Ny krig om «Palestina» kan forandre Midt-Østen

En analyse av krigen i Salme 83.  Verden og den kristne menighet er snart inne i avslutningen av nådens tidsalder. Det profetiske Ord kan i denne tid oppfylles på en måte som vi ikke har sett maken til. Herrens vredes-dom vil eksekveres over Israels nabofolk på grunn av mangeårig islamistisk hat, kriger, terror og eldgammelt fiendskap til Israel,» skriver Borgvald Birkeland i dette høyst aktuelle innlegget om det profetiske ord og de siste tider. Les videre

Innlegg: «New Age bevegelsens planer og skjulte farer»

borgvald_90x120Innlegg: New Age bevegelsen er et tema som har blitt berørt av en rekke kristne forfattere og personligheter både på 1980 og 1990 tallet. Både teologer, apologeter og eksperter på ny-religiøsitet har omtalt og advart mot New Age bevegelsen farer. I 1983 utkom Constance Cumbey’s klassiker   «Regnbuens skjulte farer» og  i 1982 skrev Johanna Michaelsen boken «Det okkultes magiske skjønnhet». Kjell Sjøberg fulgte opp med boken «Advarsel sammensvergelse pågår» og Warren B. Smith skrev boken «A «Wonderful» Deception: The Further New Age». I tillegg skrev Texe Marrs boken «New Age bevegelsens hemmeligheter» som en av våre faste lesere, Borgvald Birkeland (bildet) i denne artikkelen gir oss en gjennomgang av.

Les videre