Donald Trump: «Så lenge jeg er president skal ingen hindre dere fra å praktisere deres religiøse tro»

Foto fra Infowars

Donald Trump som blant annet kom til makten ved hjelp av stemmene til hvite evangeliske kristne, forsøker nå å slå et slag for religiøs frihet. Under en tale til studenter ved Liberty University lørdag, slo den amerikanske presidenten fast dette: «Så lenge jeg er deres president, vil ingen stanse deg fra å praktisere din tro eller fra å uttrykke det du har på hjertet. Vi vil alltid stå opp for retten alle amerikanere har til å be til Gud og følge hans undervisning. Amerika er begynt på et nytt kapittel, slo Trump som omtalte Amerika som en nasjon av sanne troende som har plassert myndighetene på dens rette plass, under Gud.

«I Amerika, tilber vi ikke myndighetene, vi tilber Gud,» sa Trump videre. «Det er derfor dem som er valgt til en offentlig posisjon legger hånden på Bibelen og sier «Så hjelp meg Gud» når de blir tatt i ed til en offentlig posisjon. Det er også derfor vår valuta stolt proklamere «In God We Trust» og det er også derfor vil med stolthet proklamerer at vi er en nasjon under Gud hver gang vi fremsier trosskaps-eden,» sa Trump under sin tale til studentene.

 

 

Facebook Comments

2 tanker om “Donald Trump: «Så lenge jeg er president skal ingen hindre dere fra å praktisere deres religiøse tro»

 1. Donald Trump: «Donald Trump: “Så lenge jeg er president skal ingen hindre dere fra å praktisere deres religiøse tro”.

  Dette er jo greit inntil det behager Gud å legge i dyret/nasjonenes hjerter å «kle skjøgen naken og brenne henne opp med ild». Det kan Gud gjøre når som helst. Ingen president eller politiker kan stå i mot Gud og Kristus. De to drar både dem og Djevelen «som med kroker etter jekslene».

  Vi kan heller ikke se helt bort i fra at Gud gjør nettopp dette etter at eksempelvis Iran har sendt avgårde en skitten bombe mot Israel. En nukleær krig som involverer hele Midt-Østen kan kreere en «kjernefysisk vinter» med temperaturfall over hele kloden fordi alt støvet som virvles opp stenger solens livgivende varme ute.

  Under en slik setting vil Trumps løfte til de religiøse kreftene være null verd. Og for å skape legitimitet for avviklingen av offentlgheten som arena for ulike gudseksesser må alle religionene skjæres over en kam. Dette vil kremmeren Trump og de øvrige verdenslederne møte full aksept.

  Men det kommer plutselig og for verden uventet – som en tyv om natten. Skjøgen omtales i Åpenbaringen også som «Babylon den store». her følger hele kapittel 18:

  «18Etter alt dette så jeg en annen engel stige ned fra himmelen. Han hadde stor makt, og jorden ble opplyst i glansen fra ham. 2 Med mektig røst ropte han:
  « Falt, falt er Babylon den store!
  Hun er blitt et tilholdssted for onde ånder,
  et skjulested for alle urene ånder,
  et skjulested for alle urene fugler,
  et skjulested for alle urene og avskyelige dyr.

  3 For alle folkeslag har drukket
  vredens vin fra hennes horeri,
  jordens konger har drevet hor med henne,
  og kjøpmennene på jorden er blitt rike
  av hennes overdådige luksus.»
  4 Fra himmelen hørte jeg en annen røst:
  «Dra bort fra henne, mitt folk,
  så dere ikke tar del i hennes synder
  og ikke rammes av hennes plager.

  5 For syndene hennes har tårnet seg opp helt til himmelen,
  og Gud er blitt minnet om all den uretten hun har gjort.

  6 Gi henne igjen like for like,
  ja, gi henne dobbelt tilbake for alt hun har gjort,
  og skjenk dobbelt opp til henne
  i begeret hun selv har skjenket opp.

  7 Gi henne like mye pine og sorg
  som hun selv har unt seg av prakt og luksus.
  For hun sier i sitt hjerte:
  ‘Jeg sitter som dronning,
  jeg er ikke enke,
  og sorg skal jeg aldri vite av.’

  8 Derfor skal plagene hennes komme
  på én og samme dag:
  død og sorg og hungersnød,
  og hun skal brennes opp med ild.
  For mektig er Herren Gud som dømmer henne.»

  9 Jordens konger, de som har levd med henne i hor og luksus, de skal gråte og bryte ut i klagerop over henne når de ser røyken stige opp der hun brenner. 10 Skremt av lidelsene hennes skal de stå langt borte og rope:
  «Ve, ve du store by,
  Babylon, du mektige by!
  På en eneste time kom dommen over deg.»

  11 Kjøpmennene på jorden skal gråte og sørge over henne fordi ingen kjøper skipslastene deres lenger: 12 skipslaster av gull og sølv og edelstener og perler, lin og purpur og silke og skarlagen, all slags velluktende tre, alle slags gjenstander av elfenben og kostbart tre, av kobber og jern og marmor, 13 kanel og krydderier, røkelse og salveolje og virak, vin og olje, fint mel og hvete, storfe og småfe, hester og vogner og slaver, levende mennesker.

  14 «Frukten som var ditt livs begjær,
  er blitt borte for deg.
  All din pynt og prakt er gått tapt
  og skal aldri finnes mer.»

  15 Kjøpmennene som handler med slike varer, og som har tjent seg rike på henne, skal stå langt borte, skremt av lidelsene hennes. De skal gråte og sørge 16 og si:

  «Ve, ve over den store by,
  som var kledd i lin og purpur og skarlagen,
  og som glitret av gull og edelstener og perler!

  17 På en eneste time er all denne rikdommen lagt øde.»
  Alle skippere og alle som seiler langs kystene, sjømenn og alle som lever av sjøfart, de sto langt borte. 18 De så røyken stige opp der hun brant, og ropte: «Hvor finnes maken til denne store byen?» 19 Og de strødde støv på hodet og ropte i gråt og sorg:

  «Ve, ve over den store by,
  hvor alle som har skip på havet,
  er blitt rike av hennes overflod!
  På en eneste time ble hun lagt øde.»

  20 – Fryd deg over henne, du himmel
  og dere hellige, apostler og profeter!
  For Gud har dømt henne og gitt dere oppreisning.

  21 Da tok en mektig engel opp en stein, svær som en kvernstein, kastet den i havet og sa:
  «Slik skal Babylon, den store by,
  bli styrtet ned med veldig kraft
  og aldri finnes mer.

  22 I deg skal det aldri mer høres
  lyd av harpespillere og sangere,
  fløytespillere og basunblåsere.
  I deg skal det aldri mer finnes
  håndverkere av noe slag.
  I deg skal det aldri mer høres
  lyd av kvernstein som durer.

  23 I deg skal det aldri mer skinne
  lys fra noen lampe.
  I deg skal det aldri mer høres
  stemmer av brudgom og brud.
  For alle dine kjøpmenn var fyrstene på jorden,
  og med din trolldomskunst ble folkene bedratt.

  24 I denne byen ble det funnet blod fra profeter og hellige,
  fra alle dem på jorden som er blitt slaktet ned.»

  Legg merke til at kjøpmennene klager sin nød over at de ikke får solgt julepresanger og desslike. Men de tør ikke å protestere. «De står langt borte». Skipslastene uteblir derav også.

  Kirkenes håndverkere mister også jobbene sine. Men like fullt vil nasjonene og folkene da utbryte et kraftig rop om «fred og sikkerhet». Men «mens de sier fred og sikkerhet kommer en brå undergang over dem», konkluderer skriftene. Vi snakker Harmageddon og innledningen til dommens dag – det tusenårige riket da alle som lever vil få leve – «noen til evig liv og noen til dom».
  0  0
 2. Det er selvsagt lett å avvise Donald Trump om man bare lese PK-mediene. (De politisk korrekte som gir seg selv pressestøtte via sine forbundsfeller i det statlige byråkratiet.) Og de færreste vil vel gå god for alle hans mer eller mindre upassende kommentarer.

  Men når det er sagt ville nok ikke den vestlige verden – spesielt de kristne – fått det særlig godt under skapmuslimen Hussein Obamas formodede etterfølger Hillary Clinton. Hun risikerer nå en ny FBI-sjef som virkelig undersøker hennes titusenvis av mailer til kreti og pleti inneholdende fortrolige statshemmeligheter. Hennes manns eskapader er dessuten også godt kjent.

  I USA kaller venstresiden seg for «liberals», og vi snakker da om den nye globalsosialismen som i sin opprinnelse kun satser på menneskeguder. Med kremmeren og den nasjonalkonservative Trump får kristenheten selvsagt også en regning på kjøpet. De er der også «nyttige idioter» og stemmekveg.

  Slik er det i denne verden der vi kun får maktelskende topp-personer som selvsagt tjener sine egne interesser først. Se bare her hjemme der skuespillerne Jonas og Jens holder hånd foran AP’s landsmøter og synger «Op alle jordens bundne trælle». Med 50 og 100 millioner hver på bok. Eller der LO’s arbeiderhøvding krever million-lønn og fallskjerm for å representere «arbeidsfolk». Illusjonistene har grepet roret.

  Ikke slik som med Jesus Kristus som flyktet da noen ville ha ham til konge over Israel. Politikken har idag formelt delt de ideelle retningene frihet og likhet i to. Venstresiden vil ha likhet, men ender alltid opp med diktatur. Høyresiden vil ha frihet, men det blir gjerne ikke så nøye med armingene. Derfor har blandingsøkonomien vært et godt kompromiss etter siste krig her hjemme på bjerget. Yte etter evne og få etter behov. Og til en viss grad holde turbokapitalistene i ørene, og fordele til de som har mindre.

  Under Guds rike vil begge disse retningene samles og først da vil mennesket kunne oppnå full tilfredsstillelse. Derfor er det beste å holde seg til den «politikken» Bibelen skisserer. Mens vi skuer oppfyllelsen av profetiene og gleder oss i hjertet til «en ny jord der rettferdighet bor».

  Jehova sier gjennom Jeremia sier i kapittel 17 og fra vers 5:

  » 5 Så sier JeHoVaH:

  Forbannet er den mann
  som stoler på mennesker
  og søker sin styrke i kjøtt og blod
  og vender hjertet bort fra JeHoVaH.

  6 Han blir som en busk i ødemarken,
  han får ikke se det gode komme,
  han holder til i en ørken av stein,
  i det salte landet der ingen bor.

  7 Velsignet er den mann
  som stoler på JeHoVaH
  og setter sin lit til Ham.

  Og setter vi vår lit til Jehovah, så setter vi selvsagt også vår lit til den godkjente sønnen Kristus.
  0  0

Det er stengt for kommentarer.