Tø 

 Søkelys

                                                      


  Tilbake
  Hjelp jødene hjem

 

Krig, dommedag og planet X underveis?

Oktober 2011 kan bli en av den mest dramatisk oktobermåneden noensinne. Tradisjonelt har oktober hvert en katastrofemåned for verdens aksjemarkeder med stupbratte fall og turbulens. Både børskrakket i 1987 og storkrakket i 1929 som ble etterfulgt av den store depresjonen inntraff i oktober måned. For aksjemarkedet kan oktober være en svært traumatisk måned men børskrakk og finansiell uro er for blåbær å regne dersom de verste spekulasjonene om kometene, planet X og Harold Campings dommedag II inntreffer.

Kometen Elinin og planet X

Kryss av 16. oktober i kalenderen, for da vil  kometen Elenin passere jorden.

Den 10. september passerte den solen, og den 16. oktober vil den passere jorden med en avstand på nærmere 35 millioner kilometer.


Astronomene har beregnet at kjernen er 3-4 kilometer i diameter. Slle kometen komme til å treffe jordkloden vil det bety en gigantisk katastrofe men  beregningene viser at den farer forbi oss med en avstand på betryggende 34.980.000 kilometer. Det er 90 ganger avstanden mellom jorden og månen, eller like langt unna som planeten Venus. Men det er ikke kollisjon mange frykter.

Elinin varsler 2012 katastrofen?

Rundt om i ulike nettsamfunn hevdes det at solsystemet har en tiende planet. Den går i en helt spesiell bane, som gjør at den kommer nær oss bare en gang hvert 3600-år. Neste gang dette skjer skal være i 2012.

Året da Mayakalenderen stopper ja...

Nibiru gjemmer seg bak Elenin. Lyset fra kometen blender oss, slik at vi ikke kan se planeten.

Nibiru skal være mellom to og fem ganger større enn jorden, og gravitasjonskreftene fra den kommer til å lage kaos. Jordaksen vil endres, og vi kommer til å oppleve enorme tidevannsbølger, jordskjelv og vulkanutbrudd dersom de tvilsomme spekulasjonene omkring Nibiru skulle slå til.

Krise i Midt-Østen?

 Vil ødelegge Tel Aviv med raketter

Også den hardt pressede syriske presidenten har i de siste dagene kommet med skarpe ord som kan true høstidyllen. I følge tyrkiske medier skal Tyrkia ha flyttet en militær brigade til grenseområdene mot Syria for en større militærøvelse og president Assad skal ha truet med å angripe Tel Aviv med raketter dersom Tyrkia eller NATO angriper hans land. Det brutale syriske regimet som blir støttet av land som Iran, Kina og Russland er så avgjort i stand til å angripe den jødiske staten for å redde sitt brutale regime fra fullstendig kollaps. Selv om Syria i utgangspunktet er en lett match for Israel kan Syria og Iran gjennom sine allierte i Hamas og Hizbollah være i stand til å påføre Israel betydelige tap ved et kordinert angrep på flere fronter.

Harold Camping og dommedag II

Et tredje forstyrrende element som kanskje kan skremme enkelte er radiopastor Harold Campings spådom om at dommedag vil være fullbyrdet om 15-16 dager. Den slagrammede dommedagsprofeten som bombastisk gikk ut og hevdet at dommedag ville inntreffe 21. mai 2011 klarte rett før han ble rammet av slag å hoste opp en "unnskyldning" som innebar at dommedag i realiteten ble utsatt til 21 oktober 2011. Dersom Harold Camping får rett blir det neppe noe sus over årets julefeiring.

Jesus og dommedag

La ikke deres hjerte forferdes! Tro på Gud, og tro på meg! Troen på Jesu Kristi gjenkomst og dommedag har vært den kristne kirkes tro helt tilbake til den første menighet og apostlenes dager. Millioner av kristne har opp gjennom kirkens historie funnet styrke og trøst i løftet om at Messias Jesus en gang skal komme tilbake igjen. I motsetning til Harold Camping som bygde sine analyser på tallmagi og utregninger er en apostolisk kristen tro først og fremst bygd på Bibelen og fundamentert i Guds hellige Ord. Verken Nibiru teoriene eller Harold Campings teser kan sies å ha et solid bibelsk fundament og derfor må man forholde seg til teoriene som det de er, nemmelig et menneskeverk. Selvfølgelig kan noe av alt det spådde skje, men som kristne er i forpliktet til å sette Bibelordet først, og som kjent sier Guds Ord intet om 16 eller 21 oktober.

Vi kan kjenne tiden

"Så dere en sæd, som rettferdigheten krever! Få dere en høst etter kjærlighetens bud! Bryt dere nytt land! For nå er det tiden til å søke Herren, til han kommer og lar rettferdighet regne over dere." (Profeten Hoseas 10,12) Selv om ingen av oss kjenner dagen eller timen for dommedag og Jesu gjenkomst er det likevel slik at Bibelen har mye å si om hvordan situasjonen vil være i tiden omkring hans gjenkomst.

Selv om vi stiller oss sterkt tvilende både til Nibiru teoriene og Harold Campings "dommedag II tese" har vi alle likevel grunn til å tro at de siste tider er kommet nær og at Jesus Kristus snart kommer tilbake igjen. Så langt vi kan se Skriften vil både Harold Camping og massene som tror på 2012 spådommene komme til å erfare at de tok feil, nettopp fordi at Jesus selv understreket at "ingen kjenner dagen eller timen."

 "Da han satt på Oljeberget, og disiplene var alene med ham, kom de til ham og spurte: Si oss, når skal dette skje? Og hva skal være tegnet på ditt komme og på denne tidsalders ende?
Jesus svarte og sa til dem: Se til at ingen fører dere vill!
For mange skal komme i mitt navn og si: Jeg er Messias! Og de skal føre mange vill. Dere vil høre om kriger og rykter om krig. Se til at dere ikke lar dere skremme. For alt dette må skje, men ennå er ikke enden kommet.
For folk skal reise seg mot folk, og rike mot rike, og det skal bli hunger og jordskjelv både her og der.
Men alt dette er begynnelsen på fødselsveene.
Da skal de overgi dere til trengsel og slå dere i hjel. Og dere skal hates av alle folkeslag for mitt navns skyld.
Mange skal da falle fra, og de skal angi hverandre og hate hverandre.
Mange falske profeter skal stå fram, og de skal forføre mange.
Og fordi lovløsheten tar overhånd, skal kjærligheten bli kald hos de fleste.
Men den som holder ut til enden, han skal bli frelst!
Og dette evangeliet om riket skal bli forkynt over hele jorden til et vitnesbyrd for alle folkeslag, og så skal enden komme." Matteus 24, 3-14

En kritisk periode?

Harold Campings omstridte dommedagsbudskap fikk massiv oppmerksomhet i presse og media over hele verden. Hans nye teori har ikke fått den samme verdensomspennende oppmerksomheten og det er neppe så veldig mange mennesker som fester lit til Harold Camping denne gang. Budskapet om "Nibiru" og dommedag 2012 får derimot massiv oppmerksomhet og det finnes millioner av nettsider som omtaler teorien. Dersom du søker på ordet "Nibiru" på google vil du få mer enn 8 000 000 treff og mange er svært opptatt av hva som kan komme til å skje i 2012. En av dem som er opptatt av hva som kan skje omkring Nibiru komplekset er Rolf Kenneth Myhre som har skrevet en omfattende redegjørelse du kan lese her

"I en tid dere ikke tenker"

"Vær derfor beredt, dere også! For Menneskesønnen kommer i den time dere ikke tenker." Matteus 24,44 og Lukas 12,40

De bibelske tekstene omkring de siste tider har ett hovedmål som er lett å få øye på dersom man leser de profetiske bibeltekstene som et samlet vitnesbyrd og det er at Gud ønsker å vekke menneskeheten opp til realitetene og nødvendigheten av å være rede til enhver tid. Jesus selv sa: "Våk derfor! For dere kjenner ikke dagen eller timen" (Matt. 25,13)

Det er nettopp denne usikkerheten som er det spennende momentet med all  bibelfundamentert lære omkring de siste tider. Som kristne lever vi her og nå i spenningsområdet mellom det som var, det som er og det som kommer. En påstand vi kan si med 100 prosent sikkerhet er at vi aldri har vært nærmere Jesu gjenkomst enn nettopp i dag! "Tiden er kort," skrev Paulus engang til menigheten i Korint, og var den kort den gang, - er den ennå kortere nå!

 

Sist oppdatert: 06.10.11