Se videoen: Dangerous Cult Documentary: Christian Assemblies International -en film om frykt og overgrep i en religiøs sekt

Pastor Scott Williams grunnla og leder den religiøse sekten «Christian Assemblies International» Foto:Søkelys

En video om kulten og sekten «Christian Assemblies International» som ble grunnlagt og ledet av  Anthony Scott Williams. En ekstrem sekt leder og overgriper. Williams blir av tidligere mannlige sektmedlemmer anklaget for å ha begått seksuelle overgrep mot dem. Steve Forkin som vi møter i videoen var en av dem som ble utsatt for seksuelle overgrep fra Williams som var en svært karismatisk leder, på stadig jakt etter nye mennesker han kan svindle for penger. Tidligere medlemmer av den religiøse kulten beskriver litt på innsiden av CAI som et sammenhengende mareritt av overvåking, kontroll, ydmykelser og undertrykkelse. I følge Williams er kvinner som Jesabel som skal straffes og undertrykkes Les videre

Øystein Gaulin: Hvor har herlighetstelogien sitt opphav og hva står denne bevegelsen for

Denne artikkelen handler om den såkalte herlighetsteologien. Artikkelen er godt forankret i en grundig studie av bevegelsen og dens opphav. Store deler av denne artikkelen er hentet fra boken «Vekkelse eller villfarelse» skrevet av Geir Harald Johannessen som er pensjonert prest. Han har foretatt en grundig studie av herlighetsteologien. Her er en link til hans e-bok om denne bevegelsen: https://ebok.no/ebok/vekkelse-eller-villfarelse_geir-harald-johannessen/ Artikkelen er delvis skrevet og tilrettelagt av Øystein Gaulin som har en egen spennende nettside Les videre

Scientology kirken, en destruktiv kult -sjekk ut dokumentarfilmene om den destruktive «kirken»

Scientology er en livsfarlig sekt/kult -som søker å loppe deg for penger med samme grådighet vi finner hos velstandsforkynnerne. Foto: You Tube

En av de første religiøse sekter jeg møtte på da jeg for første gang hadde flyttet til Oslo var Scientology-sekten som da var ute på gatene i Oslo for å fange tilhengere til sekten. Det hele gikk egentlig svært fort, en ung dame tok kontakt med meg i Storgata, og spurte om jeg hadde noen minutter som kunne forvandle mitt liv. Jeg skulle hjem til Kristiansand med toget en time senere, men siden de sa det bare tok noen minutter svarte jeg «ja». Jeg ble så ledet inn i et bygg i sentrum og opp noen trapper. Den unge kvinnen stilte noen spørsmål, og gav meg også et skjema -som de ba meg fylle ut. Jeg kikket på skjemaet, og skjønte raskt at dette ville ta langt mer tid enn «noen få minutter» og etter å ha sittet der i ca tjue minutter og konstantert at spørsmålene som ble stilt egentlig skulle finne frem til mentale defekter og feil tankeforestillinger, som trengte «deres hjelp og korrigering» Les videre

Velstandsforkynner Kenneth Copeland kjøpte privat jet-fly på givernes bekostning -kan ikke fly sammen med demonbesatte

Foto av Kenneth Copelands private jetfly. Foto: You Tube

Den berømte falske læreren og velstandsevangelsten Kenneth Copeland som er kjent som en av USAs mest grådige velstandsforkynnere kjøpte nylig et  jetfly av typen Gulfstream V. Flyet som ble kjøpt av skuespiller og komiker Tyler Perry skal ha blitt betalt av givere i sin helhet. Den 81 år gamle velstands og trosforkynneren skal tidligere ha sagt at han trengte et privat jetfly slik at han ikke behøver å menge seg med eller bli forstyrret av demonbesatte medpassasjerer. Les videre

Møt Michael Travesser og hans dommedagskult «Strong City»

«Gud kom til ham og sa: «Du er Messias» hevder Michael Travesser her avbildet sammen med noen av sine etterfølgere. (Foto: You Tube.SL)

Michael Travesser hevder han er Messias. Hans opprinnelige navn er Wayne Bent. Denne selvutnevnte Jesus gestalten leder en liten sekt i New Mexico som heter » The Lord Our Righteousness Church» eller «Strong City».  De rundt 60 medlemmene, menn, kvinner og barn følger blindt sektlederens ord og befalinger. De omkring 60 medlemmene venter på dommedag. Michael Travesser som nå er 75 år gammel ble i 2016 sluppet fri fra fengsel etter å ha nesten sonet ferdig en dom på 10 år fordi han skal ha forgrepet seg på to søstre på 14 og 16 år. Sektlederen som ble dømt til fengsel i 2008 ble sluppet ut litt før tiden for å få behandling for kreft.  Les videre

Tidligere Jehovas Vitner konfronterer medlemmer av Vakttårn organisasjonen med anklagene om organisasjonen dekker over for pedofile

Det tidligere vitnet, «border Jenus» kort tid før han blir avbrutt i sitt forsøk på å konfrontere den lokale forsamlingen

Jehovas Vitner internasjonalt er i hardt vær etter en rekke saker som angår Organisasjonen og deres forsøk på å dekke over pedofili internt i Vakttårn organisasjonen. I fjor slo en australsk kommisjon fast at Jehovas Vitner «vendte det blinde øyet til en rekke alvorlige problemer internt i organisasjonen. I  en Royal Commission’s raport ble det slått fast at barn ikke er tilstrekkelig beskyttet fra å bli utsatt for seksuelle overgrep i Vakttårn organisasjonen. I Canada ble det i oktober i år åpnet for et søksmål mot organisasjonen hvor saksøkere krever 66 millioner amerikanske dollar i erstatning, og utstøtte og tidligere medlemmer av organisasjonen konfronterer nå menigheter i Jehovas Vitner med denne virkeligheten. Det tidligere Vitnet blir invitert til å si noe under et møte i en lokal menighet av Jehovas Vitner. Sjekk ut hvordan det gikk Les videre

Video: Møt Neville Cooper og hans sekt Gloriavale Christian Community

Neville Cooper er en straffedømt overgriper og leder for sekten «Gloriavale Christian Community» som har tilholdsted  i Haupiri  på vestkysten av South Island på New Zealand. Den aldrende sektlederen grunnla sin sekt i 1969 og har skapt et religiøst samfunn som lever totalt adskilt fra det moderne samfunnet. Mange av sektens medlemmer har aldri vært utenfor landområdet som huser den religiøse bevegelsen som er ukjent for de fleste av oss. I 2008 ble det tatt opp en dokumentarfilm om den spesielle kristne sekten som har skapt seg sitt eget paradis adskilt fra alt annet. Dette betyr også å leve adskilt fra kaffe, alkohol, tobakk og varm eller kald te. Les videre

Slik ser Jehovas Vitners hovedkvarter i Danmark ut fra luften -noen tanker?

Jehovas Vitners hovedkvarter i Danmark ser slik ut fra luften

Jehovas Vitner med sine seks millioner medlemmer på verdensplan har også medlemmer og aktivitet i det avkristnede Danmark. Jeg har selv besøkt noen få slike Jehovas Vitner forsamlinger i Danmark, men aldri vært ved deres hovedkvarter som angivelig ser slik ut fra luften. Legger du merke til noe påfallende? Sjekk ut  videoen «The Jehovah’s Witnesses All-Seeing Eye of Horus Assembly Meeting place in Denmark«

Harland Hoy oppfordrer troende til å rive i stykker Bibelen

Harland Hoy. Foto: You Tube/ Søkelys

Hevder at Bibelen er dyrets merke og at kristne som tror på Bibelen går til helvete. Ideen om at Bibelen skal være «dyrets merke» som er omtalt i Johannes Åpenbaring får stadig flere og flere tilhengere. Den absurde tanken som har blitt fremmet av personer som Harland Hoy, Chase Jester, Callum Geier, Steven Brown og  Dylan Edwards for å nevne noen har funnet ut at You Tube er et glimrende medium for å nå nye mennesker med sitt absurde og ubibelske budskap. Dersom vi skal tro Hoy og hans tilhengere går de aller fleste kristne, de som tror på Bibelen, -en varm fremtid i møte – i helvete.

Les videre

Fra vekkelse til kult, Children Of God- hvorfor gikk det galt? Og vil de noen gang bli rehabilitert?

Verden har sett mange vekkelsesbevegelser og vekkelser bryte frem. Gjennom historien har Gud brukt enkle menn og kvinner samt de troendes bønner og plutselig, og cog-tidlignærmest uten forvarsel, har vekkelser brutt ut. Nærmest undrende har predikanter og menighets-medlemmer, bare kunne bivåne at Guds hånd var i aksjon, og tente lys og håp, der syndes forderv hadde preget bygd og by. 1960 tallet var et tiår preget av sex, drugs og rock and roll. Ny musikk inntok vesten, det samme gjorde protestbevegelsen mot Vietnam
krigen og over hele USA gjorde ungdommen opprør mot de etablerte verdier. «Peace and love» var slagordet, og i kjølvannet av rock og opprør kom fri sex, LSD, og hindu-guruer og Hare Krishna med sine budskap om de mange veier som førte til Gud. Midt opp i alt dette, hadde Gud også et svar, Jesus bevegelsen! Plutselig, og på utsiden av de etablerte kirkene skjedde det plutselig en revolusjon. Tusener på tusener av unge mennesker blir grepet av evangeliet, og Jesus vekkelsen fant fram til hippier, stoffmisbrukere og ensomme, som plutselig ble radikale for Jesus Kristus. Imidlertid var det ikke bare Jesus var aktiv i denne Jesus revolusjonen. Også mørkets fyrste, hadde utvalgt en mann, nemlig David Berg til å skape en falsk Jesus bevegelse, en bevegelse som raskt skulle bli omtalt som en destruktiv sekt. Les videre

Falske lærere i Kristi legeme -vær på vakt mot ulvene

falsk-ulvVi lever nå i en tid hvor Guds folk er utsatt for angrep fra alle hold. Fra verden og de ugudelige tvinges vi nå mer og mer til å kjempe for retten til å utøve vår tro i det offentlige rom, og fra innsiden rives Guds menighet i stykker av liberal teologi som aksepterer synd og homoseksualitet. På den andre siden må også Guds folk kjempe mot ubibelske doktriner og teser fra falske lærere og profeter som opererer i Guds og Jesu navn, men som egentlig er på jakt etter penger og berømmelse. Den ekte Hellige Ånd er byttet ut med en kraft som tilsynelatende er salvelse fra Gud, men i realiteten kommer fra en okkult kilde. Den genuine ekte Hellige Ånd kan man gjenkjenne ved å sjekke opp mot Guds Ord, prøve åndene og ikke minst se på fruktene. Les videre

Hvorfor Søkelys er skeptisk til Bill Johnson og Betel Church – video avslører Bethel Church pastor Beni Johnson i samrøre med New Age

Søkelys får meg jevne mellomrom spørsmål om hvorfor vi har uttrykt skepsis til IMI kirken imi_sektStavanger og den religiøse strømningen den karismatiske forsamlingen syntes å være en del av. Hovedårsaken til at mange bibeltroende kristne, både lutherske og frikirkelige -ser med uro på IMI-kirkens virksomhet, er deres tette religiøse bånd til pastor Bill Johnson og hans Bethel Chrurch i Redding.  Disse igjen er en del av det omstridte NAR, den nye apostoliske reformasjonen, som er mest kjent for sin ukritiske tilslutning til mannen bak den falske Lakeland vekkelsen, som falt sammen etter at det ble kjent at Todd Bentley revet beruset rundt på plattformen og sa «BAM BAM,BAM» hvorpå folk hevdet de ble helbredet eller opplevde indre kribling og styrtet i bakken i kjent stil. Les videre

Stadig like aktuell Sjekk ut «Gods of the New Age»

gods-new-ageGods of the New Age er en relativt gammel dokumentarfilm om den såkalte «New Age bevegelsen».  Filmen kom ut på 1980 tallet og viser at de vestlige New Age har sitt opphav i hinduismens mørke, I vår tid har mye av New Age tankegodset blitt adoptert inn i filosofien til endel kirker, som blant annet tilbyr yoga og meditasjon som en del av kirkens tilbud. Også endel moderne og populære forkynnere har lånt noe av tankegodset som fremmes av New Age, og jeg tror vi som kristne gjør klokt i å lytte til de gamle advarslene om fra «Gods Of The New Age» og løfte frem Guds Ord og hva bibelen lærer om korset og Jesu soningsdød på korset. Sett av 97 minutter til å se den gamle videoen som viser det mørke og destruktive opphavet til New Age  Les videre

Andrew Strom: «The Kundalini Warning in the Church

andrew-stromEr du sikker på at det er den ekte Jesus? Falske ånder og religiøse bevegelser som gjerne tilbyr sterke opplevelser og følelser av åndelighet har i de siste 30-40 år invadert Guds menighet. Mange av disse taler om Jesus, anvender Jesu navn -men er du virkelig sikker på at deres røtter er i sann bibelsk karismatikk eller har en annen og mer uren kilde. Andrew Strom, som har skrevet boken «The Kundalini Warning -er falske ånder i ferd med å invadere kirken -har i en videoserie rettet en sterk advarsel mot mye av det som har dukket opp i regi av ulike kristne forsamlinger verden over. Kundalini kraften som er sentral i hinduismen og New Age blir i dag tilbudt intetanende kristne under dekke av å være den ekte Hellige Ånd. I et landskap med mye rart som kan virke fengende kan det være nødvendig med en ny advarsel til Guds folk. Den siste videoen i serien er om Bill Johnson og den sjokkerende forbindelsen til New Age Les videre

Dagen redaktør gleder seg over Visjon Norge møter med Maldonado

apostel-i-slagDagen redaktør Vebjørn Selbekk som selv har bakgrunn fra trosbevegelsen er glad for det kommende møtet med trosteologen og helbredelses-predikanten pastor Guillermo Maldonado. «Kom og opplev Jesus i den nye multikulturelle kristenheten som vokser fram i Norge», står det i reklamen for konferansen på Fornebu fra tirsdag 3. mai og fram til torsdag 5. mai, som ellers er Kristi Himmelfartsdag. I en kommentar til egen avis sier Selbekk dette: – Dette er et veldig positivt initiativ for Kristen-Norge. Innvandrere beriker norsk kristenliv og gjør det mer fargerikt, kommenterer Dagen-redaktør Vebjørn Selbekk. Han har ikke registrert at noen andre har gjort noe sånt i en så stor skala tidligere. – Dette kan bidra til å få innvandrermenighetene ut av isolasjon, sier Selbekk som ser på konferansen i mai som et kristent integreringstiltak. En av dem som er kritisk til den kommende konferansen er Levi Fragell.  Les videre

Den komplette galskap i Jesu navn -usunn praksis i regi av T B Joshua

Den kontroversielle og svært omstridte TB Joshua er en nigeriansk «profet» som samler eksorsismestore skarer i spesielt fattige land. Tvilsomme demonutdrivelser i kombinasjon med med personlig rikdom og et liv som rik playboy i et land hvor millioner lider av fattigdom, men en selvutnevnt «Gudsmann» plyndrer de fra før fattige til å gi penger til en mann som blir beskyldt for løgn, bedrag, bestikkelser samt å dekke over seksuelle overgrep begått av pastorer i hans tvilsomme «Minestries» som bærer navnet «The Synagogue, Church Of All Nations,» «SCOAN) samt å svikte ofre for overgrep -hindrer ikke titusenvis av mennesker fra å oppsøke hans møter som avdekker en skremmende praksis med masseutdrivelse av «onde ånder» Les videre

Omfattende kritikk av «Menigheten Samfundet» eller Lommelendere i Fædrelandsvennen

Menigheten Samfundet som ble grunnlagt i 1890 av Bernt Lomeland har i de siste ukene lommelenderevært gjenstand for tildels omfattende kritikk av avisen Fædrelandsvennen som har rettet et meget kritisk søkelys på en gammel luthersk sekt som for bare få år siden signaliserte en viss oppmyking og tilnærming til andre kristne kirkesamfunn. En utbryter gruppe av sekten blir i Rogaland omtalt som «perane», eller «Perasekten». Disse heter «Det Almindelige Samfund» og ble stiftet i 31. januar i 1901 av Per Gravdal og hans etterfølgere. Fædrelandsvennens tre artikler om denne særdeles mørkgrodde bevegelsen tegner et bilde av en ledelse som hurtig og effektivt «har slukket de håp som eksisterte om tilnærming»  og Fædrelandsvennen tegner et bilde av en sekt med en indre praksis som minner om det vi ser i sekter som Jehovas vitner.

Les videre

Til vanlig forkynner hun sin utgave av kristendommen, Paula White skaper ny kontrovers

paula-whiteDen kontroversielle Paula White Cain som er kjent som «teleevangelist» og ledende pastor for New Destiny Christian Center i Apopka, Florida har en tendens til å skape oppmerksomhet. Den omstridte evangelisten samler jevnlig flere tusen tilhørere til sine showpregede «eventer» har to mislykkede ekteskap bak seg og er nå gift med rockeartisten Jonathan Cain. Foruten å være pastor for en flere tusen medlemmer stor forsamling driver White sin egen «Paula White Ministries» hvor hun promoterer et stort antall bilder av seg selv samt skryter av sine priser, utmerkelser og hva hun har oppnådd Les videre

Church of Lucifer etablerer seg i Texas, USA

Church-of-Lucifer-compressed-300x169Den første lokalforsamlingen av Church of Lucifer planlegger å åpne dørene i en småby utenfor Houston i Texas i slutten av oktober. Aldri tidligere i historien har noe slikt skjedd, en kirke åpnet for offentligheten som er dedikert til mental frihet for alle mennesker, en sti for dem som ønsker veien til venstre og et hjem for dem som ikke er A4 eller følger normene, og et tempel for menneskets høyere jeg,» heter det på en nettside til organisasjonen, som slår fast at dette er første steg på veien mot en ny tidsalder, melder Christian News Network.

Les videre

Renee Moses har utsatt dommedags begynnelse til mellom 4 og 7 november

renee-moses-bilde2Den kontroversielle You Tube «profeten» og datosetteren Renee Moses har nå utsatt dommedags begynnelse til mellom 4 og 7 november står det skrevet på hennes nettside «jesusiscoming2016.webs.com» som er et av flere nettsteder kontrollert av den filippinske «spåkvinnen» som har en lang forhistorie med å fremsette datoer på bortrykkelsen og dommedag. Renee Moses som fremdeles har i overkant av 73 000 følgere har nå foretatt en betydelig opprydning på sin You Tube kanal som ikke har mer enn 30 videoer liggende tilgjengelig. Dermed har den filippinske kvinnen fjernet de videoene som viste til bortrykkelsen 23 september eller til spådommene om at «The Day of Darkness» skulle begynne 6 eller 7 oktober Les videre