Nord Korea avfyrte ennå en ballistisk rakett, -trosser president Trump igjen

Nord Korea avfyrte tidlig søndag en ny ballistisk rakett, melder media i Sør-Korea. I følge militære kilder skal oppskytingen ha funnet sted fra en base nær grensene mot Kina, og raketten som ble avfyrt fløy omkring 700 km. «Nord Korea avfyrte omkring klokken 05,27 lokal tid en rakett fra et område nær Kusong, North Pyongan Province, sier stabssjefen i det Sør Koreanske forsvaret i en pressemelding. President Moon Jae-in har bedt om et møte i FNs sikkerhetsråd for å diskutere den siste Nord-Koreanske provokasjonen, skriver Korea Times i en oppdatering. 

Kim Jong-un med ny rakett søndag

Søndagens oppskyting av en ballistisk missil viser nok en gang at Nord Koreas leder, Kim Jong-un, ikke lar seg skremme av amerikanske trusler om å bruke militærmakt for å forhindre at Nord Korea utvikler langdistanseraketter. Fra før har landet kjernefysiske våpen og har flere ganger prøvesprengt atomvåpen. Nord Korea har gjentatte ganger understreket at landet har rett til å ha kjernefysisk kapasitet til selvforsvar. Kim Jong-un virker fast bestemt på å utvikle missiler som kan nå så langt som USA, dette for å avskrekke amerikanerne fra å forsøke å angripe landet.  I en kommentar i Rodong Sinmun slår regimet fast at det er naturlig at Nord Korea besitter kjernefysiske våpen for selvforsvar. Nord Korea vil styrke sin kjernefysiske avskrekkelse for på alle måter å kunne møte den kjernefysiske trusselen og presset fra USA. Videre hevder Nord Korea at dette er nødvendig for å kunne bevare fred og stabilitet på Koreahalvøya. En stabilitet og fred Nord Korea mener USA truer. Søndagens oppskyting viser at Kim Jong-un i realiteten fullstendig neglisjerer truslene fra president Donald Trump og oppskytningen viser også at Nord Korea oppfatter de amerikanske truslene som tomme.

Facebook Comments

6 tanker om “Nord Korea avfyrte ennå en ballistisk rakett, -trosser president Trump igjen

 1. Du føler deg sikkert overlegent opplyst, ja, kanskje til og med klok, med det tilsynelatende velformulerte og monomane våset om bibelske profetier, bortrykkelse, tusenårsrike and what not er og blir vås. Et selvbedrag som ikke hjelper noen. Nifst når religiøse forestillinger får bestemme politikken.
  0  0
  • Jeg forstår deg godt. Når mennesket ikke skjønner ting blir de utrygge og nervøse. Det er basic almennpsykologi. Og når man opparbeider frykt er det like naturlig at adrenalinet genererer aggresjon. «Dette truende tøyset må vi snarest bli kvitt!», blir så devisen.

   Da er man straks inne i «høk over høk»-spiralen. For rundt de religiøse er det en større verden som også reagerer med frykt. Men der er det de religiøse som er trusselen. Mot deres nyvunne vestlige fotfeste i en global verden der den menneskelige gudløse eliten er de nye guder.

   Bibelen er klar: «Vær ikke dårer, men FORSTÅ hva som er Guds vilje».

   Så lurer du kanskje på hva min agenda er. Jeg er talsmann og således ambassadør for himmelens og jordens Skaper Jehova Gud og Hans sønn Kristus.

   Jeg forventer ingen kø av interessenter til de bibelske sannhetene. Da ville ikke Guds ord ha stemt. Jeg avlegger derimot et vidnesbyrd slik at når Dagen kommer så skal alle som leser «vite at en sann profet har vært midt i blant dem», som Skriften sier. Derfor er som det heter videre «menneskene uten unnskyldning», og Gud er rettferdig.

   Man kjenner enkelt igjen åndelige lettvektere på at bruken av emosjonelt ladede ukvemsord øker proporsjonalt med mangelen på motargumenter.

   Ukvemsord som «vås» og «selvbedrag» skriker imidlertid tilbake mot avsenderen i all sin tomme retorikk og vitner om ham som står bak – løgnens far. Du kjenner kanskje navnet hans? Han er såpass smart at han har fått verden til å tro at han ikke eksisterer.

   Sorry Mr. Confused, but Hell is the Truth learned too late.
   0   0
  • Sitat SD: «Du føler deg sikkert overlegent opplyst, ja, kanskje til og med klok».

   Her tar du også feil. Jeg er INGENTING. KUN en pust i en nese som alle rundt meg regner for intet. Og slik må det også være om Bibelen skal stemme.

   Det er Gud og Hans ord som er noe. At jeg har den rollen jeg har skyldes nettopp dette ordet, som i 1. Korinterbrev 1:27-30 sier følgende:

   ««Men det som går for å være uforstandig i verden, utvalgte Gud seg for å gjøre de vise til skamme. Det som regnes som svakt i verden, utvalgte Gud seg for å gjøre det sterke til skamme. Det som står lavt i verden, det som blir foraktet, det som ingenting er, det utvalgte Gud seg for å gjøre til intet det som er noe, for at ikke noe menneske skal rose seg overfor Gud.»

   Jeg har sagt det før og gjentar det gjerne. Om Jehova og Kristus vil bytte meg ut med en annen bror er det helt greit. Slik er jeg nok lik Jona, Jeremia og Moses. Jeg er mer enn fornøyd med å være et lite tannhjul i Guds organisasjon og har ALDRI strebet hverken i øst eller vest. Men jeg føler ikke jeg kan si nei til min himmelske Far når Han spør/kaller meg. Jeg gjør det jeg blir satt til og that’s it.

   Jeg forkynner ikke bare her, men over alt jeg har mulighet til. Like gjerne ute på gaten eller hvilke som helst andre steder. Dersom du ikke liker mine innlegg så se stort på det og vær litt statsmannsaktig. La andre slippe til, slik Søkelys gjør, så skal du se at verden blir litt bedre å være i takket være ditt storsinn, din raushet og din toleranse.

   Og dersom du er uenig så kom gjerne med motargumenter. Det er en slik innstilling som gjorde Norge til det gode landet det har vært opp til nå. Ekkokamre er usunt, og som en sa: Hemmeligheten med å være interessant er å være interessert. Lykke til SD.
   0   0
 2. Den nyvalgte syd-koreanske president Moon har lenge stått for en dialoglinje visavis naboen i nord. Moon er svært skeptisk til alle utpressingsforsøk mot sin ustabile kollega i nord. Vi må selvsagt forstå dette i lys av at Syd-Korea lever under et formidabelt Damoklessverd – nukleær utryddelse.

  Vi ser derfor nå Donald Trumps USA møter motstand hos Moon når amerikanerne nå bygger opp militær førsteslagseffekt i farvannene rundt Korea-halvøya. Men også kinesere og japanere begynner å svette. Moon har gått så langt i sin defaitisme at han foreslår å kutte ut det amerikanske antimissil-rakettsystemet THAAD. (Terminal High Altitude Area Defense) for å please Kim jon-un.

  Det hele minner mer og mer om en asiatisk utgave av opptakten til andre verdenskrig. Her sirkulerer både Chamberlain, Adolf og Churchill i nye tapninger.

  Klarer man imidlertid å løse disse flokene multilateralt gjenstår profetisk sett bare det siste og endelige angrepet på religionene før man globalt utbryter ”fred og sikkerhet”. Og da er vi inne i siste kapittel i historien om den gudløse menneskeheten.

  Trengselstiden ligger uansett utfallet av jordisk-politiske militære rokeringer rett foran oss. Så vær åndelig edrue og våkne for Kristus sier selv at han lar siste akt komme plutselig over hele den bebodde jord.
  0  0
  • Takk for det Kjelden. Ja velsignelse kan vi alle virkelig trenge. Vi trenger også input hele tiden. For verden raser nå av sted i et tempo fedrene ikke kunne forestille seg. Derfor er det veldig nyttig at Søkelys og andre nettsider peker på utviklingstrekk som ikke minst for kristne tangerer de bibelske profetiene.

   Og motforestillinger er viktig. ”Jern skjerpes ved jern, og en mann slipes ved å omgås andre”, sier Ordspråkene i 27:17. Og i enkelte saker kan ikke alle enes bestandig. Slik var det jo også mellom apostlene. Det kunne føre til at Paulus eksempelvis hadde heftig diskusjon med Barnabas om Johannes Markus, som han ikke ville ha med seg på reise. Likevel fikk Markus skrive et helt evangelium.

   Jeg er takknemlig for at jeg får skrive her inne på forumet. Så tåler vi vel alle en aldri så liten trøkk inni mellom når tungen eller tastaturet løper litt løpsk. Men når nivået kommer opp på den rettssaken man nå er vitne til, da er det kommet for langt. Slikt er veldig trist. Det går selvsagt en grense for alt. Og da har vi jo foreløpig et politi og rettsvesen som tar hånd om de groveste utslagene. Det mest tragiske er at søkende personer kan ta avstand til Bibelens håp når de finner samme polemikk blant kristne som i verden rundt.

   Et problem i den forbindelse er at selv om klienten taper sak etter sak, så taper jo ikke advokaten. Han tjener jo bare enda mer på sine klienters anker. Og attpåtil skimter han kanskje en liten tur ned til mellom-Europa og Menneskerettsdomstolen. Dette gjør det ikke lettere for ham å råde klienten sin til å gi seg i tide. Det går som sagt en grense for alt, men kan man heller lide urett så sier Bibelen følgende i 1. Korinterbrev 6:1-8:

   ” Når en av dere har en sak mot en annen, hvordan kan han da våge å legge den fram for de urettferdige og ikke for de hellige? 2 Vet dere ikke at de hellige skal dømme verden? Men når dere skal dømme verden, hvorfor duger dere ikke da til å dømme i småsaker? 3 Vet dere ikke at vi skal dømme engler? Kan dere ikke da dømme i jordiske saker? 4 Og når dere har slike saker, hvorfor setter dere til dommere folk som ikke har tillit i menigheten? 5 Dette er en skam for dere! Finnes det ikke en eneste forstandig blant dere som kan ordne opp i saker mellom brødre? 6 Nei, bror fører sak mot bror, og det for dommere som ikke er troende. 7 At dere har rettssaker mot hverandre, er i seg selv et nederlag for dere. Hvorfor lider dere ikke heller urett? Hvorfor ikke heller lide tap? 8 Men dere gjør urett og lar andre lide tap – til og med søsken.”
   0   0

Det er stengt for kommentarer.