Alex Jones: Vi vil se blodet flyte i amerikanske gater

Infowars og Alex Jones tar opp mange spennende og interessante temaer som alex-jonesmainstream media vanligvis ikke dekker. I verden i dag pågår det en omfattende krig hvor informasjonen som meddeles almuen kan være sterkt manipulert og kontrollert av de politisk korrekte. I mange saker forteller massemedia oss det de vil vi skal høre mens andre saker når aldri lengre enn søppelbøtta til medias nyhets-desk. Dette betyr at dem som ønsker å vite også må lytte til alternative røster som igjen selvfølgelig er formet av formidlernes subjektive ståsted. Likefullt kan det være nyttig for et Guds barn i en vanskelig verden -å ikke bare sluke rått det som spyttes ut fra avisdeskene i Akersgata, men også lytte til alternative nyhetskilder som InfoWars og WND.  Les videre

Dr Mary Stewart Relfe bommet på timingen -vi er på vei mot det pengeløse samfunn

pengeløse-samfunnDen amerikanske forfatteren, foredragsholderen og tidligere forretningskvinnen Dr Mary Stewart Relfe som døde i 2011 skapte seg sitt navn gjennom sitt forfatterskap av to bøker som tidlig på 1980 tallet ble bestselgere i genren kristen-endetid og profeti, Hennes bøker som utkom i Norge på Hermon forlag i 1984 under tittelen “Når dine penger blir verdiløse” og “Det nye pengesystemet” vakte betydelig oppsikt og ble solgt i store opplag verden over. I sin bok mente hun å kunne påvise hvordan tallkombinasjonen “666” var å finne i strekkodene på matvarene, samtidig som hun bebudet av et antikristelig pengeløst samfunn om kort tid ville reise seg. Da Relfe døde den 7 august 2011 kunne hun bekreftende se at deler av det hun hadde skrevet om var i ferd med å skje, selv om det ikke skjedde i det tempo hun selv hadde forestilt seg Les videre

Vil Obama presse på for en fredsplan i FN regi som vil dele Guds land, Israel?

paul-begley-livePresident Barack Obama som nå er på vei ut, vil nå bruke sin siste “lane duck” periode for å forsøke å presse gjennom en plan som vil tvinge Israel til å gi fra seg landområder til fiendtlige palestinere. Å dele opp landet, Israel, det jødiske folks stat, har vært på Obama’s agenda helt siden han ble valgt til president og utløste sin katastrofe over Midt-Østen. Nå vil Obama gjøre et siste desperat forsøk på å tvinge gjennom en plan, i FN regi som vil medføre en deling av det land Herren Gud gav til Abraham og hans etterkommere. Staten Israel. Paul Begley, ivrig internettpastor og konstant på vakt viser til sitatene hos profeten Sakarias når han beskriver Barack Hussein Obama’s siste desperate forsøk på å dele landet… Hør selv Les videre

Carter Conlon om “666”, dyrets merke og The New World Order

carter-conlonCarter Conlon som er arvtager i Time Square Church etter sin mer berømte forgjenger, David Wilkerson som Herren hentet hjem gjennom en bilulykke i 2011, har i Carter Conlon fått en arvtager som har et tydelig budskap. I en video publisert blant annet hos Mario The Vigilant Christian trekker Wilkersons arvtager opp elementer som “The New World Order” som  en del av det antikristelige systemet makteliten i verden nå jobber i kulissene med å fremme, Både pave, presidenter og statsledere tar jevnlig i bruk termer som “New World Order” -en ny verdensordning osv i sin retorikk.  Les videre

Har «jegernes tid» kommet? -jødene i ferd med å bli jaget til Landet

jeremy-hoff-ny“Det Profetiske! “I Norge IDAGs nummer den 29.01.16 var det et intervju med Arvid Bentsen der han ble stilt følgende spørsmål: «-Hvilke tanker gjør du deg om disse ting som skjer her og nå?» Arvid svarte slik: «-Da tenker jeg først og fremst på Jeremias 16:16, hvor det står om fiskere og jegere. Aldri før har Israel tatt imot så mange vestlige jøder. I fjor kom det like mange jøder fra Vesten til Israel som hele Skien by. De flykter fordi de blir jaget. Det er tydelig at jegernes tid er kommet,..» I Jeremia 16:16 står det: «Se, jeg sender bud etter mange fiskere, sier Herren, og de skal fiske dem. Siden sender jeg bud etter mange jegere, og de skal jage dem fra hvert fjell og hver høyde og fra bergsprekkene.» Dersom jeg forstår Arvid Bentsen rett, mener han at all den terroren som vi har sett utfolde seg den siste tiden, f.eks. i Frankrike, er en del av Guds profetiske plan med Israel. Når en så respektert forkynner ser ut til å mene at Gud sender bud på terrorister for å jage jødene hjem, tror jeg tiden er inne for å dele hva jeg selv har sett og hørt i forhold til det som nå skjer,” skriver Jeremy Hoff, forfatter av “22 Juli profetien” i dette innlegget Les videre

Brian Carn profeterer at Donald Trump vil forsvinne ut av presidentvalgkampen og en ny katastrofe ramme New York

Den omstridte profeten Brian Carn som av noen blir kalt en falsk profet men som likevel profet-carnhar en anerkjent “profetisk” ministry er ikke en av dem som sukrer sine budskap med fred og lykke. Snarere tvert i mot!. Den 6 oktober 2015 skal den kontroversielle profeten ha fremsagt et budskap om den pågående amerikanske presidentvalget. I følge Carn vil det kommende valget bli det mest forvirrende  i historien og det blir beskrevet som kaotisk. I tillegg så profeterer han også at Donald Trump,  som lenge har vært den heteste kandidaten vil “fade” ut av kampen om å bli republikanernes endelige kandidat.  “… Og jeg kjenner mange predikanter som var i møte med Trump. Gud velsigne dem, men jeg håper ikke at de tror at han kommer til å bli president, for dersom de gjør det, kaster de bare bort sin tid,”sier profeten om sine predikant-kolleger.  I et annet budskap langt mer dramatisk hevder Brian Carn at New York kommer til å bli åsted for en katastrofe som vil få terrorangrepene den 11 september 2001 til å blekne og at jordskjelv også vil bli et østkyst-problem. Les videre

Profeti for 2016: “2016 vil bli et år av terror”

jeremy-hoff-nyJeremy Hoff: Profetiske røster advarer om at 2016 vil bli “The Year Of Terror” hvor Oslo potensielt vil bli rammet

“Her kommer en profetisk advarsel for 2016. -Som jeg før har nevnt, har jeg siden publisering av boken min “22. juli-profetien” kommet i kontakt med en rekke kristne som hadde meget spesielle åndelige opplevelser i forbindelse med 22. juli. Flere av disse har også fortalt meg om hva de opplever vil skje i 2016. Det
tilbakevendende temaet har å gjøre med en svært alvorlig terrorbølge! Et
par av disse mener at den vil treffe Oslo, mens åpenbaringen som andre har fått ikke nevner noen konkrete steder,” skriver Jeremy Hoff i en epost til Søkelys. Jeremy Hoff er forfatter av “22 juli profetien”, en bok som skapte sterke reaksjoner i fjor sommer Les videre

Paul Begley: Vi blir ikke kvitt president Obama -vil han bli FNs neste general sekretær?

obama-devil-hornHøstens presidentvalg hvor Barack Obama ikke kan stille, betyr ikke nødvendigvis at vi blir kvitt ham. En mulighet som enkelte har  luftet er om Barack Hussein Obama vil bli FNs neste generalsekretær. “Obama kommer ikke til å forsvinne fra verdensarenaen etter sitt siste år som president. -Han vil forflytte seg til FN, sier pastor Paul Begley som forteller at sterke krefter jobber for at Barack Obama skal bli FNs neste toppsjef og at Israels statsminister Benyamin Netanyahu gjør alt for å forhindre det. Forholdet mellom Obama administrasjonen og Israel har vært svært anspent etter at Obama kom til makten, og for Israel vil det være svært ugunstig dersom Obama skulle bli FNs neste generalsekretær. Sjekk ut hva pastor Paul Begley tror vil komme.. Obama som en verdensleder…Skremmende Les videre

Pave Frans oppfordrer til samarbeid med alle verdensreligioner -dem som møter gud på forskjellige måter

pave-frans-dyretPave Frans vekker nå bestyrtelse blant beviste kristne etter at han i sin første video noensinne oppfordrer til samarbeid mellom alle religioner I sin første video hvor paven erklærer sine bønne intensjoner, oppfordrer den romersk katolske lederen, Jorge Bergoglio, også kjent som pave Frans, til dialog og samarbeid mellom de forskjellige verdensreligioner. Den katolske lederen sa videre at de forskjellige religioner “søker eller møter Gud på forskjellige måter. De fleste innbyggere på denne planet omtaler seg som troende, sa paven og mente videre at dette bør føre til dialog mellom ulike religioner. Les videre

22 juli var Guds dom over et gjenstridig folk og Norge har trådt inn i dommens dal

tung-stein22 juli 2011 burde ha vært dagen da Norge vendte om til Gud med tårer og anger, men slik ble det aldri, fordi det norske folk er et hardnakket folk som velger å spytte Gud i ansiktet, samtidig som de forlanger og krever at Gud skal velsigne dem, på tross av at nasjonen lever i synd og opprør. Det hviler en tung og uoppgjort syndeskyld over nasjonen Norge og det norske folks onde gjerninger overfor barna i mors liv, overfor ekteskapets ukrenkelighet og overfor nasjonen Israel som er mitt eiendomsfolk som skal gjenopprettes i denne tid. Det norske folk skulle ha brukt 22 juli til å søke Gud om barmhjertighet, men i stedet for angrende hjerter og mennesker som søkte Gud, så vi den selvgode norske ånd som er et tegn på gjenstridighet og dom, manifestere seg i det norske samfunnet. Les videre

Endetiden er over oss!

Hør Herrens ord, I Israels barn! For Herren har sak med dem som bor i landet, fordi det fiske-dødingen sannhet og ingen kjærlighet og ingen gudskunnskap finnes i landet. De sverger og lyver, myrder og stjeler og driver hor. De farer frem med vold, og mord følger på mord. Derfor skal landet visne, og alt det som bor der, skal vansmekte, både markens dyr og himmelens fugler, endog havets fisker skal utryddes. (Hos 4,1-3)  -Og det fikk makt til å gi dyrets bilde livsånde, så at dyrets bilde endog kunne tale, og gjøre så at alle de som ikke ville tilbe dyrets bilde, skulle drepes. Og det gjør at der blir gitt alle, små og store, rike og fattige, frie og træler, et merke i deres høyre hånd eller på deres panne,  og at ingen kan kjøpe eller selge uten den som har merket, dyrets navn eller tallet for dets navn.  Her er visdommen. Den som har forstand, han regne ut dyrets tall! for det er et menneskes tall, og dets tall er seks hundre og seks og seksti. (Åp 13,15-18)  Og der ble gitt det å føre krig mot de hellige og seire over dem, og der ble gitt det makt over hver stamme og folk og tunge og ætt. (Åp 13,7) Les videre

Endetidstegn desember? Kampen om julen og tradisjonelle verdier -profetiske tider

Vesten avkristnes av de politisk korrekte. Samtidig mener mange at vi allerede befinner oss i den tredje verdenskrig. Sjekk ut den siste ukes profetiske hendelser fra Endtime 777. Selv historien om at norske menigheter plukket ned kors og bilder av Jesus for å huse asylsøkere nådde langt utenfor våre grenser. Samtidig gir videoen nyheter fra verden vi vanligvis ikke hører på NRK eller TV2 nyhetene

Walid Shoebat: Islam spiller en sentral rolle i endetiden

walid-shoebat– Koranen er det fullkomne motstykke til Bibelen. Muslimer tror de kommer til et himmelsk paradis bare de har tatt «Dyrets merke». Dette sier Walid Shoebat, tidligere muslim og palestinsk terrorist. Han studerte Bibelen i et forsøk på å avsløre dens falskneri, men ble i stedet selv overbevist om dens sannhet.  Han kom til tro på Jesus Messias, og hatet han bar på mot jødene og Israel, ble forvandlet til kjærlighet. Shoebat har viet sitt liv til å forklare Bibelens profetier ut fra sin detaljkunnskap om Koranen. Walid Shoebat er et alias. Han er i dag amerikansk statsborger og bor i USA med kone og barn, skrev Mike Adams i en artikkel fra mars 2011. Shoebat var opprinnelig medlem av den palestinske terrororganisasjonen PLO. Les videre

Er vi under dom? Det de gamle forkynne advarte mot ser ut til å komme

flom-norgeStadig flere mennesker i Norge mister jobber, aktiviteten i norsk industri faller fortsatt, stadig flere mennesker må henvende seg til NAV for støtte, det sorte gull vi pumper opp fra Nordsjøen er halvvert i verdi og Norge rammes av stadig flere natur og flom katastrofer vi ikke er vant til å ha her hjemme. Bildene vi så fra Agder og Rogaland i helgen med oversvømte sentrum og folk som måtte evakuerer minner om bildene vi har sett på CNN fra USA hvor flom og tørke er de verktøy Gud bruker for å varsle nasjonen om Guds kommende dom. Også Norge er nå på Guds “OBS liste” fordi vi i likhet med Amerika går på frafallets vei. Les videre

Vet denne 15 år gamle jødiske gutten mer om Jesu snare gjenkomst enn mange kristne?

natanaelTroen på at Jesus Messias skal komme tilbake igjen er og har vært en av selve hjørnestenene i evangelisk kristendom. Ordene om at Kristus Messias en dag vil komme tilbake er dypt nedfelt i de tre oldkirkelige trosbekjennelsene som definerer den kristne kirkes uforfalskede tro, og selv om mange av våre protestantiske trossamfunn ikke bruker bekjennelsene veldig aktivt i sitt gudstjenesteliv, er det likevel slik at de fleste protestantiske og evangeliske kirkesamfunn sier seg enige i at bekjennelsene uttrykker det de tror og fastholder som offisiell lære. Et av punktene i de tre oldkirkelige bekjennelsesskriftene er nettopp troen på sannheten at Messias Jesus skal komme tilbake ved tidenes ende til frelse eller dom. Selv om svært mange av vår tids moderne kirker i den vestlige verden har tonet ned forkynnelsen om Messias Jesus gjenkomst,  har Gud reist opp alternative røster som gjennom ulike kanaler og forum bærer frem budet om “at brudgommen kommer, gå ham i møte. Les videre

En krig mellom Russland og Tyrkia er profetert for 200 år siden -tyrkiske ubåter “omringer” rakett-krysseren Moskva utenfor Syria

Den spente situasjonen mellom Russland og Tyrkia ser ikke ut til å avta på tross av at russland-bombet-tyrkisk-konvoiden tyrkiske lederen har uttrykt at de er “lei seg” over at tyrkiske jagerfly skjøt ned et russisk bombefly i forrige uke. I følge en høyt respektert jødisk vismann som er kjent som Vilna Gaon vil det bli en krig mellom Russland og Tyrkia i tiden rett før Messias skulle komme. Ordene fra den jødiske vismannen skal ha falt i 1797 rett før han døde, og sett på bakgrunn av den nåværende spente situasjonen mellom Vladimir Putin’s Russland og  Recep Tayyip Erdoğan. Samtidig melder flere ubekreftede kilder at mist to tyrkiske ubåter skal ha “omringet” den russiske missilkrysseren Moskva. Les videre

Rick Wiles og Jim Bakker ut mot tesen om at bortrykkelsen kommer før trengselen

jim-bakker2Tesen om at menigheten skal bli bortrykket før trengselstiden kommer over verden, er en typisk vestlig teologi som ikke var kjent i den tidlig kristne tradisjon. I den vestlige verden holder svært mange kristne fast på en teologi som ikke oppfordrer folk til å forberede seg på endetidens trengsler. “Predikanter sier; ikke forbered dere, selv en dåre vet bedre,” forklarer Bakker å viser til at hans besteforeldre alltid var forberedt. De hadde mat liggende i en underjordisk kjeller, om sommeren forberedte de seg for vinteren. Her vi er i dag, og predikanter sier: “intet vanskelig eller negativt kommer. Bare gi noen kroner til vår kirke og du blir velsignet. Du behøver ikke gjøre noe mer..sier Bakker som viser til at under hans tid i fengsel, leste han Bibelen -og Bibelen sa han at alt dette vanskelige som skal skje, skal skje før hans gjenkomst. …og jeg gjør meg rede for den tiden, som vi er inne i nå,” sier Bakker Les videre

Harald Hæreid om abort og 22 juli 2011, -et budskap mange neppe vil like å høre

harald-hæreidForkynner Harald Hæreid som blant annet er kjent fra kristen-tv leverer i denne betraktningen bibelske tanker om forholdet mellom vår tids fosterdrap og det som skjedde den 22 juli 2011. I følge Hæreid skal abort årsaken til at 22 juli fikk skje, og Anders Behring Breivik var et “vredens redskap” eller et verktøy for Guds vrede. Så sant jeg er en Guds mann sier Harald Hæreid. “Gud er rasende over drapene av ufødte barn,” sier Hæreid i videoen som en del kommer til å frese av. Og la oss ikke glemme at Guds sanne profeter aldri ble videre populære, fordi de talte ord folket ikke ville høre. Sjekk ut Les videre

Etter Paris-terroren: Obama og Putin i samtaler under G-20 møtet, profetisk innsikt fra Paul Begley?

obama-putin-isisEtter fredagens terrorangrep i Paris er alles øyne nå rettet mot Tyrkia hvor president Recep Erdogan er vert for det såkalte G-20 møtet, hvor verdens 20 statsledere samles for å diskutere ulike spørsmål. Det som står øverst på agendaen er situasjonen som er oppstått et at Islamsk Stat fredag gjennomførte sitt brutale angrep mot sivile i Paris. Et angrep som nå har krevd 132 liv. De to statslederne som lenge har vært uenige over situasjonen i Ukraina satt søndag sammen i nærmere en time og drøftet ulike forslag og løsninger. Paul Begley, som følger utviklingen nøye har sine tanker om det som skjer. Sjekk ut hva den velkjente You tube pastoren tenker om hva som skjer… Les videre

Endtime 777 ,en You Tube kanal som tar opp aktuelle hendelser med et profetisk aspekt

endtime777Profeti, verdensbegivenheter og endetiden er et tema som opptar mange troende i disse dager på tross av at svært mange kirker og menigheter har nedprioritert forkynnelsen om de siste dager. På You Tube finnes det en rekke kanaler som presenterer et blikk bakover og tar for seg hendelser i nyhetsmedia som kan ha profetisk betydning. Endtime 777 som ble opprettet i juni 2015 er en slik kanal med litt over 14000 følgere og nærmere 1,9 millioner avspillinger. Deres videoer inneholder klipp fra ulike nyhetsmedia og går gjennom de siste dagenes hendelser. Mange tegn peker nå på at vi lever i de siste profetiske tider, og selv om vi ikke kjenner dagen eller timen, så er bibelens oppfordring til vår tids kristne dette: Be og våk og be Herren gi olje til våre lamper. Gjennom tidens begivenheter kan vi ane et rop at Se, brudgommen kommer! gå ham i møte!  Sjekk ut Endtime777s siste video om de siste 4-5 dagers hendelser Les videre

Kraftig 6,4 jordskjelv rystet Indonesia søndag etter lørdagens 6,8 skjelv i Chile

jordskjelv-indonesiaEt jordskjelv med styrke på 6,4 rammet for kort tid siden kysten utenfor Sabang i Indonesia. Det kraftige jordskjelvet kom etter at det løpet av de siste timene har vært registrert en serie med jordskjelv utenfor Indonesia hvor det sterkeste målte 6,1. Det er også registrert flere etterskjelv hvor det siste målte 5,2 melder U.S. Geological Survey søndag kveld. I følge det amerikanske USGS har det søndag vært målt 43 jordskjelv kraftigere enn 2,5 på Richters skala. De fire sterkeste jordskjelvene søndag var dette i Indonesia, et i Russland som målte 5,3, et i Alaska på 5,7 og et 6,1 skjelv 81 km sør for Padangsidempuan i Indonesia. Det er foreløpig ikke rapportert om skader etter det kraftige 6,4 skjelvet.  Les videre

Dommedag? Det Hvite hus forbereder seg på at katastrofale solstormer kan slå ut strømnettet

Siste nytt fra VG: Solstorm slo ut flyradarer i Sverige

sol-stormDet Hvite Hus forbereder seg på en katastrofal EMP hendelse som kan komme til å ramme verden snart. I følge ulike medier frykter man at kraftige sol-stormer kan slå ut strømnettet verden over, kanskje for flere måneder, med fatale konsekvenser. Bare timer etter at Søkelys la ut denne saken kunne avisen VG rapporterer at en solstorm hadde slått ut to svenske fly-radarer og skapt forsinkelser i flytrafikken utover kvelden. En omfattende solstorm vil kunne få fatale konsekvenser for den moderne sivilisasjonen og mens Obama administrasjonen forbereder seg for en slik EMP hendelse rapporteres det stadig oftere om mystiske ild-baller og lysfenomener på himmelen. Lørdag ble mange polakker vitne til en mystisk ild-ball som farte over himmelen og natt til mandag skal flere ha observert det samme i Oklahoma. Stadig flere kristne får nå drømmer og visjoner om at store ting er på gang.

Les videre

William Branhams sju visjoner om endetiden, fra 1933

william-branhamDen kontroversielle profeten William Branham som døde i en bilulykke på juleaften i 1965
skal i 1933 (før han antok den såkalte Jesus Only læren og andre tvilsomme dogmer som ideen om slangens sæd) ha fått 7 forskjellige visjoner om endetiden. Serien av visjoner endte endelig opp med den fullstendige ødeleggelsen av USA i endens tid. De to første visjonene dreide seg om Benito Mussolini og Italia og invasjonen i Etiopia samt Mussolini’s endelikt. I den andre visjonen så William Branham Adolf Hitler og hvordan denne førte verden inn i den andre verdenskrig. Den neste visjonen var at fascismen og nazismen ville bli erstattet av kommunisme og da spesielt Russland. I den fjerde visjonen så han teknologiens fremskritt og han så angivelig førerløse kjøretøy, forteller Paul Begley som minner sine følgere om den avdøde profetens visjoner Les videre

Den viktigste profetiske tid i historien, -er den perioden september 2015 til september 2016?

Balfour_portrait_and_declaration1917 til 1918 var et såkalt profetisk jubileumsår som skulle få stor betydning for restaureringen av det jødiske folk i deres hjemland, Israel. Balfour erklæringen som inneholdt en britisk støtte til etableringen av et jødisk hjemland i Palestina er datert 2 november 1917 som var i starten av det jødiske jubileumsåret fra september 1917 til september 1918. Det neste jødiske jubileumsåret (1966-1967) var også et jubileumsår av stor profetisk betydning. Shemitahen i 1966 ble avsluttet den 14 september som var 29 Elul og  5 juni 1967 gikk Israel til angrep på Egypts flyvåpen i et angrep som kom knappe 9 måneder ute i jubileumsåret. Les videre

Paul Begley: Brasils regnskog rammet av tørke av bibelske proporsjoner, endetiden er over oss

tørke-regnskogenPastor Paul Begley: Det er ikke bare deler av California som nå er rammet av en tørke av bibelsk proporsjoner. Også Brasil og regnskogen erfarer nå tørke av det pastor Begley definerer som en tørke av bibelske proporsjoner. Vi lever nå i bibelske tider, med tørke både i Amerika, Sør-Amerika og Midtøsten hvor elver er i ferd med å tørke ut. Lytt til hva pastor Begley ser skje like for våre øyne..Waaath… Les videre