tvangsmulkt som ble ilagt etter at Christensen valgte å ikke etterkomme et tvangspålegg om å rive en ulovlig oppført mur og tilbakeføre tomten til slik den var før muren ble bygd. Både PBE, Fylkesmannen, Tingretten og kemneren i Oslo er fast bestemt på å tvinge bloggeren i kne ved hjelp av å straffe familien økonomisk. Utover den første tvangsmulkten foreligger det en ny mulkt som også er på vei til tvangsinnrivelse i form av trekk i lønn og eventuelle skattepenger han har til gode. Les videre

 11,648 total views,  1 views today

Ikke ventet effekt av smitteverntiltak i Norge -stadig flere smittes og blir syke -9 døde så langt

Stadig flere nordmenn dør nå av den kinesiske pesten

Ni nordmenn er så langt døde av Corona viruset og tallet på nye smittede fortsetter å være høyt. I løpet av det siste døgnet er det registrert 240 nye smittede og tilsammen er det nå minst 2371  smittede i Norge. Minst 41 Coronasyke får nå pustehjelp i respirator. Avisen VG som løpende oppdaterer situasjonen opererer nå med 2538 smittede og 195 skal være innlagt på sykehus. Det er ikke bare eldre mennesker som blir veldig syke av viruset, men også yngre kan bli svært syke av viruset som rammer lungene. Samtidig som norske helsemyndigheter stålsetter seg for dramatiske økninger i tallet på smittede og syke, fortsetter dødstallene å stige både i Europa og USA. Så langt har de dramatiske tiltakene for å begrense smitten og seigpine nordmenn ikke vært vellykket, og ting tyder på at det må skarpere lut til for å få kontroll på den smittsomme pesten som rammer lungene Les videre

Ny nordmann død av Corona-pesten -totalt 8 døde i Norge -Oslo børs faller

Nok en nordmann har dødd som en følge av Corona viruset, melder VG. Dermed er totalt 8 nordmenn døde etter at pandemien har brutt ut i Norge. 2413 er så langt smittet og 174 er innlagt på sykehuset. Mandag har aksjekursene på Oslo børs på nytt falt tungt og oljeprisen er ned 7 prosent. Samtidig mottok NAV i løpet av helgen nærmere 38 000 nye søknader om dagpenger, og fremdeles varsler bedrifter permitteringer. Også i Asia var det et tungt børsfall i natt og indeksene var ned mellom 2 og 4,7 prosent. Også i Europa er markedene ned mandag og førhandelen på Wall Street peker på at betydelig fall.

Frykter at marerittet fortsetter på verdens aksjemarkeder i uken som ligger foran

Faren for at aksjemarkedet kommer til å kollapse videre nedover i denne uken er svært stor og det er frykt og usikkerhet som preger markedene, sier Mark Moss som mener at Corona-viruset bare var nåla som fikk et oppblåst marked til å krasje. Mark Collinsworth i Vere Global’s Chief Investment sier i et intervju at uken som kommer kan bli veldig smertefull både i obligasjons og aksjemarkedet. Så langt har ikke amerikanske myndigheter kontroll verken på Corona-pandemien eller den økonomiske katastrofen som har rammet. Siden det nå primært er frykt som preger markedet er det grunn til å forvente en ny katastrofal uke for Wall Street og verdens børser. Fredag var en svært turbulent dag på Wall Street og Dow Jones indeksen svingte med nærmere 1400 poeng. Etter to og en halv times handel var indeksen solid i pluss, men ettersom det ble mer og mer klart hvor dramatisk situasjonen egentlig er, forduftet all oppgang og indeksen endte ned med 913 poeng. Les videre

Christopher Greene i AM TV: Vi står foran en 10-20 år lang depresjon etterfulgt av en større krig

Corona-krisen har hatt samme effekt på verdensøkonomien som et biologisk våpen. Over hele verden går samfunnet i nedstengningen og stadig flere blir smittet og syke av viruset vi først ble fortalt bare var en mild influensa. Såkalte “preppere” har lenge blitt hånet og ledd av og spottet av massene som kalt alarmeringen som hysterisk. Nå er det ikke lenger noen som ler av Christopher Greene, for det han har advart om i årevis er i ferd med å materialisere seg i Amerika og over hele den vestlige verden. Den nye verdensordning, det kontantløse samfunn og lover tillater dyptgripende inngrepen i din og min personlige frihet er i ferd med å komme. Det som skjer er av apokalyptiske dimensjoner og livet vil aldri mer bli det samme Les videre

 4,147 total views

Han var døpt som Jehovas vitne -her døpes Brian til Jesus Kristus i Faderens og Sønnen og Den Hellige Ånds navn

Et tidlige døpt Jehovas Vitne blir her døpt i Faderens og Sønnen og Den Hellige Ånds navn for å leve med Jesus Kristus

Brian var oppvokst, døpt og aktiv som Jehovas Vitne. Imidlertid kunne gav ikke troen på Jehova det tidligere vitnet den fred, lykke og frihet som bare kan finnes i Jesus Kristus. Etter at Brian begynte sin vandring med Jesus i den kristne tro, ble han utstøtt både av familien og “venner i sannheten” som er uttrykket Jehovas Vitner bruker om andre som er i Jehovas organisasjon. Imidlertid er Jehovas vitners sannheter ikke absolutte, og mange dogmer og spådommer har blitt endret under påskudd av å være “nye lys”. Da  Brian tok i mot Jesus Kristus som sin frelser, ble han i følge Vakttårnselskapets eldre skrifter endel av “svineklassen” som var skjellsordet som vitnene brukte om troende i Jesu Kristi kirke. Les videre

Jordskjelv slo ut trompeten til engelen Moroni-statuen i mormoner-templet i Utah

Det har vakt en viss oppmerksomhet i profetiske kretser at et jordskjelv med styrke 5,7 på richters skala ikke bare påførte materiell skade i Utah, men også førte til at trompeten til “engelen” Moroni falt ned og ble ødelagt. Statyen av Moroni var plassert på toppen av et av kirkens spir, og kanskje kan dette indikere at den falske røst mormonerne følger gjennom det falske evangeliet som står i Mormons bok miste noe av sin makt over kirkens medlemmer. Les videre

Gregory Mannarino: Donald Trump innfører nasjonal-sosialisme -det Amerika vi kjenner er borte, kapitalismen har kollapset

Gregory Mannarino mener det som skjer er slutten på det gamle Amerika og at president Trump i realiteten er i ferd med å innføre en nasjonal-sosialisme der myndighetene overtar private bedrifter gjennom de massive krisepakkene som er blitt gitt for å stabilisere økonomien.

Corona pandemien eller “Kina-viruset” sammen med sammenbruddet på aksjemarkedet og kollapsen i oljeprisene er den største økonomiske katastrofe som har rammet verden noensinne. Det massive børskrakket og kollapsen i oljeprisene og nedstengningen av private og offentlige bedrifter og institusjoner verden over, vil ikke bare føre til økonomisk resesjon, men få 1930 tallets depresjon til å fortone seg som et lystig party. Over hele verden stenges nå det meste ned, kirker stenges, ansamlinger av folkemasser er forbudt og det innføres dyptgripende reguleringer i enkeltindividers personlige frihet. Les videre

Desperate tiltak fra sentralbanken, kuttet renten med 0,75 prosent og aksjonærene jubler

De dramatiske rentekuttene som sentralbankene har gjennomført betyr ikke nødvendigvis noe norske lånetakere vil merke. Selv om renten på enkelte lån vil falle noe, er det ikke sikkert at bankene lar rentekuttene komme deg og meg til gode. Gjennom rentekutt ønsker de å stimulere investorer til å gamble penger på aksjemarkedet. Dette er andre gang sentralbanken på kort tid har kuttet renten. Tilsammen har sentralbanken kuttet rentet med 1,25 prosent på en uke og styringsrenten er nå 0,25 prosent. Den norske styringsrenten har aldri vært så lav. Et annen resultat av rentekuttet fra sentralbanken til bankene er at kronen fortsetter å svekke seg. Og hvem skal betale for det gildet? Jo, deg og meg i form av at vi kjøper av importerte varer blir dyrere. Noe som igjen fører til at nordmenn vil få mindre kjøpekraft enn noensinne.

Corona-krisen: Wall Street åpnet ned 2-3 prosent, men har hentet seg inn igjen -7 døde av Corona i Norge

Uroen i børs og finans fortsetter etter at markedene i Asia falt i natt. På Oslo børs har det vært forsiktig oppgang, selv om den norske krone har falt i verdi som en sten. Den massive kollapset i den norske krone indikerer kraftig prisstigning på alt som importeres, og det er det aller meste. I følge Coop har kronekollapsen alt ført til 30 prosent økning i prisene på import, og ytterligere 10 prosent økning bare det siste døgnet. Dermed står norske forbrukere foran kraftig inflasjon og prisøkning på nær sagt alt, og dette vil merkes på lommeboken til folk flest. Et praktisk tips for å holde utgiftene nede er å unnlate å kjøpe elekronikk fra Kina, unngå å kaste mat og spise mer rester. Festen er definitivt over for det norske folk, og folk flest har ennå ikke tatt innover seg hvor alvorlig situasjonen er i ferd med å bli. Samtidig meldes det om en nytt dødsfall i Norge som tilskrives Corona viruset. Dermed er sju nordmenn så langt døde etter å ha blitt rammet av Kina-pesten og Guds folk manes til bønn og faste for nasjonen. Les videre

Nytt krakk på Wall Street -handelen stanset og indeksene stuper med nærmere 10 prosent -oljeprisen ned 25 prosent

Handelen på Wall Street er stanset etter at de tre ledende indekser alle hadde et fall på 7 prosent eller så. Klokken 1928 er indeksen ned med over 2000 poeng eller 10 prosent. Onsdag kveld mptte markedet stenger for å gi investorene tid til å kjøle seg ned. Dette er fjerde gang på to uker at mekanismen med å stanse handelen inntreffer. Det råder igjen full panikk blant investorene som også i dag må konstatere at aksjemarkedet er en svært usikker plass å plassere penger. Bill Miller sier at det nå er panikk i markedet og at han kan se det i ansiktene til investorer og meglere.  Miller er CEO for Miller Value Parnters og selv investor. Nasdaq er ned 7,6 prosent mens S&P500 klarer seg langt bedre og er ned 3,7 prosent.

Vi befinner oss i Harmageddon -pest og økonomisk katastrofe vil sende verden inn i depresjon.

Foto: Wikipedia

Markedet i USA er igjen i fritt fall etter tirsdagens pause med oppgang. Oppturen tirsdag kom etter at aksjemarkedet mandag var i fritt fall. I skrivende stund er Dow Jones indeksen i 19444 poeng.  Dermed har indeksen stupt med 10 000 poeng på litt over 4 uker og vi står vi overfor nok et kollaps.  “USA og verden bør gå i total nedstengning i 30 dager og alle burde holde seg hjemme og ta seg av sin familie. Det er helvete, dette er en tsunami som kommer, folk er på stranden og leker og aner ikke hva som skjer,” sier Bill Ackman i en dramatisk telefonsamtale med CNBC. “Vi må stenge alt nå ellers blir det skikkelig katastrofe,” sier Ackman som mener at det vi opplever nå er “helvete”. Det er et blodbad som pågår og hoteller, flyselskap, bedrifter og alt er ferdig. Det finnes ikke penger til å redde alle. Les videre