Jan Kåre Christensen: “Johannes 5,4 er reinspikka løgn”

“Jan Kåre Christensen langer ut mot Bibelen og hevder at Johannes 5,4 er en katolsk løgn og vi alle bør stille spørsmålstegn ved veldig mye i Bibelen”

Bibelen som er Guds skrevne ord har alltid vært utsatt for press, kritikk og motsigelser fra mennesker som betviler det bibelske budskapet. Både ateister, liberal-teologer og religiøse kult-grupper har gjort det de kan for å undergrave folks tillit til de bibelske christensen_ut-mot-bibelentekstene. En av dem som har kastet seg inn i striden om Guds Ord, på gal side, er Jan Kåre Christensen som både er bibellærer og forfatter av nettstedet “Himmelske blogg” som primært er opprettet for å føre korstog mot gjengifte kristenledere. I ett blogg innlegg publisert onsdag 26 mars oppfordrer Smyrna menighetens leder kristne til å finne fram viskelæret når de leser Bibelen, for å viske bort det de selv mener ikke skal stå i den hellige Bibel. Christensen har med dette tatt nok et skritt bort fra fra bibelbasert kristendom samtidig som han uten å forstå det, er med på å svekke den allmenne tilliten til Guds skrevne ord.

Jan Kåre Christensen som tradisjonelt bruker sin blogg til å avsløre ulike kristenkjendiser og forkynnere som er gjengifte ber nå kristenfolket finne frem viskelæret for å viske ut bibeltekster Jan Kåre mener ikke bør stå i Bibelen. Blant de nytestamentlige beretninger Jan Kåre mener er “reinspikka løgn” er beretningen fra Johannes 5 som forteller oss om en mann som hadde vært lam i 38 år. I følge teksten som Jan Kåre Christensen nå mener vi skal viske ut var det slik at en engel til visse tider steg ned i dammen og skapte krusninger i vannet. Førstemann da som hoppet ut i vannet etter at dette hadde skjedd, ble helbredet uansett sykdom han led av. Ved vannkanten satte det mange håpefulle syke og ventet på et slikt besøk av Guds engel slik at de kunne bli friske for sin lidelse. Ved denne dammen satte det også en mann som hadde vært lam i 38 år. I følge teksten hadde den lamme mannen et kjempeproblem, nemlig han hadde ingen til å hjelpe ham ut i vannet når engelen kom og opprørte vannet.” -Pølsevev, dikting og  katolsk oppspinn” sier Jan Kåre om dette. “Når vannet på grunn av springkilde (ikke en engel slik teksten hevder) begynte å boble, trodde man at den som først kom seg ut i vannet, ville bli helbredet. Ifølge Joh 5 helbreder Jesus her en mann som aldri har lykkes i å komme først. Men dette er bare tull, og har aldri stått i bibelen,” skriver Christensen som mener at “dessverre så har den Katolske kirka vært langfingret både her og mange andre steder i Guds ord, spesielt det nye testamentet,”

Skaper mistillit til hele Bibelen

Herr Christensens tirade mot Bibelen slutter ikke med å avvise Johannes 5,4 som “katolske tilføyelser” men også alt annet i Skriften bør underlegges en grundig granskning jkcmed tanken på at katolikkene også har vært ute der med pennen: “Det er mye som er forandret i Guds ord……. Videre så er mange ting oversatt og forandret på. Dypest sett kan vi ikke være 100 % sikker om vi har en helt komplett bibel da ingen original tekster er å finne,” sier Christensen som dermed skjærer over greina han selv sitter på i spørsmålet omkring gjengifte. Som kjent er den katolske kirke langt mer restriktiv i forhold til å akseptere gjengifte enn det karismatikerne er, og hva dersom tekstene som inneholder et restriktivt syn på gjengifte er katolske tilføyelser?

Begår samme feil som liberal-teologene 

“Katolikkene tror på mye rart. Bl.a. at Jesus gjorde under som barn da han blåste livets Ånde i to duer som ble levende. Det var visstnok to duer som var laget av leire som ble levende. Dette er et av mange ting som katolikkene tror på.  Vers fire her i Johannes evangeliet er det samme. Det var ingen Engler som gjorde under, kun Gud. Og det at noen bibelenhar et fortrinn foran andre som ikke er så syke, da første mann ut i vannet er helt imot Guds ord,” skriver Christensen som ikke vet å skille på katolske myter enn de ord som er nedskrevet i Bibelen og har blitt sanksjonert av Den Hellige Ånd. Selv om Jan Kåre selv ikke ser det, begår han akkurat samme tabbe som en rekke liberale teologer har begått, nemlig å sjalte ut bibeltekster de ikke liker eller som ikke passer inn i deres eget verdensbilde. Det Jan Kåre egentlig her gjør, er å medvirke til at folks tillit til Bibelen svekkes i takt med frafallet i samfunnet. Dette er en kurs som fører på ville veier og vi kan intet annen enn å ta avstand fra og advare mot det bibelsyn Smyrnas bibellærer gir uttrykk for i sitt blogg-innlegg onsdag.