Hvorfor Søkelys er skeptisk til Bill Johnson og Betel Church – video avslører Bethel Church pastor Beni Johnson i samrøre med New Age

Søkelys får meg jevne mellomrom spørsmål om hvorfor vi har uttrykt skepsis til IMI kirken imi_sektStavanger og den religiøse strømningen den karismatiske forsamlingen syntes å være en del av. Hovedårsaken til at mange bibeltroende kristne, både lutherske og frikirkelige -ser med uro på IMI-kirkens virksomhet, er deres tette religiøse bånd til pastor Bill Johnson og hans Bethel Chrurch i Redding.  Disse igjen er en del av det omstridte NAR, den nye apostoliske reformasjonen, som er mest kjent for sin ukritiske tilslutning til mannen bak den falske Lakeland vekkelsen, som falt sammen etter at det ble kjent at Todd Bentley revet beruset rundt på plattformen og sa «BAM BAM,BAM» hvorpå folk hevdet de ble helbredet eller opplevde indre kribling og styrtet i bakken i kjent stil. Les videre

Innlegg: «New Age bevegelsens planer og skjulte farer»

borgvald_90x120Innlegg: New Age bevegelsen er et tema som har blitt berørt av en rekke kristne forfattere og personligheter både på 1980 og 1990 tallet. Både teologer, apologeter og eksperter på ny-religiøsitet har omtalt og advart mot New Age bevegelsen farer. I 1983 utkom Constance Cumbey’s klassiker   «Regnbuens skjulte farer» og  i 1982 skrev Johanna Michaelsen boken «Det okkultes magiske skjønnhet». Kjell Sjøberg fulgte opp med boken «Advarsel sammensvergelse pågår» og Warren B. Smith skrev boken «A «Wonderful» Deception: The Further New Age». I tillegg skrev Texe Marrs boken «New Age bevegelsens hemmeligheter» som en av våre faste lesere, Borgvald Birkeland (bildet) i denne artikkelen gir oss en gjennomgang av.

Les videre