Fariseer Christensen: Ha meg til forbilde -ikke horkarlen jeg hater -mener saken mot seg er Norges historiens største justismord

Blogger Jan Kåre Christensen fremstår i sitt siste blogginnlegg som fariseeren i Lukas 18,10

Ha meg som ditt forbilde hvis du vil være forkynner – ikke narreapostel og horkarlen Jan Aage Torp, som bryter Guds ord på alle punkter hvis Guds ord står i veien for at han skal oppnå sine kjødelige og sanselige hensikter!  Blogger Jan Kåre Christensen har etter at dommen mot ham ble rettskraftig bevist valgt å fortsette med å sjikanere og trakassere pastor Jan Aage Torp som har oppnådd å  bli Christensens fremste hat-objekt. I sitt siste blogginnlegg møter vi en Christensen som fremstiller seg selv som nærmest perfekt og hellig, sammenlignet mot Torp og andre pinsevenner og karismatikere. I et annet blogginnlegg lagt ut fredag går Christensen til angrep på både politiet og domstolene som i følge Christensen er «korrupte».

Både politiet og domstolene er i følge Christensen korrupte siden de alle har en del i det han mener er et justismord

Blogger Christensen har på ingen måte latt seg skremme eller bringe til taushet av en fellende dom mot seg selv både i tingretten og lagmannretten. I stedet for å søke å etterleve norsk lov og gi pastor Torp fred, fortsetter sjikanen med nye og forøket styrke. Etter å ha lest gjennom det aller siste blogginnlegget til Christensen, var min første tanke at jeg har lest noe tilsvarende før. Nemlig i Guds eget Ord. «To menn gikk op til templet for å bede; den ene var en fariseer og den andre en tolder.  Fariseeren stod for sig selv og bad således: Gud! jeg takker dig fordi jeg ikke er som andre mennesker: røvere, urettferdige, horkarler, eller og som denne tolder.  Jeg faster to ganger om uken, jeg gir tiende av all min inntekt.  Og tolderen stod langt borte og vilde ikke engang løfte sine øine mot himmelen, men slo sig for sitt bryst og sa: Gud! vær mig synder nådig!  Jeg sier eder: Denne gikk rettferdiggjort ned til sitt hus fremfor den andre; for hver den sig selv ophøier, skal fornedres, og den sig selv fornedrer, skal ophøies.» I Christensens innlegg som kan leses i sin helhet her minner Christensen først og fremst om en fariseer som gjennom å se ned på andre løfter seg selv frem som den hellige. Det vi først av alt må slå fast er at Guds ord tar avstand fra slik selvskryt og maner oss til ikke å ha for høye tanker om oss selv. Dernest finner vi det fullstendig forkastelig å bruke en navngitt person på denne måten. Spesielt siden Christensen gjennom sine blogger har sjikanert og trakassert denne personen i flere hundre blogginnlegg på egne nettsider, og videre på mange andre forum. Ekstra groteskt er det at denne offentlige mobbingen i Guds navn får fortsette på tross av at bloggeren er straffedømt for tilsvarende forhold i norske domstoler.

Aldri tidligere har

Blogger Christensen har mye til felles med fariseere som løftet frem seg selv ved å trykke andre ned.

Aldri tidligere har vi i norsk religionslandskap vært borte i noe som er i nærheten av blogger Christensen. Den virksomheten han bedriver er både forkastelig og avskyelig og sett på  bakgrunn av at han selv forsvarer gjengifte når det gjelder sine egne støttespillere, blir det direkte motbydelig at han gjemmer sin sjikane under dekke av å forkynne imot gjengifte. Alle oss som har fulgt Christensens virksomhet over noe tid, vet at dette med gjengifte bare er et skalkeskjul -og at årsaken til det voldsomme hatet er noe helt annet. Bibelen advarer de troende mot bitterhet: Hebr 12,15: «Og gi akt på at ikke nogen viker tilbake fra Guds nåde, at ikke nogen bitter rot skal vokse op og volde men, og mange bli smittet ved den,» og både Søkelys og andre har lenge registrert at nettopp bitterhet er det som preger Christensens ord og handlinger. Denne bitterhet er blitt kraftig forsterket etter at Christensen har lidd fullstendig tap overfor Torp både i lagmannsretten, tingretten og høyesterett. I to rettsinstanser har Christensens påstander om Torp blitt ansett som straffbar sjikane og personforfølgelse, -og det hele ser ut til å fortsette å fortsette med økt styrke og intensitet.  Saken er nok den at dette ikke kommer til å slutte med mindre Christensen straffes så det virkelig kjennes på pungen eller ender med en ubetinget fengselsstraff.

Slår om seg i alle retninger

«Måten jeg er blitt møtt av myndigheter, domstolen og andre øvrigheter, er på mange måter lik hva Jesus opplevde da han ble utsatt for verdens historie største og verste justismord!»

I løpet av den siste uken har blogger Christensen nær sagt slått om seg i alle retninger. Både politiet og domstolene stemples som korrupte og kriminelle. I følge Christensen er det i saken mot ham begått et gigantisk justismord lik det som skjedde med Jesus. To andre som har fått gjennomgå på Christensens blogger er sjefsredaktør Vebjørn Selbekk i avisen Dagen.  «I følge Vebjørn Selbekk er jeg et såkalt kristent nettroll,» skriver Christensen som tydeligvis ikke har lest hva Vebjørn Selbekk egentlig skrev og jeg siterer: «Det er isolert sett ingen tvil om at Jan Kåre Christensen karakteristikker av pastor Torp er langt ut over enhver anstendighet. Folk flest vil nok oppfatte Christensen som et slags kristent nettroll.» (Les Selbekks kommentar her: Dagen 21 januar 2016) Selv om Christensen kanskje ikke selv klarer å se det, så gjengir her redaktør Selbekk hvordan han tror folk oppfatter Christensen -uten at han dermed sier seg enig i hva folk flest måtte mene. En annen redaktør som virkelig har fått gjennomgå på Christensens blogger i denne uken er «Alf Gjøsund i Vårt Land. Gjøsund som er religions- og debattredaktør i den kristne avisen blir av Christensen beskyldt for å være en «megakjeltring» som farer med løyner» mens Vårt Land er en «råtten avis» fordi «Vårt Land» i etterkant av den rettslige behandligen publiserte en kommentar med overskriften: «Fornuftig dom om krenkelser på nettet,». I følge Christensen «oser dette innlegget av Alf Gjøsund av personangrep og hat» men selv etter å ha lest Gjøsunds korte kommentar fem ganger klarer jeg ikke å lese meg frem til at dette «oser av hat og personangrep» slik Christensen hevder på sin blogg.

Hardt ut mot Torodd Fuglesteg og Ansgar Braut

Torodd Fuglesteg blir av Christensen beskyldt for dokumentforfalskning. Skjermfoto fra Christensens blogg

Både under og i etterkant av den rettslige behandlingen har Christensen gått svært hardt ut mot flere av dem som har debattert mot ham blant annet her i Søkelys. En som virkelig har fått gjennomgå er Torodd Fuglesteg som i følge Christensen  «gjennom flere år har fått fritt herje med meg og familie på verst tenkelig måte.» Christensen har gjentatte ganger hevdet at Fuglesteg bokstavlig ønsker å se ham død. «Her er noe av alt galskapen denne mannen har skrevet. Les selv, og han har også drevet med dokumentforfalskning og mange andre ting,» skriver Christensen som mener at han er utsatt for «Norges historiens største justismord» -selv om Christensen beviselig har begått og innrømmet de straffbare handlingene han er dømt for.

Christensen: Dømt for mengde

Hva jeg har skrevet, av mengde. Som jeg ble dømt for, det er aldri blitt debattert av retten. Hverken av Oslo tingrett eller Borgarting lagmannsrett. I Borgarting sa jeg klart i fra at talene som Torp operer med og retten legger til grunn er helt hinsides. Hvis det er snakk om mengde av skriverier, så har min «motpart». Fremfor alt Torodd Fuglesteg, Ansgar Braut og Jan Aage Torp skrevet kvassere enn meg. Og mengden er ikke tilbake for hva jeg har skrevet. Når retten ikke har drøftet det jeg er blitt dømt for. Samt at min motpart har skrevet mer enn meg, da er dette en dom som er null verd!,» skriver Christensen i en epost

Facebook Comments