§ 266 a. Alvorlig personforfølgelse -verre for stalkere og personforfølgere

“I forgårs samtalte jeg med en politiker og en politietterforsker som stadfestet at nå blir personforfølgere og stalkere etterforsket og tiltalt av Politiet, og vi vil få en serie av dommer allerede i 2017 som fastslår alvoret i slik adferd,” skriver pastor Jan-Aage Torp på sin personlige blogg. Den velkjente Oslopastoren har lenge måtte tåle skjellsord fra en kjent blogger, som tror det er fritt frem for å omtale andre som horebukk, horkarl, narcissist og psykopat osv. Ut fra det Torp skriver på egen blogg, blir nå vanskeligere for stalkere og personforfølgere ut fra at lovparagraf 266 a ble tatt inn i straffeloven

“Nettdebatten vil bli rensligere i Norge på grunn av denne lovparagrafen som ble tatt inn i straffeloven i 2016,” skriver pastor Torp og legger til: “Det er misforstått «ytringsfrihet» å kalle et konkret menneske for hore, horkarl, narcissist, løgner, psykisk syk osv. – spesielt hvis det skjer mer enn en gang eller to, og over lengre tid. -Aina & jeg har god erfaring med å politianmelde slike forhold, og vi vet at domstolene tar dette på alvor,” skriver Jan-Aage og fortsetter:  “Det nye er at nå har vi en enda tydeligere og sterkere lovbestemmelse.
Lovparagrafen fastslår flere forhold som straffbare,” Legg dette på sinnet!

§ 266 a. Alvorlig personforfølgelse
Den som gjentatte ganger truer, følger etter, iakttar, kontakter eller gjennom andre sammenlignbare handlinger forfølger en annen på en måte som er egnet til å fremkalle frykt eller engstelse, straffes med fengsel inntil 4 år.

Skriver pastor Jan-Aage Torp som i den 20 januar 2016 fikk en fellende dom mot blogger Jan Kåre Christensen i Oslo tingrett. Christensen anket saken til Lagmannsretten og fikk delvis gjennomslag for anken. Ny dato for rettssaken er 5 april 2017

Facebook Comments

2 tanker om “§ 266 a. Alvorlig personforfølgelse -verre for stalkere og personforfølgere

  1. Det må være tillatt å holde frem hva Guds ord sier om diverse synder. Men den språkbruken som ofte er brukt på nettet av mennesker som kaller seg kristne, hører ikke hjemme noen plass. Guds ord er krystallklart når det gjelder ekteskapet mellom en mann og en kvinne til døden skiller ad. Det må vi få lov til å si i kjærlighet til at mennesker skal vende om fra sin synd og vende seg til Jesus. Det samme gjelder all annen åpenbar synd i denne siste tid. Jeg har inntrykk av at det er på nettet man i dag hører og leser Sannheten om ekteskapet. Nesten ingen forkynnere våger å forkynne dette grunnet menneskefrykt. Men først og fremst må vi be i denne alvorlige siste tid.

    • Jeg er helt enig, som troende må vi ha frihet til si sannheten om synden, men samtidig må vi unngå å stigmatisere enkeltpersoner i den grad at det rammer uskyldige tredjeparter. Her kjører enkelte veldig feil. Jeg syntes Bibelen gir en pekepinn. Når kong David hadde syndet, drevet hor med Betseba og fått drept Urias, gikk Gudsmannen Natan til kongen selv og konfronterte: “Du er mannen”.
      Natan gikk ikke til VG eller Jerusalem post -men han gikk direkte til synderen og konfronterte ham. Mye av det som er skrevet mot Torp og andre i tilsvarende situasjon har mer karakter av å være mobbing, sjikane enn en saklig konfrontasjon over synden.

Det er stengt for kommentarer.