Pastor Torp “skipper” rettsforhandlingen i Borgarting til fordel for karismatisk evangelisk konferanse i Polen

Pastor Jan-Aage Torp som her er avbildet mens han forkynner Guds Ord vil være tilstede under en konferanse i Polen under ankesaken i Borgarting lagmannsrett. (Foto: Med tillatelse)

Pastor Jan-Aage Torp ikke part i saken Ankesaken i den såkalte “Christensen-saken” som er berammet opp i Borgarting lagmannsrett onsdag 5 april vil finne sted uten at pastor Jan-Aage Torp er tilstede. Torp som er «Convening Apostle» i organisasjonen European Apostolic Leaders (EAL) vil fra fjerde til sjuende april være tilstede på en større konferanse for evangeliske og karismatiske ledere som finner sted i Legnica, Polen. Kristenledere fra mer enn tjue land i Europa vil finne sammen i den viktige konferansen som begynner tirsdag 4 april og som avsluttes den 7 april. Pastor Torp og de andre deltakerne på konferansen vil også få tid til å minnes holocaust da de skal tilbringe en dag i Auschwitz Les videre

Christensen saken opp til behandling i Lagmannsretten i april 2017, -uten pastor Torp tilstede

Blogger Jan Kåre Christensen som anket tingrettens dom vil få prøvd deler av saken i april til neste år. Christensen ble som kjent anmeldt av pastor Jan-Aage Torp for jan-kåremangeårig sjikane, og da saken gikk for tingretten i januar i år, ble Christensen funnet skyldig og idømt en bot på 12000. Saken ble anket til lagmannsretten, som rett før ferien slo fast at skyldspørsmålet var avgjort, men at retten likevel ville se på lovanvendelsen som ble brukt i tingrettens dom. I følge Christensen egen blogg, er saken nå berammet til onsdag 5 april 2017. Dette står å lese på Christensen egen blogg i innlegget med overskriften “Berammelse for rettsaken mellom meg og den falske apostel Jan Aage Torp er satt til onsdag 5. april 2017 kl. 09.00 i Borgating lagmansrett, Sal 23 K23!” Les videre

Christensen saken: Statsadvokat-embedet med samme konklusjons som Manglerud politistasjon

statsadvokatenStatsadvokaten har nå oversendt sin innstilling til Borgarting Lagmannsrett i den såkalte Christensen saken, forteller en kilde til Søkelys. I likhet med juristene ved Manglerud politikammer har statsadvokaten konkludert med at denne saken ikke er av en sådan karakter at den bør bli tatt opp på nytt i en høyere domstol. Dermed har både hatkrim gruppen ved Manglerud politistasjon og statsadvokaten konkludert med at dommen fra Oslo tingrett bør bli rettskraftig. I motsetning til Christensen og hans advokat Brynjar Meling mener både aktor og statsadvokat-embedet at saken ikke er av prinsipiell karakter, og at den i realiteten er en “fillesak”  som ikke fortjener en ny rettslig belysning. Saken er nå oversendt Borgarting Lagmannsrett som vil avgjøre om Christensen får saken prøvd på nytt. Les videre

Christensen -Torp saken, satt av en hel dag til rettsforhandlinger kommende torsdag

Førstkommende torsdag, det vil si 17 september, må blogger og bibellærer Jan Kåre
Christensen som driver menigheten Smyrna i Oslo, møte i Oslo Tingrett tiltalt for jkc-jatskremmende/plagsom/hensynsløs adferd etter at pastor i Oslokirken, Jan Aage Torp i fjor høst gikk til det skritt å politianmelde ham for skriverier gjort på sin private blogg. Aktor i saken, er Dag Paulsen mens advokat Brynjar Nielsen Meling skal bistå Christensen. Pastor Torp og frue skal ha  Ann Helen Aarø fra Aarø&Nordhus advokatkontor som bistands advokat.  Det er satt av en hel dag til hovedforhandlingen som starter klokken 0930 og som vil bli avsluttet klokken 16 dersom tidskjemaet ikke sprekker. Rettens formann under hovedforhandlingen vil være Astrup Helle. Les videre

Jan Kåre Christensen: “Vi lever ikke i Nord-Korea, men i Norge med tros- og ytringsfrihet”

vårt-land-jkcChristensen: Det er fire artikler som gjør at politiet på Manglerud vil fremme sak imot meg i Oslo Tingrett! Og ha meg fengslet da jeg ALDRI VIL GODTA EN BOT, vi lever ikke i Nord-Korea, men i Norge med tros- og ytringsfrihet!

“Pastorblogger” Jan Kåre Christensen reagerer sterkt på at Oslopolitiet har besluttet å oversende saken til Tingretten og på sin egen blogg skriver Christensen dette nå i kveld: “Glad for at vi har Tros- og Ytringsfriheten her i Norge. Her har man lov å ytre seg, og mene hva man vil. Og hva er sjikane? Les videre

Torp anmeldelsen av Christensen hovedoppslag i avisen Vårt Land onsdag

Torp kan ha en sterk sak

Saken omkring pastor Jan-Aage Torps politianmeldelse av blogger Jan Kåre Christensen har nå nådd førstesiden i avisen Vårt Land som i dag forteller sine lesere om at pastor Jan- Aage Torp for en uke siden innleverte en politianmeldelse. -Han har formuleringer som er å gå langt ut over det å gi uttrykk for sine meninger og sin torp-vaart-landoverbevisning fra Bibelen. Dette er jeg ikke tvil om at rammes av straffeloven, sier Jan-Aage Torp, pastor i Oslokirken. Forrige onsdag leverte Torp inn en politianmeldelse av blogger Jan Kåre Christensen. Det kommer i kjølvannet av hundrevis av innlegg som kritiserer kristne ledere fordi de er skilt og gift på nytt, eller at de har avvikende meninger fra Christensen. Les hele Vårt Lands dekning av saken her.  Her på Søkelys har debatten omkring pastor Jan-Aage Torps politianmeldelse av bloggeren Jan Kåre Christensen blitt omtalt og diskutert i flere dager nå. Et at saken i dag er på fremsiden i avisen Vårt Land har saken om Torps politianmeldelse av den kontroversielle bloggeren nådd et ennå bredere publikum. I en kommentar til vår korte gjengivelse av nyheten om at saken nå er nådd redaksjonen i Vårt Land tikket denne mailen inn fra pastor Torp:  Ad ditt gode oppslag om VL. De har i papir/pdf-utgaven et megetsigende oppslag med ekspert fra slettmeg.no som mener min anmeldelse står sterkt. Bakgrunnen for at pastor Jan-Aage Torp har gått til det skritt og politianmelde Smyrna leder Jan Kåre Christensen ligger i det faktum at store deler av hans “himmelske blogg” består av artikler hvor navngitte forkynnere blir omtalt som “griser og horebukker”.