Får ikke prøvd saken for høyesterett -pastor Jan Aage Torp har beseiret Christensen og dommen er nå rettskraftig

Fikk ikke anke sin sak til høyesterett og er naturlig nok skuffet

Har tapt saken Dommen fra Oslo tingrett er nå rettskraftig og blogger Jan Kåre Christensen som var optimistisk til det siste har nå måtte bite i det sure eplet og innrømme nederlaget. I et skriv fra Høyesteretts ankeutvalg heter det:  Jan Kåre Christensen har erklært anke over Borgarting lagmannsretts dom 27. april 2017 i sak nr. 16-086576AST-BORG/02 mot Den offentlige påtalemyndighet. Anken gjelder saksbehandlingen og lovanvendelsen.  Høyesteretts ankeutvalg finner enstemmig at verken avgjørelsens betydning utenfor den foreliggende sak eller andre grunner tilsier at anken blir fremmet for Høyesterett, jf. straffeprosessloven § 323. Anken tillates derfor ikke fremmet, er konklusjonen på ankeutvalgets behandling Les videre

Pastor Torp “skipper” rettsforhandlingen i Borgarting til fordel for karismatisk evangelisk konferanse i Polen

Pastor Jan-Aage Torp som her er avbildet mens han forkynner Guds Ord vil være tilstede under en konferanse i Polen under ankesaken i Borgarting lagmannsrett. (Foto: Med tillatelse)

Pastor Jan-Aage Torp ikke part i saken Ankesaken i den såkalte “Christensen-saken” som er berammet opp i Borgarting lagmannsrett onsdag 5 april vil finne sted uten at pastor Jan-Aage Torp er tilstede. Torp som er «Convening Apostle» i organisasjonen European Apostolic Leaders (EAL) vil fra fjerde til sjuende april være tilstede på en større konferanse for evangeliske og karismatiske ledere som finner sted i Legnica, Polen. Kristenledere fra mer enn tjue land i Europa vil finne sammen i den viktige konferansen som begynner tirsdag 4 april og som avsluttes den 7 april. Pastor Torp og de andre deltakerne på konferansen vil også få tid til å minnes holocaust da de skal tilbringe en dag i Auschwitz Les videre

Christensen saken opp til behandling i Lagmannsretten i april 2017, -uten pastor Torp tilstede

Blogger Jan Kåre Christensen som anket tingrettens dom vil få prøvd deler av saken i april til neste år. Christensen ble som kjent anmeldt av pastor Jan-Aage Torp for jan-kåremangeårig sjikane, og da saken gikk for tingretten i januar i år, ble Christensen funnet skyldig og idømt en bot på 12000. Saken ble anket til lagmannsretten, som rett før ferien slo fast at skyldspørsmålet var avgjort, men at retten likevel ville se på lovanvendelsen som ble brukt i tingrettens dom. I følge Christensen egen blogg, er saken nå berammet til onsdag 5 april 2017. Dette står å lese på Christensen egen blogg i innlegget med overskriften “Berammelse for rettsaken mellom meg og den falske apostel Jan Aage Torp er satt til onsdag 5. april 2017 kl. 09.00 i Borgating lagmansrett, Sal 23 K23!” Les videre

Christensen saken: Statsadvokat-embedet med samme konklusjons som Manglerud politistasjon

statsadvokatenStatsadvokaten har nå oversendt sin innstilling til Borgarting Lagmannsrett i den såkalte Christensen saken, forteller en kilde til Søkelys. I likhet med juristene ved Manglerud politikammer har statsadvokaten konkludert med at denne saken ikke er av en sådan karakter at den bør bli tatt opp på nytt i en høyere domstol. Dermed har både hatkrim gruppen ved Manglerud politistasjon og statsadvokaten konkludert med at dommen fra Oslo tingrett bør bli rettskraftig. I motsetning til Christensen og hans advokat Brynjar Meling mener både aktor og statsadvokat-embedet at saken ikke er av prinsipiell karakter, og at den i realiteten er en “fillesak”  som ikke fortjener en ny rettslig belysning. Saken er nå oversendt Borgarting Lagmannsrett som vil avgjøre om Christensen får saken prøvd på nytt. Les videre

Jan Kåre Christensen: Arild Edvarsen og Emanuel Minos var Antikrister

Bibellærer og bussjåfør Jan Kåre Christensen har nå tatt en kort pause fra sine skriblerier bibel-minosmot sin hovedfiende nr 1 og forsøker nå en teologisk utlegging på hvorvidt Donald Trump er Antikrist. Imidlertid er det ikke Christensen avvisning av den teorien som er det oppsiktsvekkende i Christensens malplasserte forsøk på å være bibellærer, men påstandene om at to sentrale kristne figurer i norsk kristenliv, nemlig Sarons Dal grunnlegger Aril Edvardsen  og den skattede norske vekkelsesforkynneren Emanuel Minos begge var i følge Christensen Antikrist: “Aril Edvardsen var en Antikrist – samt et forbilde på Antikrist, den virkelige. Emanuel Minos det samme, han talte slik at alle trodde på det han forkynte uansett hva det var. Han samarbeidet med absolutt alt og alle, og med sin stemme ala Norge 1930 så smeltet han «alle».” Les videre

Utfordrende bok fra Anders Torp om sin oppvekst som pastor-sønn i den karismatiske Oslo-kirken

torp-bok-2Anders Torp med ny-gammelt oppgjør om sin oppvekst som sønn av profilert karismatisk pastor:  “En ulykke kommer sjeldent alene,” heter det i et kjent  ordtak.  Det samme kan nok også sies om de prøvelsene vi som kristne av og til kan møte, for ofte føles det som om de kommer på rekke og rad. -En av dem som har fått erfare mange  slike prøvelser de siste årene, er pastor Jan Aage Torp. Torp som er en profilert pastor har lenge stått på barrikadene for karismatisk kristendom, har tidligere møtt utfordringer og motbør, ikke bare fra blogger Jan Kåre Christensen som gjennom flere år har hetset ham, men også fra sin egen sønn, Anders Torp, -som hoppet av det hele, allierte seg med Levi Fragell og stod frem som “pastor-sønnen” som vendte ryggen til Gud, sin egen far og menigheten han var oppvokst i. Anders Torp har nå skrevet en bok som vil bli sluppet om få dager. En bok som forteller historien som ble fortalt i 2010, men som likevel vil kunne bli en ny prøvelse for en pastor som uredd har våget å mene noe der mange andre tier (foto fra Facebook)

Les videre

Vebjørn Selbekk håper Christensen saken havner i Lagmannsretten -gir Christensen delvis støtte

vebjørn-selbekk.you-tubeFra Dagens leder: Til tross for utsiktene til mer kristelig gjørmebryting, håper vi at denne saken blir anket og havner i Lagmannsretten. Vi er enig med Christensens forsvarer Brynjar Meling i at dette er en prinsipielt svært viktig sak. Den omstridte bloggeren tok lørdag igjen i bruk sterke ord  i sin omtale av Torp og andre kristne ledere på bloggen valgte fredag og anke dommen til Lagmannsretten. En av dem som åpenbart er glad for dette er Vebjørn Selbekk i avisen Dagen, -som skriver han er enig  med advokat Meling i at dette er en “prinsipielt svært viktig sak”. Dermed mener Dagens redaktør at det er ytringsfriheten som er truet

Les videre

Jan Kåre Christensen om dommen: Vil anke i løpet av uka, kaller den et “totalt nederlag” -les hele dommen

jkc-jatTingrettens dom i saken vil ikke bli akseptert av blogger Jan Kåre Christensen. I en mail til Søkelys nå mandag ettermiddag skriver Christensen at han oppfatter dommen som et nederlag: ” Dette er et totalt nederlag, 1 kr. Å betale eller 1 dag i fengsel, eller 1 Million å betale eller 1 år i fengsel, det spiller ingen rolle. Dommen er uriktig, urettferdig og stygg!, sier Christensen som allerede i kveld har anmodet forsvarer Brynjar Meling om å anke saken til Lagmannsretten. I en mail til Brynjar Meling skriver Christensen dette: “Send anken så fort som mulig, dette er både en ensidig dom. Den er urettferdig, uredelig og misbruk av paragraf 390a” -Dermed er endelig ord ikke sagt i saken og det er ennå uklart når saken kan komme opp til ny rettsbehandling i Lagmannsretten.  Les videre

POLITIET FØRER SAK MOT CHRISTENSEN FOR NETTSJIKANE AV TORP´ENE

Melder krav om erstatning mot kontroversiell blogger bibellærer og evangelist i pressemelding lagt ut på nettsider assosiert med Oslokirken og på Facebook

offentliggjort-jkc-torp“På onsdag 20.januar fører Oslo Politikammers juridiske avdeling sak mot en blogger og bussjåfør ved navn Jan Kåre Christensen for hans sjikane av Aina & Jan-Aage Torp siden 2011. Christensen har blogging som sin kommunikasjons-arena, og er blitt kjent ved å navngi og angripe 100 kristne ledere, spesielt om de er blitt skilt og gjengift. Christensen er også kjent for sitt unitariske syn og at “helvete fins ikke”,” heter det i en pressemelding offentliggjort av advokat Aarø som er bistandsadvokat til pastor jan Aage Torp og hans kone Aina

Les videre

Blogger Christensen med utfall mot politiet: Opptrer som tyveknekter og banditter!

jan-kåre-nyOslo politiet og pastor Jan Aage Torp er stadig gjenstand for nye utfall fra den omstridte Oslo bloggeren og lederen for Smyrnamenigheten i Oslo. I sine siste utfall går Christensen i strupene på både politiet og Jan Aage Torp som blir betegnet slik på himmelske blogg: “Jan Aage Torp står for hatkriminalitet og sjikane ++ mye, mer. At Hat gruppa på Manglerud vil forsvare ham og kjøre sak imot meg for at jeg har satt han på plass viser at vi har et politi i Norge som ligner mer og mer på politiet i Nord Korea og Saudi Arabia. Jeg gleder meg til rettsaken 20. januar 2016 her i Oslo på Tinghuset kl. 09.00,” skriver Christensen i sin siste oppdatering om den kommende rettssaken. Torp på sin side har i de siste månedene ligger lavt i saken og knapt uttalt seg om saken, men kan nå ha fått en kalddusj etter at hans advokat, Ann Helen Aarø har fått avslag på sin søknad om å bli offentlig oppnevnt bistandsadvokat for ekteparet Torp.

Les videre

Christensen -Torp saken, satt av en hel dag til rettsforhandlinger kommende torsdag

Førstkommende torsdag, det vil si 17 september, må blogger og bibellærer Jan Kåre
Christensen som driver menigheten Smyrna i Oslo, møte i Oslo Tingrett tiltalt for jkc-jatskremmende/plagsom/hensynsløs adferd etter at pastor i Oslokirken, Jan Aage Torp i fjor høst gikk til det skritt å politianmelde ham for skriverier gjort på sin private blogg. Aktor i saken, er Dag Paulsen mens advokat Brynjar Nielsen Meling skal bistå Christensen. Pastor Torp og frue skal ha  Ann Helen Aarø fra Aarø&Nordhus advokatkontor som bistands advokat.  Det er satt av en hel dag til hovedforhandlingen som starter klokken 0930 og som vil bli avsluttet klokken 16 dersom tidskjemaet ikke sprekker. Rettens formann under hovedforhandlingen vil være Astrup Helle. Les videre

Søkelys mener: Bitter på pastor Torp fordi han ikke fikk tale i Torps menighet

Blogger Christensens kamp er ikke en kamp for gjengifte, men en personlig vendetta mot pastor Jan Aage Torp i Oslokirken fordi han ble nektet å tale der, Christensen selv benekter at dette er tilfelle

Kampen for ekteskapet, gjengifte og Guds ære er ikke det som ligger den kontroversielle Oslo bloggeren Jan Kåre Christensen på hjertet når han fører sin skitne krig mot ulike anmeldelsekristne personligheter. Snarere ligger det personlig hat, nag og bitterhet bak det hele, etter at Christensen for noen år siden ble nektet å tale i pastor Jan Aage Torps menighet. Dermed er “gjengifte problematikken” i realiteten redusert til å være et skalkeskjul for å kunne sverte, baktale og spre søppel om kristne forkynnere. Når blogger Christensen i september må møte for Oslo Tingrett tiltalt for å ha sjikanert og hetset pastor Jan Aage Torp bør eventuell bevisførsel omkring hva Christensen mener om gjengifte avskjæres, slik at sakens egentlige kjerne kommer frem. Nemlig at dette er en sak om dreier seg om hensynsløs adferd og krenke en annens fred gjennom skremmende og plagsom opptreden. Les videre

Jonathan Cahn: Ikke overrasket over krisen i Hellas, børsuro i Kina og stansen i handelen på Wall Street

Etter at USAs høyesterett sa ja til likekjønnede ekteskap tror mange at enkelte at Gud varsler oss gjennom finansiell kaos

jonathan-cahn-2New York børsen gikk i full stans i går, Hellas ser den finansielle krisen bli verre og verre for hver eneste dag som går og noen undres på om Kina står overfor sitt 1929 øyeblikk. Mot dette bakteppe har “Bank of International Settlements” advart om at verden ikke vil være i stand til å kunne kjempe mot det neste globale økonomiske kollapset som vil komme fordi de har svidd av alt det de har for å takle den forrige finanskrisen i 2008. Ingenting av dette kommer som noen overraskelse på profetene som forstår de siste tider. Jonathan Cahn, forfatter av The Harbinger og The Mystery of the Shemitah har noen tankevekkende teorier om hendelsene som utspiller seg for våre øyne. Les videre

Svarer på påståtte “demoniske angrep” med massive angrep på kristen-ledere på himmelske blogg

jkc-pengerJan Kåre Christensen trapper opp sine angrep på dusinvis av navngitte og avbildede kristenkjendiser, pastorer og bibellærere i forkant av høstens rettssak 

Osloblogger Jan Kåre Christensen som ikke vil gå på barrikadene for å kjempe mot homofile ekteskap løfter nå frem igjen ulike personer i kristen-Norge som har valgt å gifte seg på nytt etter et havarert ekteskap. En rekke nye navn og personligheter som tidligere har vært omtalt i negative ordlag på himmelske blogg blir hentet frem fra glemselens hav og blir igjen omtalt med navn og bilde på nettsiden til den kontroversielle minimenigheten til Jan Kåre Christensen Les videre

Christensen hevder han fikk hat-brev fra Oslo politikammer

jkc-jatJan Kåre Christensen som i september vil måtte møte for Oslo Tingrett tiltalt for å ha sjikanert og trakassert pastor Jan Aage Torp er igjen på krigsstien. Denne gang er det Oslo politiet som er skyteskive for Christensens skriverier og omtales som “fulle av hat i mot meg og i mot himmelske blogg,” skriver Christensen som sammenligner seg med Hans Nielsen Hauge som satt 11 år i fengsel for sin tro. Les videre

Levi Fragell om Normisjon, IMI kirken og Oase: “En skam for den kristne kirke!”

fragell-normisjon“Det er ikke lenger den tradisjonelle pinsebevegelse i Norge som spekulerer mest hensynsløst i mirakelpåstander. Det er grupper fra lutherske miljøer i Normisjon, IMI-kirken og Oase som henter den ene helbredelses-predikanten etter den andre til sine stevner. Ta en Google-runde på Internett, og still noen kritiske spørsmål til din lokale biskop,” skriver den forhenværende pinseevangelisten og tidligere lederen for Humanetisk Forbund i en post på Facebook. Bakgrunnen for Levi Fragell’s utspill er en helbredelseskampanje i regi av Normisjon og IMI kirken Les videre

Christensen-Torp saken, profilert advokat skal bistå Christensen

Advokat Brynjar Meling ved advokatkontoret SjødinMeling & co har nå tatt på seg oppdraget med å bistå Jan Kåre Christensen under den kommende tingrettsbehandlingen av straffesaken som brynjar-melingOslo-politiet har reist mot den omdiskuterte bloggeren. Jan Kåre Christensen som er evangelist og bibellærer ble i fjor høst politianmeldt for sin bloggvirksomhet av pastor Jan Aage Torp i Oslokirken. I januar i år møttes de to til megling i konfliktrådet uten at dette førte til avtale. I begynnelsen av april ble Christensen ilagt et forelegg på kroner 10 000 som han ikke vedtok. Dermed besluttet Oslo politikammer å oversende saken til Oslo tingrett for behandling i domstolen. Det er foreløpig ikke berammet noen dato for hovedforhandling, men Søkelys har fått kopi av et brev hvor advokat Brynjar Meling meddeler Oslo tingrett at han skal forsvare Christensen. Saken vil ventelig komme opp for retten rett over ferien. (foto fra Himmelske blogg)

Jan Kåre Christensen: “Vi lever ikke i Nord-Korea, men i Norge med tros- og ytringsfrihet”

vårt-land-jkcChristensen: Det er fire artikler som gjør at politiet på Manglerud vil fremme sak imot meg i Oslo Tingrett! Og ha meg fengslet da jeg ALDRI VIL GODTA EN BOT, vi lever ikke i Nord-Korea, men i Norge med tros- og ytringsfrihet!

“Pastorblogger” Jan Kåre Christensen reagerer sterkt på at Oslopolitiet har besluttet å oversende saken til Tingretten og på sin egen blogg skriver Christensen dette nå i kveld: “Glad for at vi har Tros- og Ytringsfriheten her i Norge. Her har man lov å ytre seg, og mene hva man vil. Og hva er sjikane? Les videre

Innlegg: Christensen, skyldig i økonomisk kriminalitet?

politimannInnlegg: Økokrim er blitt varslet om mulige straffbare forhold rundt Jan Kåre Christensens virksomhet i Krokstien i Oslo. Bakgrunnen for varslingen, er at Christensen driver noe han kaller en menighet, med navn Smyrna Oslo. Denne menigheten er ikke registrert i enhetsregisteret i Brønnøysund, slik det kreves for en organsisasjon. For å kunne opprette en bankkonto tilknyttet en forening, stiftelse, menighet o.l, kreves det at denne er registrert i Brønnøysund. Det er beviselig ikke Smyrna Oslo, og man kan således ikke opprette en bankkonto for denne “menigheten”.

Les videre

Jan Hanvold på radio 107,7: «Til h…………. med alle som ikke godtar at jeg er gjengiftet!» Hanvold omtaler Christensens utfall som søppel

Jan Hanvold om Christensens utfall mot ham: ” “Hva folk måtte skrive av søppel om meg, må stå for deres egen regning. Jeg har ingen kommentar til dette.”

jan-hanvold2Den omstridte Oslobloggeren Jan Kåre Christensen har dempet utfallene mot pastor Jan Aage Torp, men i stedet er det nå TV Visjon Norge grunder Jan Hanvold som nå er hovedfienden til bibellærer Jan Kåre Christensen. I en artikkel postet mandag på himmelske blogg blir TV grunderen sitert på noe han skal ha sagt flere ganger på radio 107,7 i Oslo, som han heller ikke har gjort forsøk på å dementere. Det er den kontroversielle bloggeren Jan Kåre Christensen som i dag serverer dette “Jan Hanvold sitatet” for sine mange lesere på himmelske blogg. Jan Hanvold som har blitt kraftig kritisert på Christensens nettside sier dette i en kort kommentar: “Hva folk måtte skrive av søppel om meg, må stå for deres egen regning. Jeg har ingen kommentar til dette.gud velsigne deg,”

Les videre