Nicaraguansk pastor dømt til 30 -36 års fengsel etter at kvinne døde under tvilsom demonutdrivelse

Pastor Juan Gregorio Rocha Romero ville befri en kvinne fra demoner gjennom ild. nå må han sone minst 30 års fengsel for drap da eksorsismen endte i døden for offeret (Foto You Tube)

En nicaraguansk pastor og firee andre medlemmer av en karismatisk sekt er idømt en fengselsstraff på 30 til 36 år etter at etter at en kvinne døde av brannskader påført henne under en demonutdrivelse som skal ha gått galt.  Pastor Juan Gregorio Rocha Romero, 23, skal angivelig ha strippet den 25 år gamle Vilma Trujillo Garcia naken for deretter å rulle henne inn i ilden. Under seansen skal kvinnen ha blitt påført brannsår på mer enn 80 prosent av kroppen. I følge den 23 år gamle pastoren skal Gud ha fortalt at Han ville jage vekk de onde åndene som plaget kvinnen -også befalt ham om å gjøre opp ild, for gjennom ilden ville åndene bli fordrevet. Nå må pastoren og tre andre medlemmer av hans menighet belage seg på å tilbringe flere tiår bak lås og slå.

Fra retten. Foto fra You Tube

I følge rapporten ble offeret, den 25 år gamle Vilma Trujillo Garcia påført brannskader på mer enn 80 prosent av kroppen som en følge av å bli rullet gjennom flammer. Den siktede, pastor, Juan Gregorio Rocha Romero (23) har overfor politiet forklart at det var kvinnen selv som kastet seg inn i flammene under seansen. Kvinnens ektemann, som angivelig bivånet den fatale demonutdrivelsen, har overfor politiet forklart at pastoren og noen av hans medhjelpere først strippet henne naken, for så å dytte henne inn i flammene. Den nicaraguanske pastor Juan Gregorio Rocha Romero ble sammen med fire medhjelpere raskt pågrepet etter seansen som førte til at kvinnen døde av brannskader.  I følge pastoren var det kvinnen selv som kastet seg inn i flammene under seansen, noe kvinnens ektemann som var tilstede benektet. I følge ham var det pastor Romero og hans medhjelpere som puffet kvinnen inn over flammene for således å fordrive de åndsmakter man mente hadde inntatt kvinnen. I følge pastoren var det kvinnen selv som hadde oppfordret pastoren og hans medhjelpere til å tenne opp en ild, fordi Gud angivelig hadde fortalt kvinnen at Han ville jage ut demonen ved hjelp av flammer. I teorien var tanken at demonen ville hoppe ut av kvinnen og inn i flammene. “Vi ba så for henne og med ett oppdaget vi at hun stod i full fyr,” fortalte pastoren til lokal presse.

Ikke trodd av retten

I følge medlemmer av forsamlingen skal den unge kvinnen ha blitt holdt fanget i menighetens bygning i mer enn en uke i forkant av demonutdrivelsen. Etter seansen ble det brannskadde offeret dradd ut av kirken og kasten i en kløft hvor hennes søster fant henne hardt skadd. Den brannskadde kvinnen ble i all hast sendt til sykehus hvor hun døde noen dager senere. Sist tirsdag, ble Romero og tre andre medlemmer, blant annet hans to brødre, funnet skyldig i drap og frihetsberøvelse. Den fem mann store juryen fant dem skyldig på alle punkter og straffen ble 30 års fengsel. Dommen viser at juryen ikke har trodd på pastoren og de andre dømtes forklaring.

Facebook Comments

3 tanker om “Nicaraguansk pastor dømt til 30 -36 års fengsel etter at kvinne døde under tvilsom demonutdrivelse

 1. Det tryggeste er som det står i skriften og sagt av Spurgeon:

  «Jesus døde for mine synder» Enkel teologi.
  I det verket får en hvile trygt, Amen!
  0  0
  • Kjelden har rett i at Jesus døde for oss. Derfor slipper vi å trelle under mosaiske lovgjerninger lenger. Men det betyr ikke at vi ikke må bestrebe oss på kristne gjerninger. ”Hele Skriften er inspirert av Gud”, sier Paulus. Og i Jakobs brev poengterer Jesu kjødelige halvbror dette flere ganger:

   ” 22 Dere må gjøre det Ordet sier, ikke bare høre det, ellers vil dere bedra dere selv. ” (1:22)

   ” 14 Hva hjelper det, søsken, om noen sier at han har tro, når han ikke har gjerninger? Kan vel troen frelse ham? ” (2:14)

   ” Vis meg din tro uten gjerninger, så vil jeg ut fra gjerningene vise deg min tro.” (2:18)

   ” 20 Du tankeløse menneske, vil du ikke innse at tro uten gjerninger er til ingen nytte? 21 Var det ikke på grunn av gjerninger at vår far Abraham ble kjent rettferdig da han bar fram Isak, sønnen sin, som offer på alteret? 22 Slik kan du se at troen virket sammen med gjerningene hans, og gjennom gjerningene ble troen fullendt.” (2:20)

   ” 25 Var det ikke slik med Rahab også, hun som var prostituert? Hun ble kjent rettferdig på grunn av gjerninger, fordi hun tok imot utsendingene og slapp dem ut en annen vei. 26 For som kroppen er død uten ånd, er troen død uten gjerninger.” (2:25,26)

   Vi ser altså at gjerningene virker sammen med troen. Men det er også viktig å forstå at ingen ufullkomne mennesker kan oppnå frelse ved gjerninger alene. Menneskenes ufullkommenhet etter syndefallet gjorde det umulig å oppfylle Jehovas grunnlov om like for like, liv for liv. Det var jo derfor den fullkomne Jesus måtte sendes oss fra himmelen.

   Men for at dette offeret skal gagne oss må også vi gjøre vår del. Nemlig i all ydmykhet bestrebe oss på å tilnærme oss Guds høye normer. Til gagn både for våre medmennesker og oss selv.
   0   0
 2. Dette viser hvor galt det kan gå når kvasi-religiøse både initierer mørke krefter i sitt indre og påkaller demonenes oppmerksomhet. «Jehovas navn er et festningstårn,
  den rettferdige løper dit og finner vern», heter det i Ordspråkene 18:10.
  0  0

Det er stengt for kommentarer.