Christensen saken opp til behandling i Lagmannsretten i april 2017, -uten pastor Torp tilstede

Blogger Jan Kåre Christensen som anket tingrettens dom vil få prøvd deler av saken i april til neste år. Christensen ble som kjent anmeldt av pastor Jan-Aage Torp for jan-kåremangeårig sjikane, og da saken gikk for tingretten i januar i år, ble Christensen funnet skyldig og idømt en bot på 12000. Saken ble anket til lagmannsretten, som rett før ferien slo fast at skyldspørsmålet var avgjort, men at retten likevel ville se på lovanvendelsen som ble brukt i tingrettens dom. I følge Christensen egen blogg, er saken nå berammet til onsdag 5 april 2017. Dette står å lese på Christensen egen blogg i innlegget med overskriften “Berammelse for rettsaken mellom meg og den falske apostel Jan Aage Torp er satt til onsdag 5. april 2017 kl. 09.00 i Borgating lagmansrett, Sal 23 K23!” Les videre

Der røk Torodd Fuglestegs påstander om at Anders Behring Breivik var en “kristen” terrorist

Ber til Odin og kaller Jesus og hans budskap “patetisk”
abb-odinEn av dem som har vært mest kritisk til Jeremy Hoffs bok med tittelen “22 juli profetien” har vært Torodd Fuglesteg. Igjen og igjen har Fuglesteg terpet på at Anders Berhring Breivik var en “kristen terrorist”, og igjen og igjen har Søkelys erklært seg uenig. “Nå sier Breivik at han «ikke er, og aldri har vært – kristen», i et brev han har sendt til «interesserte eller berørte parter i forb. med 22/7» sammen med to andre brev til blant annet Dagen. Han omtaler seg selv som «en av de mer fanatiske nasjonalsosialister i nord-Europa» Under et punkt kalt «Odinisme» avfeier han kristendommen og Jesus slik: «Det er få ting i verden som er mer patetisk enn Jesus-skikkelsen og hans budskap, og jeg har alltid foraktet den svakheten og den internasjonalismen som kirken representerer.» Han understreker at han ber og ofrer til Gud, og får styrke av Gud, men at han kaller ham «Odin, ikke Jesus eller Jehova»,” melder avisen Dagen. Og med det røk Torodd Fuglestegs teorier omkring massemorderen.