23 september kom og gikk, -og som forventet..intet spesifikt skjedde

23 september 2017, den store profetiske dagen hvor Johannes Åpenbaring kapittel 12 skulle bli oppfylt i form av “et stort tegn på himmelen” ligger nå bak oss, og intet “spesifikt profetisk” har så langt inntruffet i verden. Riktignok våknet vi opp denne lørdagen med nyheten om at Nord Korea hadde blitt rammet av et mindre jordskjelv. I følge U.S. Geological Survey var lørdagen skjelv i Nord Korea av styrke 3,5 på Ricters skala og det ble spekulert på om Nord Korea hadde foretatt en kjernefysisk prøvesprengning. Foruten dette samt at ordkrigen mellom president Trump og Kim Jong-un ser ut til å bli stadig hardere, har intet som indikerer bortrykkelse eller en spesiell profetisk hendelse skjedd i dag.

Den 23 september kom og gikk uten at noe spesielt syntes å ha skjedd, og de mange påstander og ikke mint You Tube videoer som er blitt publisert, syntes nå å ha vært tomme spekulasjoner og bortkastet tid. Så langt jeg kan se, har det ikke skjedd noe i dag som kan peke i retning av at ordene i åpenbaringen kapittel 12 har skjedd, og selv om kanskje konstellasjonen mellom løven og jomfruen har materialisert seg, har det likevel vært en begivenhet som folk flest ikke har registrert. Sannheten er at for dem som virkelig trodde at 23 september ville bringe oss apokalypsen, så må dette være en skuffelsens dag, fordi Jesus ikke kom for å hente sin brud. Ei heller har vi registrert noe i dag som synte å være innledningen til trengselstiden slik enkelte har hevdet. Det vi da sitter tilbake med er at 23 september 2017 har vært like lite profetisk som Harold Campings “dommedag 21 mai 2011” var. “23 september profetien”  vil etter alt å dømme gå over i historien som en falsk profeti eller villfarelse. I hvert fall må vi kunne slå fast at forventningene som var knyttet til denne dagen ikke ble innfridd. Velkommen til 24 september 2017!!

https://www.youtube.com/watch?v=13wmaXund5g

https://www.youtube.com/watch?v=Nn1FiAGV-dU&t=70s

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Åp 12,1 Og et stort tegn blev sett i himmelen: en kvinne, klædd med solen, og månen under hennes føtter, og på hennes hode en krone av tolv stjerner,

 

 

 

 

13 tanker om “23 september kom og gikk, -og som forventet..intet spesifikt skjedde

 1. I skrivende stund er det fortsatt 40 minutter av 23. september tilbake på amerikas vestkyst. Men, med utgangspunkt i at det ikke skjer noe der, så ender denne dagen akkurat som de fleste av oss regnet med.
  Det er nifst at folk som kaller seg kristne, går så høyt ut og proklamerer “tid og sted”, men denne gangen var det egentlig enda mer avslørende, da de brukte stjernetydning, hvilket Guds Ord advarer tydelig mot!

  Jeg vil anbefale deg Kjell, å ikke videreformidle alle disse ville teoriene, som Bagley og alle andre falske profeter står for. Vi lever så sannelig i vanskelig og uforutsigbare tider fra før, om vi ikke på toppen av det skal gå rundt å forholde oss til slike fantasier.

  • Ansgar. Selv om jeg omtaler en profeti, så er ikke det det samme som at jeg tror på den. Mitt mål er å skrive om det som rører seg i tiden, og dette var et stort tema blant mange kristne på sosiale medier. Det blir nesten feil å ikke gi det omtale. Når det er sagt, så var jeg tidlig med å legge inn videoer som var kritisk til det hele for balansens skyld.
   Det vi kan slå fast, er at bortrykkelsen ikke kom. (Jeg selv mener at denne ikke kan skje ennå, fordi det ennå finnes bibelprofeti som må oppfylles)
   Teorien til Paul Begley var ikke avhengig av at noe spesielt skulle skje på akkurat denne datoen. Begley mener jo bare at Antikrist skal komme til å reise seg i løpet av de neste sju årene, så det kan jo skje.
   Uansett om vi liker det eller ikke, så maner Bibelen oss til å “akte på det profetiske ord”.
   Det betyr å ha et våkent øye til det som skjer.

   Når det gjelder alle slike profetier er mitt råd at vi skal registrere at de profetiske ordene er sagt, men jeg lager meg ikke en bunker eller finner meg ei hule fordi noen har kommet med en profetisk dato. Ei heller lar jeg slike datoer og profetier anfekte min tro, fordi de eneste profetiske ord som har absolutt verdi, er de ord vi finner i Bibelen.

  • Min første artikkel om akkurat denne datoen var denne,
   https://www.sokelys.com/?p=20881#more-20881

   I kommentarene blir jeg nærmest kritisert fordi jeg var for kritisk og advarte mot at troen på dette kunne lede til stjernedyrkelse
   Jeg skrev da:

   “Disse som spekulerer i å titte opp på stjernehimmelen for å søke tegn, bør ha denne bibelske advarselen i bakhodet “og at du ikke, når du løfter dine øine op til himmelen og ser solen og månen og stjernene, hele himmelens hær, lar dig føre vill, så du tilbeder dem og dyrker dem, de som Herren din Gud har tildelt alle folkene under hele himmelen. (5 Mos 4,19) Det er med andre ord grunn til å være både skeptisk og ektra kritisk til profeti basert på stjernetegn. Mest sannsynlig vil 23 september 2017 komme og gå uten at noe spesielt har skjedd. På tross av at Jesus var svært tydelig på at ingen kjenner dagen eller timen. I disse dager popper den ene videoen etter den andre opp om 23 september 2017 datoen og dersom du søker på You Tube etter 23 september 2017 kommer en lang liste med forskjellige videoer om datoen opp,”

   Jeg har forsøkt i oppslagene å legge inn motforestillinger, forsøkt å hype ned forventningene til datoer som oppstår, men til Ansgar og andre:
   Jeg finner det ikke riktig å spotte dette selv om jeg har vært kritisk.

   Jeg vil og legge til: Jeg satt meg aldri dypt inn i dette temaet-da jeg rett og slett ikke syntes det virket troverdig.
   Jeg vil også legge til at det også finnes dem som tror på dette tegnet -som ikke forventet at noe stort eller spesielt ville skje akkurat i dag, noen av disse mener at overgangen til “trengselstiden” vil komme gradvis -og nesten helt umerkelig i begynnelsen.

  • “Ansgar. Selv om jeg omtaler en profeti, så er ikke det det samme som at jeg tror på den.”
   HAR han bestemt seg, så HAR han bestemt seg. Det virker som han er mentalt innstilt på DET.

 2. Mange røster vileder mange. Jesu komme er vårt håp. Røsten som er falske gir falske håp. Og roper ulv ulv og til slutt vil ingen høre på de røstene som kan være sanne. I Vår ånd så kan vi lytte til det som kommer. Da vil Guds kraft synligjøres i sannhet for den som lytter til røsten fra kilden som gir liv håp og Nåde.

 3. Narreriene står i kø. Hva kan dette skyldes? For det har vel ikke noe med penger å gjøre? (For intet skal dere gi det…)

 4. ” Riktignok våknet vi opp denne lørdagen med nyheten om at Nord Korea hadde blitt rammet av et mindre jordskjelv.”

  I følge Reuter skal dette skyldes at Kim Jong-un falt ut av sengen…

 5. Forutsigbart at det ikke ville skje noe den 23 sept. Skjønner ikke kristne som er opptatt av dom. Man kaster rundt omkring seg med konspirasjoner om at Gud dømmer ditt og datt. Gud dømmer ingenting nå i denne verden. Verden er allerede dømt den, men dommen vil ikke fullbyrdes før ved verdens ende. Og når er verdens ende. Ikke enda. Forholdene ligger ikke til rette enda. Verden slik vi kjenner den nå, kan bestå i mange generasjoner enda.

 6. Det store tegnet var ikke stort nok, jeg så ingenting her jeg bor. så da er det bare å vente på det neste som er enda større. det dukker nok ganske snart opp noen internettfigurer igjen.
  Unerholdende å lese om alle disse raringene.
  Var det virkelig noen som trodde på dette??

 7. Bibelen lærer at den siste tid skal preges av akselererende naturkatastrofer. Det tales forholdsvis konkret om hva som skal skje i så måte. Det skal komme jordskjelv, ødeleggelse av luften og vannet, og mennesker skal rammes av omfattende sykdommer. Mat 24. 29. Åp 6. 8, 8. 7ff.

  Videre er det klart at den siste tid også skal preges av tiltagende kriger og politiske uroligheter. Et annet tegn, er økende moralsk utglidning og forfall i det sosiale liv. Særlig synes dette å gjelde de deler av verden der den kristne tro har dominert i lengre tid. Bibelen beskriver dette ved å si at ondskapen og lovløsheten skal ta overhånd. 2 Tess 2. 7. Folkementaliteten vil endre seg, og det vil komme til uttrykk i opprør mot Guds lov og skaperordninger. Dette skal så virke ødeleggende på menneskers forhold til hverandre. Den naturlige kjærligheten mellom mennesker blir nedbrutt. 2 Tim 3. 1ff. Mat 24. 12, 2 Tess 2. 8 ff.

  Samfunnet vil ikke være i stand til å demme opp overfor denne utviklingen. Det vil komme en forførelse over hele verden, og dette vil så åpne opp for at den personen som Bibelen kaller antikrist tilraner seg verdensomfattende makt. Mat 24. 3ff. 2 Tess 2. 7ff. 1 Tim 4. 1ff. Åp13. 1 ff.

  Frafall i kirken

  I den siste tid skal det i tillegg skje et stort frafall blant dem som bekjenner seg som kristne. Mat 24. 10. Mennesker som bekjenner seg som kristne, vil ikke lenger tro på Bibelens lære, eller innrette sitt liv etter den. Man vil stå overfor en tenkning som preges av at Bibelens bud omtolkes og fratas sin gyldighet. Mat 24. 9 ‑ 10. 2 Tess 2. 9 – 12. Rom 2. 19 ff.

  Denne utviklingen ser ut til å skyldes at det skal fremstå mange såkalte falske profeter og hyrder i denne tiden. Altså, forkynnere og ledere, som nok gir seg ut for å representere Bibelens lære, men som i virkeligheten fører mennesker bort fra Bibelen. Bibelen legger ikke skjul på at mange av disse til og med skal gjøre under og tegn, og ved dette få oppmerksomhet og tillit. Denne tillit brukes imidlertid til å skaffe oppslutning om egen person, og til å utøve forvirrende og personsentrert virksomhet. Mat 24. 11. 2 Pet 2. 11.

  Forfølgelse

  Et annet forhold som skal tilta i endetiden, er forfølgelse av dem som bekjenner troen på Jesus Kristus, og som ønsker å innrette sitt liv i samsvar med Skriftens lære. Mat 24. 9. 2 Tess 2. 3. Det ser ut til at disse skal komme inn under et sterkt press. Slik forfølgelse har det allerede vært mye av i løpet av de senere tiår. Også i dag er det kristne som dømmes og fengsles, eller fratas sosiale rettigheter.

  Israel

  Et siste tegn, som også skal nevnes, gjelder Israels folk. I den siste tid skal det jødiske folk føres tilbake til sitt land, etter å ha levd spredt blant folkene over hele jorden, i mangfoldige år. Der skal de en gang vende om til Herren, i samsvar med det som står skrevet i 5. Mos 30. 1 ‑ 8. Rom 11. 25 ‑ 27. Jes 59. 20 – 21, Jer 31. 33, og mange andre steder i Bibelen.

  De som tror formanes til å holde ut i endens tid. Dersom de gjør det, skal de til sist bli frelst. Rent konkret formaner Bibelen særlig til å holde fast på den tro som er dem gitt, gjennom Skriftens ord om Jesus Kristus. Det er derfor viktig at de som tror bestemmer seg for å holde fast ved Bibelens lære om frelsen, og hvordan livet skal leves. Åp 2. 13, 3. 11. Underlig nok ser det også ut til at misjonsvirksomheten skal tilta i styrke i den siste tid. Dette skal skje, på tross av forfølgelse og motstand. Mat 24. 14.

 8. Ingen tvil at vi lever i endens tid. Men de falske profetene hører også endetiden til.
  ikke hør på dem som kom med de falske profetiene angående 23.september noe mer. ikke bruk tid på dem. De er falske.

 9. Oppriktig talt ser deler av menneskeheten ut til å ha nådd genetisk og åndelig endeholdeplass. Ikke å undres over at ateister i flere land har søkt om registrering av trossamfunnet “Det flyvende spagettimonsteret”.

  Er det egentlig noen nedre grenser for det menneskelige intellekt? Winston Churchill sa det slik:

  -Vil du vaksineres mot demokratiet er det bare å ta en fem minutters prat med en gjennomsnittsvelger.

  Hva han sa om religiøse egner seg nok ikke på trykk..

Det er stengt for kommentarer.