Gruppe av pastorer oppfordrer Billy Grahams barnebarn til å omvende seg etter at han ble gjengift

Billy Grahams barnebarn Tullian Tchividjian var en suksessrik pastor ved Coral Rigge Presbyterianske kirke i Florida hvor han ledet en menighet med mer enn 2000 medlemmer. Imidlertid førte en utenomekteskaplig affære til at pastoren måtte trekke seg fra sin stilling som pastor. Det hele resulterte i at hans kone gikk fra ham og ekteskapet havarerte. Nylig kunne en glad og fornøyd ekspastor presentere sin nye brud, Stacie Tchividjian, og nå oppfordrer en gruppe kristne pastorer og kristne ledere Tullian Tchividjian til å omvende seg fra sin ondskap og synd, melder Charisma News. Blant de som nå oppfordrer den tidligere pastoren til å vende seg bort fra sin onde og ugudelige vei, er  Kevin Labby, som var ledende pastor i den menigheten  Tullian Tchividjian betjente Les videre

Skilsmisse og gjengifte -dette er hva Søkelys tror og identifiserer seg med

Gjengifte har og vil fortsatt bli et omdiskutert tema blant kristne. Ulike menigheter har falt gjengiftened på forskjellige ståsted og siden det finnes mange troende som både er skilt og gift på nytt igjen. Søkelys vil i denne artikkelen, ut fra et ønske om å avslutte den endeløse debatten omkring en viss blogger, skissere hva som er Søkelys ståsted i forhold til dette med gjengifte. Søkelys ønsker rent ideologisk å identifisere seg med menigheter som har et restriktivt syn på gjengifte, som ikke har pastorer eller eldsteråd som søker å fremme gjengifte, samtidig som vi ikke ønsker å stigmatisere troende som selv er gjengift, eller har et annet syn på saken. Selv en troende som er gjengift kan gjøre mye edelt og rett som fortjener respekt og beundring fra Guds folk. Den kristne kirke har ingen tradisjon med å sjikanere, være bølle eller kaste skjellsord mot dem som har kommet til en annen konklusjon enn det restriktive synet Søkelys deler med mange andre troende. Les videre

Søkelys mener: Bitter på pastor Torp fordi han ikke fikk tale i Torps menighet

Blogger Christensens kamp er ikke en kamp for gjengifte, men en personlig vendetta mot pastor Jan Aage Torp i Oslokirken fordi han ble nektet å tale der, Christensen selv benekter at dette er tilfelle

Kampen for ekteskapet, gjengifte og Guds ære er ikke det som ligger den kontroversielle Oslo bloggeren Jan Kåre Christensen på hjertet når han fører sin skitne krig mot ulike anmeldelsekristne personligheter. Snarere ligger det personlig hat, nag og bitterhet bak det hele, etter at Christensen for noen år siden ble nektet å tale i pastor Jan Aage Torps menighet. Dermed er “gjengifte problematikken” i realiteten redusert til å være et skalkeskjul for å kunne sverte, baktale og spre søppel om kristne forkynnere. Når blogger Christensen i september må møte for Oslo Tingrett tiltalt for å ha sjikanert og hetset pastor Jan Aage Torp bør eventuell bevisførsel omkring hva Christensen mener om gjengifte avskjæres, slik at sakens egentlige kjerne kommer frem. Nemlig at dette er en sak om dreier seg om hensynsløs adferd og krenke en annens fred gjennom skremmende og plagsom opptreden. Les videre

Torp-Christensen saken: Christensen reagerer sterkt på at påtalemyndigheten vil fremme sak

Avgjørelse i neste uke – uke 13 – om Politiet vil kjøre sak imot meg for å hevdet at Guds ord taler om at gjengifte er synd for troende!

jkc.1Blogger Jan Kåre Christensen reagerer skarpt på at politiet i neste uke etter all sannsynlighet kommer til å overlate den såkalte Christensen saken til domstolen. I et blogginnlegg postet søndag 22 mars sier Christensen at han blir utsatt for trakassering av politiet på Manglerud og at denne saken dreier seg om at politiet på Manglerud og jurist Oda Karterud setter seg over Tros- og Ytringsfriheten da Guds ord slik det står skrevet ikke lengre skal forkynnes uavkortet! For alle vil denne saken bli oppfattet som en ting, om det skal være lov å forkynne imot gjengifte, at det er synd. Alle underliggende meninger, synspunkter og ord, vil ha egentlig ingen betydning. Det er kun en ting dette dreier seg om, slik oppfatter samtlige jeg har snakket med eller vært i kontakt med på en eller annen måte. Les videre

Min historie: Ekteskapet, skilsmissen og gjengifte der den første ektefellen fortsatt lever

gjengifteInnlegg av Reidun Friestad
“Jeg ble gift i 1977 og skilt i 1980. Ble gift igjen i 1985 og skilt i 2001. Tok imot Jesus i februar 2005. Var på vei til å bli gift en tredje gang med en amerikansk pastor og professor sommeren 2005, men Gud stoppet dette. Og jeg opplevde en mektig berøring av Gud da det ble slutt mellom oss, som og ga meg stor fred og visshet,” skriver Reidun Friestad i et innlegg sendt Søkelys. I vitnesbyrdet deler Friestad hva Herren har lagt på hennes hjerte om temaet samt egne erfaringer. Les videre

Torp anmeldelsen av Christensen hovedoppslag i avisen Vårt Land onsdag

Torp kan ha en sterk sak

Saken omkring pastor Jan-Aage Torps politianmeldelse av blogger Jan Kåre Christensen har nå nådd førstesiden i avisen Vårt Land som i dag forteller sine lesere om at pastor Jan- Aage Torp for en uke siden innleverte en politianmeldelse. -Han har formuleringer som er å gå langt ut over det å gi uttrykk for sine meninger og sin torp-vaart-landoverbevisning fra Bibelen. Dette er jeg ikke tvil om at rammes av straffeloven, sier Jan-Aage Torp, pastor i Oslokirken. Forrige onsdag leverte Torp inn en politianmeldelse av blogger Jan Kåre Christensen. Det kommer i kjølvannet av hundrevis av innlegg som kritiserer kristne ledere fordi de er skilt og gift på nytt, eller at de har avvikende meninger fra Christensen. Les hele Vårt Lands dekning av saken her.  Her på Søkelys har debatten omkring pastor Jan-Aage Torps politianmeldelse av bloggeren Jan Kåre Christensen blitt omtalt og diskutert i flere dager nå. Et at saken i dag er på fremsiden i avisen Vårt Land har saken om Torps politianmeldelse av den kontroversielle bloggeren nådd et ennå bredere publikum. I en kommentar til vår korte gjengivelse av nyheten om at saken nå er nådd redaksjonen i Vårt Land tikket denne mailen inn fra pastor Torp:  Ad ditt gode oppslag om VL. De har i papir/pdf-utgaven et megetsigende oppslag med ekspert fra slettmeg.no som mener min anmeldelse står sterkt. Bakgrunnen for at pastor Jan-Aage Torp har gått til det skritt og politianmelde Smyrna leder Jan Kåre Christensen ligger i det faktum at store deler av hans “himmelske blogg” består av artikler hvor navngitte forkynnere blir omtalt som “griser og horebukker”.

Om ekteskap, skilsmisse og gjengifte

Skilsmisse og gjengifte er et tema som er forsømt i forkynnelsen 

skismisseDet er ofte uenigheter mellom troende, om hva som er riktig og ikke riktig når det gjelder dette med å skille seg og gifte seg på nytt. Mange pastorer har giftet seg på nytt, og funnet grunnlag og rett for å gjøre dette i forhold til det som står i Guds ord. Hvordan kan man forklare at dette er riktig, og hvor står det at dette er mulig å gjøre, når Guds ord taler klart og tydelig om dette emnet. Både Jesus og Paulus taler tydelige om dette temaet. Her har jeg funnet fram en side fra tosko, som trekker fram Bibelvers som tar for seg skilte og gjengifte, og bibelversene taler jo for seg selv. kan man tolke dette annerledes, da vil jeg gjerne vite på hvilket grunnlag mener du det? Les videre

Etter kirkemøtet: Kirken fremtrer mer splittet enn noensinne

Bare snakk om tid før den norske kirke blir en komplett apostat-kirke i spørsmålet om homofile ekteskap, gjengifte, fosterdrap, umoral og all form for lovløshet

wolfDebatten på NRK debatten torsdag kveld og de mange debattene som nå utspiller seg i en rekke forskjellige aviser, forteller historien om et dypt splittet kirkesamfunn. Et rike i strid med seg selv. På den ene siden har vi de krefter som bygger sin religiøse forståelse på hva samfunnet praktiserer, på tidens moral og hva som er politisk korrekt å mene om likekjønnede ekteskap, og på den andre siden har vi dem som står på Guds Ord og kirkens opprinnelige synspunkt. Dette syn har stått sin prøve i 2000 år og uansett hvor lenge man leter og blar i Bibelen, vil man ikke finne et eneste skriftsted som gir den kristne kirke mandat til å vie eller velsigne homoseksuelle eller lesbiske ekteskap. Les videre

Seksualmoral på ville veier, sier vi ja der Guds ord sier nei?

Ekteskapet posisjon ble allerede undergravet da kristenfolket aksepterte gjengifte

Ray Boltz boyfriend Franco Sperduti 2Det pågår nå en knallhard kamp internt i den norske kirke om hvorvidt man skal sy i sammen  en såkalt “vigselsliturgi” for mennesker som lever i det samfunnet kaller “likekjønnede ekteskap”. Den konflikten som egentlig er en kamp om kirkens sjel har rast gjennom flere tiår og motstanderne av full kirkelig aksept av såkalte homofile og lesbiske ekteskap er nå i ferd med å bli færre og færre. På bare noen få tiår har synet på hva som er kristen seksualmoral gjennomgått store forandringer parallelt med at samfunnet er blitt mer og mer avkristnet. Det at de homofile nå er i ferd med å få gjennomslag for sitt synspunkt innenfor kirken er egentlig bare en konsekvens av de slag vi tapte for lenge siden. Realiteten er at både vårt samfunn, den norske kirke og også mange frikirken allerede for flere tiår siden bevisst valgte å vende det døve øre til hva Bibelen som er Guds Ord lærer om seksualetikk, ekteskap, sex før ekteskapet, samboerforhold og gjengifte. I denne vesle kommentaren vil vi forsøke å si litt om hva vi tror er den bakenforliggende årsaken til at den tradisjonelle kristne forståelsen av ekteskapet er på vikende front blant både lek og lærd i den norske kirke. (Bildet viser den religiøse artisten Ray Boltz sammen med sin mannlige kjæreste, som kjent stod Ray Boltz fram som homofil i 2008) Les videre